Kaava-aineisto
Selvitykset
muinaismuistot
luonto
maisema
kulttuuriymp?rist?
K?sittelyvaiheet
 • 20.4.2010 Kaupunkisuunnittelujaosto k?ynnisti kaavan
 • 21.6.2010 Kaupunginhallitus esitti valtuustolle rakennus- ja toimenpidekieltoa
 • 28.6.2010 Kaupunginvaltuusto hyv?ksyi rakennus- ja toimenpidekiellon
 • 20.6.2011 Yleis?tilaisuus
 • 20.10. – 11.11.2011 OAS ja siihen liittyv? aineisto ja selvitykset n?ht?vill?
 • 14.2. – 15.3.2013 Kaavaluonnos n?ht?vill?
 • 9.6.2014 Kaupunginhallitus hyv?ksyi kaavaehdotuksen n?ht?ville
 • 19.6. – 15.8.2014 Kaavaehdotus n?ht?vill?
 • 8.12.2014 Kaupunginhallituksen k?sittely
 • 15.12.2014 Kaupunginvaltuusto hyv?ksyi yleiskaavan
 • 16.1.2015 Valitus Vaasan hallinto-oikeuteen
 • 16.6.2015 Kaupunkisuunittelujaosto jatkoi rakennus- ja toimenpidekieltoa
 • 28.3.2016 Valitus Korkeimpaan hallinto-oikeuteen
 • 10.5.2016 Kaupunginhallitus m??r?si kaavan osittain voimaan
 • 25.5.2016 Kaupunkisuunnittelujaosto poisti rakennuskiellon ja toimenpiderajoituksen voimaan tuleviksi m??r?tyilt? alueilta
 • 1.6.2016 Kaava tuli osittain voimaan
 • 7.9.2016 Lainvoimaisuusp?iv?
 • 21.9.2016 Kaava tuli kaikilta osin voimaan, rakennuskielto ja toimenpiderajoitus poistuvat kokonaisuudessaan
ΑV天堂在线观看免费-无缓冲不卡无码AV在线观看