Ymp?rist?lupa

Ymp?rist?luvan varaiset toiminnot on jaettu kunnassa ja aluehallintovirastossa k?sitelt?viin. Ymp?rist?lupaa tarvitsevat toiminnat luetellaan ymp?rist?nsuojelulaissa. Ne liittyv?t muun muassa erilaisiin teollisuuden toimintoihin, energiantuotantoon, kiviaineksen k?sittelyyn ja j?tteiden k?sittelyyn. Sein?joella ymp?rist?lupaa haetaan ymp?rist?hallinnon yleisill? lomakkeilla. Er?ille toiminnoille, kuten kiven louhinnalle ja murskaukselle, ampumaradoille ja turkistarhoille on tehty omat hakulomakkeet. Lomakkeissa pyydetyt tiedot on erityisesti m??ritetty kyseisten toimintojen ymp?rist?vaikutusten selvitt?miseksi. Neuvomme mielell?mme, jos mietit, tarvitsetko ymp?rist?lupaa tai muita ymp?rist?nsuojeluviranomaiselta haettavia lupia.

Toiminnan rekister?inti ymp?rist?nsuojelun tietoj?rjestelm??n

Tee rekister?inti-ilmoitus Sein?joen ymp?rist?nsuojeluviranomaiselle k?ytt?en valmiita lomakkeita. Uudet laitokset rakennetaan noudattaen toimialakohtaisia asetuksia. Vanhojen laitosten kuntoon laittamista valvomme j?lkivalvonnalla. Rekister?inti-ilmoitus on teht?v? 60 vuorokautta ennen toiminnan aloittamista. Poikkeuksena t?h?n on keskisuurten voimalaitosten (5–50 MWh) rekister?inti-ilmiotukset, jotka on toimitettava 30 vuorokautta ennen toiminnan aloittamista.

Rekister?innin varaisia toimintoja ovat:

 1. Energiantuotantolaitos, jonka polttoainetehoon lasketaan yhteen kaikki samalla laitosalueella sijaitsevat polttoaineteholtaan v?hint??n yhden megawatin energiantuotantoyksik?t ja jonka polttoaineteho on v?hint??n 5 megawattia, mutta alle 50 megawattia, ja jossa jokaisen kiinte?? polttoainetta k?ytt?v?n energiantuotantoyksik?n polttoaineteho on alle 20 megawattia.
 2. Asfalttiasema.
 3. Moottorik?ytt?isess? ajoneuvossa tai moottoriveneess? polttoaineena k?ytett?v?n nestem?isen polttoaineen jakeluasema, jonka polttoaines?ili?iden kokonaistilavuus on v?hint??n 10 kuutiometri?.
 4. Kemiallinen pesula, jos toiminnassa k?ytet??n sellaisia pesulatoimintaan tarkoitettuja laitteita ja j?rjestelmi?, joista ei p??se p??st?j? ilmaan eik? veteen ja toiminnassa syntyv?t j?tteet luovutetaan j?telain 29 §:n mukaisesti k?sitelt?v?ksi.
 5. Toiminnat ja laitokset, joissa orgaanisten liuottimien kulutus on enint??n 10 tonnia vuodessa:
  a) ajoneuvojen alkuper?inen maalaus sek? tuotantolaitoksessa ett? sen ulkopuolella
  b) muu pintojen puhdistus kuin puhdistus orgaanisilla liuottimilla, jotka sis?lt?v?t vaaralausekkeella H340, H341, H350, H350i, H351, H360D tai H360F merkittyj? aineita ja seoksia, kun liuottimien kulutus on enemm?n kuin 2 tonnia vuodessa.
 6. Toiminnat ja laitokset, joissa orgaanisten liuottimien kulutus on enemm?n kuin 5,mutta enint??n 10 tonnia vuodessa:
  a) muu pinnoitus kuin puupintojen maalaus, mukaan lukien metallin, muovin, tekstiilien,
  folion ja paperin pinnoitus tai maalaus
  b) lankalakkaus
  c) jalkineiden valmistus
  d) puun ja muovin laminointi
  e) liimaus.
 7. Betoniasemat

Ilmoitus toistaiseksi voimassa olevasta toiminnasta

Ymp?rist?luvan varaisuudesta on siirretty joitain toimintoja yleisen ilmoitusmenettelyyn. N?it? toimintoja ovat

 • sahalaitokset
 • vaarallisen nestem?isen kemikaalin varasto
 • suuret nestem?isten polttoaineiden jakeluasemat
 • pienimuotoinen koneellinen kullankaivuu
 • pienet elintarvike- ja rehuteollisuuden toiminnat
 • kunnan toimivaltaan kuuluvat el?insuojat
 • ty?konevarikot
 • pienet ampumaradat pois lukien haulikkoradat
 • kiinte? el?intarha tai huvipuisto

Sein?joella suurin ryhm? on el?insuojat. Monissa toiminnoissa on raja, jota pienempien ei tarvitse tehd? ilmoitusta. Joissain toiminnoissa on raja, jota suuremmat tarvitsevat ymp?rist?luvan. Ota yhteytt?, jos toimintasi kuuluu luettelon mukaisiin ja mietit??n yhdess? oikea lupatyyppi.

Koetoimintailmoitus

Koetoimintailmoitus on kevennetty menettely sellaisiin tilanteisiin, kun laitos haluaa testata uutta menettely?. Koetoimintailmoituksen k?sittelee se viranomainen, joka on k?sitellyt laitoksen ymp?rist?luvan tai joka k?sittelisi ymp?rist?luvan, jos koetoiminnasta tulee uusi osa toimintaa. Sein?joella koetoimintailmoituksesta tehd??n viranhaltijap??t?s, kun tarvittavat tiedot on annettu. Tarvittavien tietojen m??r? ja laatu riippuu koetoiminnasta. Varmistaaksesi ilmoituksen mahdollisimman sujuvan k?sittelyn, ota yhteytt? ymp?rist?nsuojeluun ennen ilmoituksen j?tt?mist?.

ΑV天堂在线观看免费-无缓冲不卡无码AV在线观看