Rakennusty?n aikana viranomaiset suorittavat ty?maalla katselmuksia ja tarkastuksia, joiden tarpeellisuus on m??ritelty lupap??t?ksess?. Katselmuksen suorittamisesta ajallaan sek? katselmusajankohdan varaamisesta huolehtii ty?maan vastaava ty?njohtaja. Katselmukset suoritetaan seuraavassa j?rjestyksess?:

Aloitusilmoitus

Ennen rakennust?ihin ryhtymist? tulee rakennusvalvontaviranomaiselle tehd? ilmoitus ty?n aloittamisesta. Samalla varmistutaan siit?, ett? rakennuslupa on lainvoimainen ja ty?maalle on nimetty vastaava ty?njohtaja, kvv-ty?njohtaja ja iv-ty?njohtaja.
Yhteydenotot: rakennusvalvonnan tarkastusinsin??rit

Aloituskokous

Rakentamisessa s??detyn huolehtimisvelvollisuuden t?ytt?miseksi tarvittavasta aloituskokouksesta m??r?t??n rakennusluvassa. Rakennushankkeeseen ryhtyv?n tulee sopia kaupungin rakennusvalvontaviranomaisen kanssa aloituskokouksen pit?misest? ennen rakennusty?n aloittamista. Aloituskokouksessa tulee olla l?sn? ainakin rakennushankkeeseen ryhtyv? tai t?m?n edustaja, rakennuksen p??suunnittelija sek? vastaava ty?njohtaja.
Yhteydenotot: rakennusvalvonnan tarkastusinsin??rit

Korkeusaseman m??ritys

Sijainnin merkitsemisen j?lkeen suoritetaan rakennuspaikalla rakennusten korkeusaseman m??ritys. Rakennusten nurkkapisteiss? tulee olla t?ll?in merkkipaalut, joihin on merkitty ajateltu korkeusasema.
Yhteydenotot: rakennusvalvonnan tarkastusinsin??rit

Pohjakatselmus

Pohjakatselmus suoritetaan, kun perustukset on kaivettu, kuitenkin ennen t?ytt?j? tai muita pohjanvahvistust?it?. Paaluperusteisissa rakennuksissa pohjakatselmus suoritetaan, kun paalutusty?h?n ollaan ryhtym?ss? mahdollisen koepaalutuksen j?lkeen.
Yhteydenotot: rakennusvalvonnan tarkastusinsin??rit

Sijainnin merkitseminen

Rakennusluvan my?nt?misen j?lkeen kaupungin mittausosasto suorittaa rakennusten paikan merkitsemisen maastoon. Toimitus tilataan v?hint??n kaksi ty?p?iv?? ennen mittauspalveluista Markku Vedenjuoksu p. 0500 709 125.

Runkokatselmus

Runkokatselmus suoritetaan, kun kantavat rakenteet on tehty, kuitenkin ennen niiden peitt?mist?.
Suurissa rakennuskohteissa rakennesuunnittelijan tulee olla paikalla ja katselmus voidaan suorittaa useammassa osassa.
Yhteydenotot: rakennusvalvonnan tarkastusinsin??rit

Ilmanvaihto- vesi- ja viem?r?inti- ja l?mmityslaitteiden katselmus

Katselmus suoritetaan, jos rakennuksessa on keskusilmanvaihto tai jos rakennuksessa on useita eri paloteknisi? osastoja esim. liikekiinteist?t, kerrostalot.
Yhteydenotot: tarkastusinsin??ri ja lvi-valvoja Rauno Hedberg p. 06 416 2415

Energialaitoksen tarkastukset

Energialaitos suorittaa kaukol?mp?laitteiston osalta omia tarkastuksiaan rakennusty?n aikana antamiensa ohjeiden mukaisesti. K?ytt??nottokatselmuksessa tulee esitt?? teknisen tilan tarkastusp?yt?kirja. Teknisen tilan tarkistaa kaukol?mm?n osalta Jukka Korkea-aho p. 020 760 1367.

Sijaintikatselmus

Sijaintikatselmus suoritetaan ennen loppukatselmusta. Katselmus tilataan mittauspalveluista, Markku Vedenjuoksu p. 0500 709 125

Osittainen loppukatselmus (k?ytt??notto)

Osittainen loppukatselmus suoritetaan kohteelle silloin, kun vain osa rakennusta on valmiina otettavaksi k?ytt??n tai kun kohde ei kaikilta osiltaan ole viel? t?ysin valmiina (esim. pihaty?t kesken). Katselmuksen suorittaa rakennusvalvontaviranomainen, joka kutsuu muut kohteessa tarvittavat viranomaiset.

Katselmuksia tehd??n isojen kohteiden (rivitalot, kerrostalot, teollisuushallit, maatalouden suuremmat rakennukset) osalta tiistaisin. Katselmus tilataan rakennusvalvontatoimistosta tai tarkastusinsin??reilt?. Pienemm?t kohteet (paritalo, omakotitalo ja sit? pienemm?t) on sovittava tarkastusinsin??rin kanssa.

Loppukatselmus

Loppukatselmus suoritetaan, kun rakennuskohde ymp?rist?ineen on t?ysin valmis. Aikavaraukset suoraan tarkastusinsin??rilt?. Erillinen loppukatselmus tulee suorittaa my?s silloin, kun osittaisessa loppukatselmuksessa kirjatut keskener?isyydet on kohteella tehty. Ilmoitusmenettely? vaativissa kohteissa rakennuspaikalla voidaan suorittaa tarvittaessa aloituskatselmus ja ty?vaihekatselmuksia. Rakentajan on lis?ksi ilmoitettava rakennusty?n valmistumisesta loppukatselmuksen suorittamista varten.
Yhteydenotot: rakennusvalvonnan tarkastusinsin??rit


ΑV天堂在线观看免费-无缓冲不卡无码AV在线观看