Sein?joen ilmanlaatu on yleens? hyv??. Puhdas ilma lis?? elinymp?rist?n viihtyisyytt? sek? parantaa ihmisten, muiden eli?iden ja luonnon terveytt? sek? hyvinvointia.

Ilman ep?puhtauksia Sein?joella aiheuttaa eniten liikenne ja lopputalven tai kev??n katup?lyaika. Teollisuus- ja energialaitokset aiheuttavat my?s ilmanp??st?j?, mutta niiden p??st?t johdetaan korkeammalle ilmaan, jossa ep?puhtaudet levi?v?t laajemmille alueille. Teollisuus- ja energialaitosten p??st?ille on annettu enimm?ispitoisuudet ymp?rist?luvissa.

Ilmanlaadun tarkkailu

Sein?joki seuraa ilmanlaatua yhdess? Ilmajoen kunnan ja alueen teollisuus- ja energialaitosten kanssa. Ilmanlaadun tarkkailusta vastaa Sein?joen ymp?rist?nsuojelu.

Sein?joen Vapaudentien varrella on mittausasema, jossa mitataan jatkuvatoimisesti typen oksidien ja hengitett?vien hiukkasten pitoisuuksia. Pitoisuuksia verrataan terveydellisin perustein annettuihin vuorokausipitoisuus ohje- ja raja-arvoihin. Jos vuorokausiohjearvot ylittyv?t tiedotetaan asiasta. Mittausasemalla on my?s s??asema, jolla saadaan tietoa l?mp?tilasta, tuulen suunnasta ja tuulen voimakkuudesta.

Vapaudentielt? saatavaa ilmanlaatutietoa voi seurata Ilmatieteenlaitoksen yll?pit?m?st? Ilmanlaatuportaalista. Tiedot p?ivittyv?t tunnin v?lein. Ilmanlaatuportaalista n?kee my?s muiden verkostoon liittyneiden kuntien ilmanlaatutiedot.

Katup?ly

Etenkin kev?isin lumen sulettua tai kuivina pakkasp?ivin? hiukkaspitoisuudet nousevat korkeiksi ja hiukkasille annettu vuorokausi raja-arvo voi ylitty?. Suurin hiukkasten l?hde on talven aikana autojen renkaissa p?lyksi jauhaantunut hiekoitushiekka ja asfaltti. Autot ja tuuli nostavat hienon p?lyn ilmaan. Sein?joella katup?ly? torjutaan kastelemalla teit? kalsiumkloridilla ennen hiekoitushiekan poistamista. Kalsiumkloridi sitoo p?ly? tien pintaan.

Tutkimukset ja selvitykset

Sein?joen ymp?rist?nsuojelun on oltava selvill? Sein?joen ilmanlaadusta. Vapaudentien varressa teht?vien mittausten lis?ksi ymp?rist?nsuojelu selvitt?? yhteisty?tahojensa kanssa ilmanlaatua erilaisilla selvityksill?. Viiden vuoden v?lein teetet??n bioindikaattoritutkimus, jossa tarkkaillaan m?ntyjen ja niiden runkoj?k?lien elinvoimaisuutta sek? j?k?lien lajirikkautta. Lis?ksi laboratoriossa analysoidaan m?nnyn neulasten ja sammalten alkuainekoostumuksia ja pitoisuuksia. Tieteellisess? tutkimuksessa on tehty havaintoja ilmanlaadun vaikutuksista luonnolle ja bioindikaattoritutkimuksista saatuja tuloksia verrataan n?ihin tietoihin. Lis?ksi muutaman vuoden v?lein toteutettavan tutkimuksen uusimpia tuloksia verrataan edellisiin tutkimuksiin, josta saadaan tietoa alueen ilmanlaadun kehityksest?. Viimeisin bioindikaattoritutkimus on tehty vuonna 2017.

Ilmanlaatua on selvitetty my?s vuonna 2009 tehdyll? VOC- ja PAH-selvityksell?, joita ilmakeh??n p??see muun muassa liuottimista ja palamisesta. Etenkin PAH-pitoisuudet voivat nousta korkeiksi pientaloalueilla, joilla poltetaan paljon puuta. Liikenteest? ja teollisuus- sek? energialaitosten aiheuttamien hiukkasten, typenoksidien ja rikkidioksidin levi?mist? Sein?joella on mallinnettu vuonna 2011.

ΑV天堂在线观看免费-无缓冲不卡无码AV在线观看