Hirvij?rvi-Varpulan osayleiskaavan tarkistus ja laajennus / yleiskaava vireille sek? rakennuskiellon ja toimenpiderajoituksen m??r??minen

Kaupunginhallitus on kokouksessaan 30.3.2020 § 102 p??tt?nyt Hirvij?rvi-Varpulan osayleiskaavan tarkistus ja laajennusalueen maank?ytt? ja rakennuslain (MRL) 38 §:n mukaisesta rakennuskiellosta ja siihen liittyv?st? MRL 128 §:n mukaisesta toimenpiderajoituksesta.

Rakennuskielto ja toimenpiderajoitus ovat voimassa enint??n viisi vuotta. Rakennuskielto ja toimenpiderajoitus ei koske hankkeita, joilla on voimassa oleva ymp?rist?lupa, maa-ainestenottolupa, poikkeamisp??t?s, suunnittelutarveratkaisu tai muu rakentamiseen vaadittava lupa, tai joille ennen rakennuskiellon m??r??mist? olisi voitu my?nt?? rakennuslupa olemassa olevaan rakennettuun pihapiiriin ilman poikkeamisp??t?st? tai suunnittelutarveratkaisua (MRL 72 § ja 137 §).

Kaupunginhallitus m??r?? MRL:n 202 § :n perusteella, ett? p??t?s tulee voimaan ennen kuin se on saanut lainvoiman.

Rahkolan 57. kaupunginosan rakennuskiellon ja toimenpiderajoituksen jatkaminen

Kaupunkiymp?rist?lautakunta on p??tt?nyt kokouksessaan 11.3.2020 § 33 jatkaa alueelle asetettua MRL 53 §:n mukaista rakennuskieltoa sek? siihen liittyv?? MRL 128 §:n mukaista toimenpiderajoitusta.

Rakennuskielto ja toimenpiderajoitus ovat voimassa enint??n kaksi vuotta kerrallaan. Rakennuskielto ja toimenpiderajoitus eiv?t koske hankkeita, joilla on voimassa oleva ymp?rist?lupa, maa-ainestenottolupa tai muu rakentamiseen vaadittava lupa.

Lautakunta m??r?? MRL:n 202 §:n perusteella, ett? p??t?s tulee voimaan ennen kuin se on saanut lainvoiman.

Nurmon keskustan osayleiskaavan tarkistus ja laajennus / yleskaava vireille sek? rakennuskiellon ja toimenpiderajoituksen m??r??minen

Kaupunginhallitus on kokouksessaan 25.11.2019 § 395 p??tt?nyt Nurmon keskustan osayleiskaavan tarkistus- ja laajennusalueen maank?ytt?- ja rakennuslain 38 §:n mukaisesta rakennuskiellosta ja siihen liittyv?st? MRL 128 §:n mukaisesta toimenpiderajoituksesta.

Rakennuskielto ja toimenpiderajoitus ovat voimassa enint??n viisi vuotta. Rakennuskielto ei koske hankkeita, joilla on voimassa oleva poikkeamisp??t?s tai suunnittelutarveratkaisu, tai joille ennen rakennuskiellon m??r??mist? olisi voitu my?nt?? rakennuslupa olemassa olevaan rakennettuun pihapiiriin ilman poikkeamisp??t?st? tai suunnittelutarveratkaisua (MRL 72 § ja 137 §). Rakennuskielto ei koske niit? asemakaava-alueita, jotka katsotaan olevan ajan tasalla, tai jotka tulevat lainvoimaiseksi yleiskaavan laatimisen aikana.

Kaupunginhallitus m??r?? MRL:n 202 §:n perusteella, ett? p??t?s tulee voimaan ennen kuin se on saanut lainvoiman.

Osayleiskaava on kaavaehdotusvaiheen j?lkeen jaettu hyv?ksymisk?sittelyyn kahteen erilliseen osaan; Nurmon keskustan osayleiskaavan tarkistus ja laajennus 2035 sek? Nurmon keskustan osayleiskaavan tarkistus ja laajennus 2035, Keski-Nurmon alue. Kaavan rajaavana elementtin? on It?v?yl? ja Pohjan valtatie.

Ensimm?isess? vaiheessa kaupunginvaltuusto on 9.11.2020 hyv?ksynyt Nurmon keskustan osayleiskaavan tarkistuksen ja laajennuksen 2035 ja kaava on tullut voimaan 23.12.2020. Samalla voimaan tulevan kaavan osalta on poistunut rakennuskielto- ja toimenpiderajoitus.

ΑV天堂在线观看免费-无缓冲不卡无码AV在线观看