Maa-aineslupa

Ole yhteydess? ymp?rist?nsuojeluun, kun suunnittelet kalliokiviaineksen, soran, hiekan, saven tai mullan ottamista, tarvitset siihen maa-ainesluvan. Maa-aineksen ottaminen ei saa:

  • turmella kaunista maisemakuvaa
  • tuhota erikoisia luonnonesiintymi?
  • aiheuttaa merkitt?vi? tai laajoja muutoksia luonnonolosuhteisiin
  • vaarantaa pohjaveden laatua

Maa-aineksen ottamista t?rkeill? pohjavesialueilla v?ltet??n. Maa-ainesluvan tarvitset otettavan aineksen varastointiin, maa-aineksen jatkojalostukseen paikan p??ll? sek? sen pois kuljettamiseen.

Kalliokiviaineksen louhiminen ja jatkojalostaminen vaatii l?hes aina ymp?rist?luvan. Maa-aineslupa ja ymp?rist?lupa k?sitell??n yhteislupamenettelyss? ja niist? tehd??n yhteinen p??t?s.

Maa-aineslupahakemuslomake on ymparisto.fi sivustolla

Kotitarveottaminen

Maa-aineksia voi ottaa omalta maalta k?ytett?v?ksi omalla maalla. My?s maatilojen on mahdollisuus tehd? kotitarveottoa. Osakkaat voivat ottaa yhteismaalta esimerkiksi hiekkaa, kun asiasta sovitaan yhteisesti. Kuitenkaan maa-ainesta ei voi luovuttaa ilman maa-aineslupaa esimerkiksi yksityistien yll?pitoon, vaikka maa-aines otettaisiin tieosuuskunnan j?senen mailta. Yli 500 kuutiometrin kotitarveotosta on teht?v? ilmoitus Sein?joen ymp?rist?nsuojeluun.

ΑV天堂在线观看免费-无缓冲不卡无码AV在线观看