Natura 2000 -alueet

Sein?joella on kuusi Natura 2000 -aluetta. Osa alueista sis?lt?? luonnonsuojelualueita:

 • Ylistaro, N?ttypii FI0800103. 38 ha (hehtaaria).
 • Ylistaro, Pelman mets? FI0800153, 12 ha
 • Nurmo, Lapua, Per?nevanholma FI0800087. 506 ha.
 • Nurmo, Paukaneva FI0800035. 583 ha.
  Paukanevan Natura 2000 -alueeseen sis?lt?? seuraavat luonnonsuojelualueet: Paukaneva RN:o 13:31. 2,9 ha, Tiensivu RN:o 5:134. 6,5 ha, Luukko RN:o 9:65. 7,8 ha ja Alaluukko RN:o 9:108. 7,2 ha.
 • Per?sein?joki, Jalasj?rvi, Haukilamminneva FI0800030. 1061 ha, Haukilammenneva Natura 2000 -alue sis?lt?? yhden luonnonsuojelualueen: Kihni?, Hietala 1:153. 2,7 ha
 • Per?sein?joki, Alavus, Virrat, Pirjatanneva FI0800028. 606 ha.
  Pirjatannevan Natura 2000 -alue sis?lt?? yhden luonnonsuojelualueen: Hirsim?ki I RN:o 18:11. 13,6 ha.

Luonnonsuojelualueet

Luonnonsuojelualuemerkki Kattilavuoren luonnonsuojelualueella.

Sein?joen luonnonsuojelualueet perustamisj?rjestyksess?:

 • YSA250528, Orisberg, K?ri?l? ja Aunela, 2021, 22,0 ha (hehtaaria). Orisberg 4:25 (Isokyr?) (m??r?ala), K?ri?l? 10:43 (m??r?ala), Aunela 9:34 (m??r?ala).
  Alueeseen kuuluu Kotilammin Katiskalahden rantametsi? ja avosoita. Rantamets?t ovat luonnontilaisia vanhoja m?ntyvaltaisia sekametsi?.
 • Sahanneva, 2020, 179,0 ha. Joupinkyt?perut 1:7 (m??r?ala), P?iv?rinta 1:517 (m??r?ala), Kosti 1:525, Jussi 1:526 (m??r?ala), Renko 8:22.
  Suojelualue kilpikeidas, jonka kaksi runsainta suotyyppi? ovat rahkar?me ja rahkakeidas.
 • Raatoneva, 2018, 100,7 ha. Honkaholma 6:322.
  Suojelualueella on rahkar?mett?, sarar?mett?, lyhytkorsinevaa, tupasvillar?mett? ja rahkar?meojikoita. Alueella on useita 1–2 hehtaaria saarekkeita, joilla kasvaa vanhaa puustoa. Suon luhtalaikut lis??v?t luontoarvoja. Suo on linnuille t?rke? alue.
 • Rottominneva, 2017. 15,139 ha. Vilhosto 8:86.
  Suojelualuetta ei ole ojitettu. Suojelualueeseen kuuluu my?s 200 metri? suon ja kivenn?ismaan vaihettumisvy?hykett?, jolla kasvaa paikoin eritt?in uhanalaista tupasvillakorpea. Rauhoitusalueen suotyyppej? ovat rahkar?me, rimpineva, minerotrofinen lyhytkorsineva, ombtrofinen lyhytkorsineva, tupasvillakorpi ja tupasvillar?me.
 • Varpulan ja Hirvij?rven altaiden vesialueet, 2013. 275,36 ha. Alanurmo: Suppelo 27:0 (m??r?ala), Kallio 6:28 (m??r?ala), Kuusisto 6:91 (m??r?ala), M?nnikk? 6:116 (m??r?ala), Synkk?salo 7:15 (m??r?ala), Nurmo: Kurjenmaa 20:124 (m??r?ala), Hietavesi 10:259(m??r?ala).
  Koska allasalueen luonto on monimuotoista, kohtaavat etel?inen ja pohjoinen lintulajisto tekoj?rvien alueella. Vuonna 2010 Hirvij?rven alueella on todettu pesiv?n 110 lintulajia.
 • Roomionniemi, 2013. 53 ha. Suppelo 27:0 (m??r?ala).
  Roomionniemi on Varpulan ja Hirvij?rven allasalueen t?rkein asumaton alue. Merikotka ja maakotka sek? satunnaisesti kiljukotka ovat k?ytt?neet Roomionnieme? lev?hdysalueena.
 • Iso-Teerineva, 2013. 49,1 ha. Suppelo 27:0 (m??r?ala).
  Iso-Teerinneva on ekologinen k?yt?v? altaalta it??n Suppelonnevalle, joka on osa Per?nevanholman Natura 2000 -aluetta. Iso-Teerineva on ikivanha teerien soidinsuo.
 • Aunes, 2013. 3,25 ha. Pikkalanpalsta 8:271 (m??r?ala).
 • Isosaari ja Hoikkasaari, 2013. 12,24 ha. Salo 1:408 (m??r?ala), Kantola 1:407 (m??r?ala), Rintajouppi II 1:535 (m??r?ala), Voimankoski 1:148 (m??r?ala)
  Isosaari ja Hoikkasaari ovat puustoltaan melko luonnontilaisia tuoreita kangasmetsi?. Alueen el?imist? on poikkeuksellisen rikas.
 • Routakallion vanha mets?, 2013. 10 ha. Routakallio 8:22 (m??r?ala).
  Routakallion vanha mets? on p??osin sekapuustoista tuoretta kangasmets??. Mets?n lajistoa ovat muun muassa liito-orava, palok?rki, pohjantikka, pyy, metso ja varpusp?ll?.
 • Hautakyl?n vanha mets?, 2013. 4,3 ha. Katila 12:125 (m??r?ala).
  Hautakyl?n mets? on puustoltaan vanhaa, tuoretta ja paikoin lehtomaista kangasmets??. Paikkaa luonnehtivat yli 100-vuotiaat kuuset ja runsas maapuusto. Mets? sijaitsee ”Lakeuden luontopolun” varrella.
 • Sikakankaan k?mmekk?mets?, 2013. 2,5 ha. Keskijouppila 3:521 (m??r?ala).
  Sikakankaan mets? on rehev??, osin lehtomaista tuoreen kankaan sekamets??. Alueella kasvavat muun muassa sananjalka, t?htitalvikki, m?ntykukka ja nelj? k?mmekk?lajia: valkolehdokki, herttakaksikko, harajuuri ja maariank?mmekk?.
 • Rimmin luonnonsuojelualue, 2012. 10,77 ha. Koura, Kouran hiekka- ja sora-alue 9:82.
  Luonnonsuojelualue on vanhaa hiekan ottoaluetta, mink? vuoksi alueella on hiekkapohjaisia lampia. Pienet lammet ovat maisemoituneet luonnontilaisen kaltaisiksi pienvesist?iksi.
 • Kurkunm?ki, 2009. 14,8 ha. Ruha, Luoma RN:o 3:86.
  Kurkunm?ki on luonnontilaisen kaltaista m?ntymets??, jonka puusto on noin 100-vuotiasta. It?osan ojitettu suo kuuluu valtakunnalliseen soidensuojeluohjelmaan (Suppelonneva SSO100287).
 • Kattilavuori ja Kattilaneva, 1999. 60 ha. Kyrk?sj?rven etel?isen altaan l?nsipuoli, Paavola RN:o 27:15, Pet?j?m?ki RN:o 7:59, Myllym?ki RN:o 7:14, Laitala RN:o 6:175 ja Turvesuo RN:o 6:152.
  Kattilavuoren mets? koostuu erityyppisist? kangasmetsist?, joiden valtapuusto on paikoin hyvin j?re??. Alue on maakunnallisesti arvokasta vanhaa mets??, joka n?ytt?? luonnontilaiselta. Kattilavuoren huippu on karua avokalliota. Kattilaneva on p??osin puustoista rahka- ja tupasvillar?mett?.
 • T?rn?v?, Kruutipuisto, 1948. 2,4 ha
  Kruutipuisto sijaitsee Sein?joen rannalla ja on osa T?rn?v?n kartanon puistoa. Alueeseen liittyy historiallisia muistoja. Kruutipuisto on p??osin lehtomaista kangasmets??, jonka puusto on vanhaa kuusikkoa.

Luonnonmuistomerkit

Luonnonmuistomerkist? kertova kyltti L??ninsairaalan punatammien luona.

Sein?joelle on perustettu 14 luonnonmuistomerkki? vuosina 1968–1987, joista j?ljell? on 10 luonnonmuistomerkki?. Suurin osa luonnonmuistomerkeist? on yksityisiss? pihoissa. Yksityisiin pihoihin ei saa menn? ilman lupaa, siksi kaikkia luonnonmuistomerkkej? ei voi k?yd? katsomassa. Tyypillinen luonnonmuistomerkki on puu, joka on ollut erityinen rauhoitushakemuksen tekij?lle. Luonnonmuistomerkit saattavat menett?? parhaat tunnusmerkkins? vanhetessaan. Alla on lueteltu olemassa olevat ja kaikille v?hint??n yleiselt? tielt? n?ht?viss? olevat kohteet:

Jaakonm?en kiviaidat, os. Ampujaintie, Ylistaro, 1986 (n?kyy tielt?)
Jarrumiehenkadun m?nty, os. Jarrumiehenkatu 4, Sein?joki, 1976 (n?kyy tielt?)
Koukkarin k??rmekuusi, Koukkarin kuntorata, Per?sein?joki, 1982
Kyrk?sj?rven luontopolun luonnonmuistomerkit 1987:
Kattilavuoren drumliini
Kyrk?svuoren k??rmekuusi
Kyrk?svuoren tuulenpes?kuusi
Kyrk?svuoren lohkare
Luoman m?nnyt, 3 m?nty? os. Virtaintie 331, Per?sein?joki, 1982 (n?kyv?t tielt?)
Vanhan l??ninsairaalan punatammet, os. Keskuskatu 32, Sein?joki, 1989
Saunakujan m?nty, os. Saunakuja 1, Sein?joki (n?kyy tielt?)

ΑV天堂在线观看免费-无缓冲不卡无码AV在线观看