Asemakaavaluonnos on n?ht?vill? 24.6. – 31.7.2020

Asemakaavan muutos koskee Kivist?n 4. kaupunginosan puistoaluetta.

Asemakaavaluonnos, osallistumis- ja arviointisuunnitelma ja selostus pidet??n valmisteluvaiheen kuulemista varten n?ht?vill? 24.6. – 31.7.2020.

Osalliset ja kunnan j?senet voivat esitt?? luonnoksesta mielipiteit? 31.7.2020 klo 15.00 menness? osoitteeseen: Sein?joen kaupunki, kaupunkisuunnittelu ja kaavoitus, Kirkkokatu 6, PL 215, 60101 Sein?joki tai kaavoitus@seinajoki.fi

N?ht?vill? oleva aineisto
Asemakaavaa koskevat asiakirjat, selvitykset ja l?hdemateriaali
K?sittelyvaiheet
  • 15.4.2020 Kaupunkiymp?rist?lautakunta k?ynnisti asemakaavan
  • 24.6. – 31.7.2020 Kaavaluonnos, osallistumis- ja arviointisuunnitelma ja selostus n?ht?vill?
  • Kaupunginhallitus hyv?ksyi kaavaehdotuksen n?ht?ville
  • Kaavaehdotus n?ht?vill?
  • Kaupunginhallituksen k?sittely
  • Kaupunginvaltuusto hyv?ksyi asemakaavan
  • Lainvoimaisuusp?iv?
  • Voimaantulop?iv?
ΑV天堂在线观看免费-无缓冲不卡无码AV在线观看