Rakennuksen rakentamiseen on oltava rakennuslupa. Lupa tarvitaan my?s sellaiseen korjaus- ja muutosty?h?n, joka on verrattavissa rakennuksen rakentamiseen, laajentamiseen tai sen kerrosalaan laskettavan tilan lis??miseen. My?s rakennuksen tai sen osan k?ytt?tarkoituksen olennaista muuttamista varten tarvitaan rakennuslupa. M??r?ajan paikallaan pysytett?v?? rakennusta varten rakennuslupaan voidaan asettaa m??r?aika.

Lupa tulee hakea kirjallisesti lomakkeella tai vahvalla tunnistautumisella s?hk?isess? palvelussa (eLupa). Hakemuksessa on tavallisesti oltava seuraavat asiapaperit:

 • lupahakemus (eLupaan ei tarvitse erikseen liitt?? lupahakemuslomaketta)

 • selvitys rakennuspaikan hallintaoikeudesta
  • todistus annetusta lainhuudosta tai kauppakirjan tai vuokrasopimuksen j?ljenn?s
 • virallinen tonttikartta
  • asemakaava-alueen ulkopuolelle rakennettaessa virallinen karttaote
  • kartta ei saa olla 3 kk vanhempi
  • voi tilata osoitteesta karttatilaukset@seinajoki.fi
 • Putki- ja katukorkeusilmoitus tonteille, jotka ovat asemakaava-alueella
  • Ilmoituksessa annetaan ymp?ri?ivien katujen tai muiden yleisten alueiden korkeustiedot
  • Hulevesiviem?rin liitospiste sek? korkeudet
  • Toimii l?ht?aineistona suunnittelijalle rakennuksen ja tontin kuivatuksen suunnittelussa
  • Aineisto tilataan s?hk?postilla, lis?tiedot asiasta
 • rakennussuunnittelijan allekirjoittamat p??piirustukset
  • 4 sarjaa paperihakemuksissa, 3 sarjaa eLupa-hakemuksissa
  • p??piirustuksiin kuuluvat asema-, pohja-, leikkaus- ja julkisivupiirustukset
 • v?rimallit (2 kpl)
  • julkisivujen p??materiaaleista tulee esitt?? v?rimallit (katto, sein?t, sokkeli jne.)
 • energiaselvitys
  • p??s??nt?isesti l?mmitett?vist? uudisrakennuksista tulee antaa p??suunnittelijan allekirjoittama rakennuskohtainen energiaselvitys, joka sis?lt?? energiatodistuksen
 • selvitys rakennuspaikan perustamis- ja pohjaolosuhteista
  • perustamiseen perehtyneen asiantuntijan allekirjoittama selvitys rakennuspaikan maaper?n laadusta ja perustamistavasta
  • viereisten rakennusten lattiakorkeudet ja tarvittaessa pintavaaituskartta
 • rakennushankeilmoitus (RH1 – RH2)
  • v?est?rekisterikeskukselle tilastointia varten toimitettavat lomakkeet
  • rakennushankeilmoitus jokaisesta rakennettavasta rakennuksesta erikseen
 • naapurin kuuleminen
  • selvitys siit?, ett? naapurit ovat tietoisia rakennushankkeesta
  • naapureita ovat viereisten, vastap?isten ja kulmittain olevien kiinteist?jen omistajat/haltijat
 • vesi- ja viem?riliittym?hakemus
  • tarpeellinen, mik?li rakennus on tarkoitus liitt?? kaupungin vesi- ja/tai viem?riverkostoon
 • p??suunnittelijan nime?minen
  • rakennuskohdetta varten tulee nimet? p?tev? p??suunnittelija, joka huolehtii suunnittelun kokonaisuudesta ja sen laadusta
  • pienehk?j? rakennuskohteita varten p??suunnittelijaa ei tarvitse nimet?
 • vastaavan ty?njohtajan hakemus
  • kaikkiin lupaa vastaaviin rakennust?ihin tulee nimet? vastaava ty?njohtaja
  • omakotitaloissa ja sit? vaativammissa kohteissa vastaavan ty?njohtajan tulee olla v?hint??n teknillisen koulun suorittanut henkil?
  • vastaava ty?njohtaja voidaan nimet? my?s luvan my?nt?misen j?lkeen kuitenkin ennen aloituskokouksen pit?mist?
 • kvv- ja iv-ty?njohtajan hakemus
  • kaikkiin lupaa vaativiin rakennust?ihin, joihin sis?ltyy vesijohto- ja/tai viem?rit?it?, tulee nimet? kvv-ty?njohtaja
  • kaikkiin lupaa vaativiin rakennust?ihin, joihin sis?ltyy ilmanvaihtot?it?, tulee nimet? iv-ty?njohtaja
  • n?m? ty?njohtajat voidaan nimet? my?s luvan my?nt?misen j?lkeen
 • kosteudenhallintaselvitys/suunnitelma

 • muut mahdollisesti tarvittavat liitteet
  • valtakirja (tarpeellinen, mik?li esim. joku muu kuin omistaja hakee lupaa)
  • poikkeamislupa (kaupunginhallituksen/ymp?rist?keskuksen lupa poiketa m??r?yksist? enemm?n kuin mit? paikallinen lupaviranomainen voi hyv?ksy?)
  • kaupparekisteriote (yritykset ja asunto-osakeyhti?t)
  • kiinteist?rekisteriote
  • asunto-osakeyhti?n hallituksen /yhti?kokouksen p?yt?kirjan ote
  • liittym?lupa (Etel?-Pohjanmaan ELY-keskuksen lupa ajoliittym?lle kaava-alueen ulkopuolella)
  • ymp?rist?lupa
  • naapurin suostumus (naapurin kirjallinen hyv?ksynt? poiketa jostain rakentamism??r?yksist?, jotka vovat koskea naapurin etua)
  • valokuvia rakennetusta ymp?rist?st?
  • v?est?nsuojailmoitus

ΑV天堂在线观看免费-无缓冲不卡无码AV在线观看