Asemakaavaluonnoksen j?lkeen asemakaava on jaettu kahdeksi asemkaavaksi. Ensimm?isess? vaiheessa ehdotusvaiheeseen etenee T?rn?v?n sairaalan rinteen alue sek? keskussairaalan, y-talon ja pesulan tontit (kaavanumero 14052). My?hemmin jatketaan varsinaista T?rn?v?n sairaalan eli Piirin aluetta.

Asemakaavaluonnos on n?ht?vill? 5.2. – 18.2.2021

Asemakaavan muutos koskee Huhtalan 14. kaupunginosan kortteleita 28 (osa), 34, 38, 39 ja 40 sek? niihin liittyvi? virkistysalueita ja Hanneksenrinteen, Vuorenmaanrinteen, Huhtalantien ja Seuralantien katualueita.

Asemakaavaluonnos ja osallistumis- ja arviointisuunnitelma ovat valmisteluvaiheen kuulemista varten n?ht?vill? 5.2. – 18.2.2021.

Osalliset ja kunnan j?senet voivat esitt?? luonnoksesta mielipiteit? 18.2.2021 klo 15.00 menness? osoitteeseen: Sein?joen kaupunki, kaupunkisuunnittelu ja kaavoitus, Kirkkokatu 6, PL 215, 60101 Sein?joki tai kaavoitus@seinajoki.fi

N?ht?vill? oleva aineisto
Asemakaavaa koskevat asiakirjat, selvitykset ja l?hdemateriaali

Luontoselvitykset sis?lt?v?t salassapidett?v?? aineistoa uhanalaisten lajien osalta, joten niit? ei esitet? julkisessa materiaalissa. Luontoselvitykset on lueteltu Selostuksen l?hdeaineistoon.

K?sittelyvaiheet
  • 14.8.2019 Kaupunkiymp?rist?lautakunta k?ynnisti asemakaavan
  • 5.2. – 18.2.2021 Kaavaluonnos ja osallistumis- ja arviointisuunnitelma n?ht?vill?
  • Kaupunginhallitus hyv?ksyi kaavaehdotuksen n?ht?ville
  • Kaavaehdotus n?ht?vill?
  • Kaupunginhallituksen k?sittely
  • Kaupunginvaltuusto hyv?ksyi asemakaavan
  • Lainvoimaisuusp?iv?
  • Voimaantulop?iv?
ΑV天堂在线观看免费-无缓冲不卡无码AV在线观看