J?tevesien k?sittely haja-asutusalueella

Haja-asutuksen j?tevesill? tarkoitetaan viem?riverkostojen ulkopuolisten alueiden talousj?tevesi?. Nykyinen hajaj?tevesiasetus tuli voimaan vuonna 2017.

Haja-asutuksen j?tevesi? voidaan k?sitell? paikallisesti kiinteist?kohtaisella j?rjestelm?ll? tai useamman kiinteist?n yhteisell? j?tevesij?rjestelm?ll?.

K?sittelyvaihtoehtoja ovat umpis?ili?, pienpuhdistamo ja maaper?k?sittely (maahan imeytys tai maasuodatus). K?sittelyst? ei saa aiheutua ymp?rist?n pilaantumisen vaaraa.

Jos j?tevesi? ei k?sitell?, tavallisin haitta on oman tai naapurin kaivon likaantuminen. Avo-ojiin tai maastoon johdettuna j?tevedet voivat aiheuttaa pahaa hajua, rehev?itymist? ja vesist?n hapettomuutta sek? olla hygieniariski. My?s pohjavedet saattavat pilaantua.

Pohjavesialueilla ja alle 100 m et?isyydell? vesist?st? sijaitsevilla kiinteist?ill? on ymp?rist?n pilaantumisriski suurempi. J?tevedet on k?sitelt?v? tehokkaamman puhdistustason mukaisesti. Siirtym?aika p??ttyi 31.10.2019. T?st? ovat saaneet poikkeuksen kantovedelliset kes?m?kit sek? ennen 9.3.1943 syntyneet vakituisesti asuttujen kiinteist?jen omistajat. Muilla alueilla (kuivanmaan kiinteist?t) j?tevesij?rjestelm? on kunnostettava seuraavan rakennuslupaa vaativan remontin yhteydess?.

J?tevesien k?sittely viem?rin toiminta-alueella

Jokaisen viem?rin toiminta-alueella sijaitsevan kiinteist?n t?ytyy liitty? vesihuoltolaitoksen viem?riin.
Lis?tietoa liittymisest? vesi- ja viem?riverkkoon saat ottamalla yhteytt? alueellasi toimivaan vesihuoltolaitokseen.

Poikkeaminen j?tevesien puhdistusvaatimuksista

Jos j?tevesien kuormitus ymp?rist??n on erityisen pient? tai remontin tekeminen olisi kohtuutonta, kiinteist?n omistajan/omistajien on mahdollista hakea poikkeamista asetuksen vaatimuksesta. Kohtuuttomuuden voivat aiheuttaa esimerkiksi kustannukset tai tekniset syyt, kuten maasto-olosuhteet.

Ymp?rist?nsuojeluviranomainen arvioi tilanteen hakemuksen perusteella jokaiselle k?sittelyj?rjestelm?lle erikseen. Poikkeamisen voi saada enint??n viideksi vuodeksi kerrallaan ja lupa raukeaa, jos tilanne kiinteist?ll? tai sen omistuksessa muuttuu.

Poikkeamista haetaan ymp?rist?nsuojelusta. Hakemuksen liittein? on oltava:

  • asemapiirros
  • j?tevesij?rjestelm?n kuvaus (liitelomake 2, t?yt? jokaiselle j?rjestelm?lle oma lomake)
  • perustelut j?teveden v?h?isyydest? tai kohtuuttomuudesta (liitelomakkeet 3A/3B/3C/3D, valitse yksi tai useampi)

Selvitys j?tevesij?rjestelm?st? sek? k?ytt?- ja huolto-ohjeet

Vesihuoltolaitosten viem?riverkostojen ulkopuolisilla alueilla sijaitsevilla kiinteist?ill? pit?? olla selvitys j?tevesij?rjestelm?st?. Selvityksen perusteella voidaan arvioida kiinteist?n j?tevesien aiheuttamaa ymp?rist?kuormitusta. Selvityksess? pit?? olla:

  • kuvaus kiinteist?n j?tevesien k?sittelyratkaisusta
  • arvio j?tevesien aiheuttamasta ymp?rist?kuormituksesta ja asetuksen mukaisten puhdistusvaatimusten t?yttymisest?
  • muut j?rjestelm?? koskevat olennaiset tiedot
  • asemapiirros j?rjestelm?n sijainnista ja j?tevesien purkupaikasta tontilla
  • j?tevesij?rjestelm?n k?ytt?- ja huolto-ohjeet, jossa on tarvittavat tiedot j?tevesij?rjestelm?n asianmukaista k?ytt?? ja kunnossapitoa varten

Tee selvitys jokaisesta asumisk?yt?ss? tai lomak?yt?ss? olevasta kiinteist?st? erikseen ja s?ilyt? se kiinteist?ll?. Selvityst? ei tarvitse erikseen toimittaa valvontaviranomaiselle, mutta esit? se pyydett?ess?. Selvitys on t?rke? asiakirja my?s muun muassa kiinteist?n myyntitilanteessa.

Luvat rakennusvalvonnasta

Kun rakennat uutta asuintaloa, j?tevesivaatimukset ovat voimassa heti ja j?tevesij?rjestelm?st? on laadittava suunnitelma, joka liitet??n rakennuslupahakemukseen.

Kun vaihdat ja/tai parannat j?tevesij?rjestelm??, hae rakennusvalvonnalta toimenpidelupaa. Lupahakemukseen on liitett?v? suunnitelma j?tevesien k?sittelyst?.

ΑV天堂在线观看免费-无缓冲不卡无码AV在线观看