Vieraslajit ovat kasvi- tai el?inlajeja, jotka ovat levinneet luontaiselta levinneisyysalueeltaan uudelle alueelle ihmisen mukana, joko tahattomasti tai tarkoituksella. Vieraslajit voivat aiheuttaa haittaa ymp?rist?lle ja ekosysteemille, mutta my?s taloudellista haittaa vaikuttamalla esimerkiksi ihmisten, el?inten tai kasvien terveyteen tai kiinteist?jen ar-voon. Haitat voivat my?s olla sosiaalisia tai esteettisi?. T?llaisia selkeit? haittoja aiheuttavia vierasper?i-si? lajeja kutsutaan haitallisiksi vieraslajeiksi.

Taustaa

J?ttiputkikasvustoa, kuvaaja Terhi Rytt?ri.

Suomessa on tunnistettu 157 haitallista vieraslajia. N?m? aiheuttavat selke?sti todennettavia v?litt?mi? tai v?lillisi? haittavaikutuksia. Haitallisista vieraslajeista merkitt?vin osa, yli 100 lajia, on maa- ja mets?talouden vieraslajeja.

Lis?ksi on tunnistettu 123 tarkkailtavaa tai pai-kallisesti haitallista vieraslajia, jotka voivat aiheuttaa v?lit?nt? tai v?lillist? haittaa. Noin kolman-nes niist? kuuluu maa- ja mets?talouden vierasla-jeihin. N?ihin tarkkailtaviksi tai paikallisesti hai-tallisiksi luokiteltuihin vieraslajeihin kuuluu sek? Suomessa jo esiintyvi? ett? Suomen rajojen ulko-puolella haitalliseksi todettuja lajeja. Suurin osa tarkkailtavista tai paikallisesti haitallisista vieras-lajeista esiintyy jo Suomessa.
(L?hde: Vieraslajit.fi )

ΑV天堂在线观看免费-无缓冲不卡无码AV在线观看