Sein?joen vesist?t ovat luonnostaan ruskeavetisi? ja humuspitoisia. Vesist?n kuntoa seurataan m??ritt?m?ll? niiden ekologista ja kemiallista tilaa.

Sein?joen pintavesien ekologisen tilan on vuonna 2019 todettu olevan voimakkaasti muutettuja ja keinotekoisia. Parhaimmillaan Sein?joen virtavedet ovat tyydytt?v?ll? tasolla.

Kemiallisen vesientilan viimeisin tieto on vuodelta 2013, jonka mukaan Sein?joen alueen vedet ovat Sein?joen ja Kyr?njoen osalta hyv? -tasoa ja Nurmonjoen osalta hyv?? huonompaa -tasoa. Tarkempaa tietoa vedenlaadusta l?ytyy SYKE:n yll?pit?m?st? vesikartasta

Vedenlaatuun vaikuttavia hajakuormitusta aiheuttavia tekij?it? ovat paikallisesti hulevedet, haja-asutuksen j?tevedet, mets?talous, peltoviljely ja turvetuotanto. Pistem?isi? l?hteit? ovat l?hinn? j?tevedenpuhdistamot.

Sein?joella on vain v?h?n pohjavesialueita ja ne painottuvat Per?sein?joelle ja Ylistaroon. Tarkemmat pohjavesialueiden rajaukset l?ytyv?t esimerkiksi paikkatietoikkunasta. Sein?joen pohjavedet ovat p??osin tilaltaan hyv?kuntoisia. Pohjaveden laatutietokarttaa voi tarkastella ymparisto.fi -sivulla

Vesien kunnostus

Kyrk?sj?rven kunnostusta ruoppaamalla.

T?rkeit? vesientilaan vaikuttavia asioita ovat mm. ojitus ja rantojen ruoppaus. Ojituksen ollessa v?h?ist? suurempaa on hankkeesta teht?v? ilmoitus ELY-keskukselle. Samoin on ilmoitettava koneellisesti teht?v?st? ruoppauksesta. Laajemmalle yli 500 kuutiometrin ruoppaukselle on haettava vesilainmukainen lupa L?nsi- ja Sis?-Suomen aluehallintovirastolta.

Pienimuotoisia k?sin teht?vi? rannan kunnostustoimenpiteit? voi tehd? ilman viranomaislupia. Luvan tarve on syyt? varmistaa aina viranomaiselta. Hyv?? k?yt?nt?? on my?s huomioida muut vaikutusalueella olevat ja tehd? mahdollisimman paljon yhteisty?t?.

My?s pienimuotoista ojitusta voi tehd? osapuolien v?lisell? sopimuksella. Jos molempia hy?dytt?v?? ojitusta ei saada tehty? erimielisyyden vuoksi, voi kunnan ymp?rist?nsuojeluviranomainen ratkaista erimielisyyden vesilain nojalla. Useamman kuin kahden henkil?n/tahon v?linen erimielisyys on ratkaistava ojitustoimituksella.

Vesiensuojelu ymp?rist?nsuojelum??r?yksiss?

Sein?joen ymp?rist?nsuojelum??r?yksiss? annetaan vesiensuojelullisia m??r?yksi?, joissa kiellet??n esimerkiksi ajoneuvojen, veneiden, koneiden ja vastaavien laitteiden pesu liuotinpesuaineilla. Ilman pesupaikkarakenteita voi omalla maalla pest?, mik?li pesuvedet voidaan imeytt?? maaper??n niin, ett? ne eiv?t aiheuta terveyshaittaa, haittaa naapureille, eik? muutakaan ymp?rist?n pilaantumista.

Mattojen, tekstiilien ja muiden vastaavien pesu on teht?v? niin, etteiv?t j?tevedet p??se suoraan vesist??n.

ΑV天堂在线观看免费-无缓冲不卡无码AV在线观看