Omakotitalon j?tevesij?rjestelm?n rakentaminen viem?riverkoston ulkopuolisella alueella

Kiinteist? ei kuulu kunnalliseen j?tevesiverkostoon. Toimenpiteeseen haetaan lupaa joko s?hk?isesti eLupana tai j?tevesij?rjestelm?n rakennustapaselostus -lomakkeella.

Rakennustapa- ja suunnitelmaselostuksessa selitett?vi? tietoja:

 • perustiedot kiinteist?st? ja sen omistussuhteista
 • alueen ja rakentamisen yleiskuvaus
 • j?rjestelm?n valinnan perusteet
 • mitoitusperusteet
 • kuvaus j?rjestelm?n toiminnasta
 • arvio saavutettavasta puhdistustuloksesta
 • arvio puhdistamon ymp?rist?kuormituksesta
 • ohjeet rakentamisvaiheen dokumentoinnista sek? suunnittelijan yhteystiedot

Lis?ksi hakemuksen liitteen? tulee olla suunnitelma, joka tulee sis?lt?? mm. seuraavat asiakirjat:

 • peruskarttaote esim 1:20 000
 • asemapiirrustus esim. 1:500, jossa vaaitetut korkeudet, pinta- sek? pohjavesiolosuhteet ja niiden korkeudet
 • taso- ja leikkauspiirustukset 1:20 tai 1:50
 • kirjallinen suostumus naapureilta k?sitellyn j?teveden johtamisesta, jos purkupaikka naapurin kanssa yhteiseen ojaan tms.
 • (maasuodatinhiekan mitoitusohje)
 • j?tevesij?rjestelm?n asennusohje
 • j?tevesij?rjestelm?n k?ytt?- ja huolto-ohje
 • (kustannusarvio ja tarvikeluettelo)
 • Hakemus k?sitell??n toimenpidelupana

Maal?mp? / l?mp?kaivo / l?mm?nkaivuuputkisto

Toimenpidelupahakemus

 • haetaan eLupana tai paperisella lupahakemus-lomakkeella
 • hakemuksesta tulee selvit? porakaivon syvyys, onko porakaivo suora vai vino, putkiston aine, porauslietteen k?sittely

Liitteet

 • asemapiirustus, josta selvi?? rakennusten ja l?mp?kaivon / l?mm?nkeruuputkiston sijoitus, l?mp?kaivon et?isyys kiinteist?n rajoihin ja rakennuksiin, vesi- ja viem?rijohtojen ym. kaapeleiden sijainti. Voi hy?dynt?? vanhaa asemapiirustusta.
  • kaivon sijainti rakennuksesta v?hint??n 3 metri?
  • kaivon sijainti tontin rajasta v?hint??n 7,5 metri?
   (Jos l?hemp?n? kuin 7,5 m, niin naapurin kirjallinen suostumus)
  • toisesta l?mp?kaivosta et?isyys v?hint??n 15 metri?
 • selvitys rakennuspaikan hallintaoikeudesta
  (kauppakirjan j?ljenn?s tai lainhuutotodistus)
 • porausty?h?n tulee olla hyv?ksyttyn? vastaava ty?njohtaja
 • selvitys vanhasta maanalaisesta ?ljys?ili?st?
 • maal?mp?kaivon porausraportti tulee esitt?? loppukatselmuksessa
 • rakennushankeilmoitus RH1

Jos aikoo j?tt?? ?ljys?ili?n maahan, tulee siihen hakea lupaa ymp?rist?nsuojelusta.

Lupahakemus s?hk?isesti eLupana tai osoitteeseen:
Sein?joen kaupunki, rakennusvalvonta, PL 215, 60101 Sein?joki


ΑV天堂在线观看免费-无缓冲不卡无码AV在线观看