Rakentaminen ranta-alueelle ei aina ole mahdollista suoralla rakennusluvalla, vaan edellytt?? usein erillisen, my?nteisen poikkeuslupap??t?ksen.

Rakentaminen ranta-alueelle edellytt?? p??s??nt?isesti v?hint??n oikeusvaikutteista osayleiskaavaa tai poikkeamisp??t?st?. 

Ilman poikkeamista suoralla rakennusluvalla voidaan sallia:

 • maa- ja mets?taloudessa tai kalataloudessa tarpeellinen rakentaminen
 • olemassa olevan asuinrakennuksen (loma-asunto tai pysyv? asunto) kanssa samaan pihapiiriin kuuluva talousrakennus
 • olemassa olevan asuinrakennuksen korjaaminen tai v?h?inen laajentaminen (laajennettuna yhteens? enint??n 60 m2 tai laajennus enint??n 10 % entisest?).

Poikkeamisesta on aina neuvoteltava etuk?teen rakennusvalvonnan kanssa ja hankkeesta riippuen on oltava yhteydess? my?s kaavoitukseen.

Poikkeamisp??t?ksen hakijana tulee aina olla kiinteist?n omistaja tai haltija.

P??t?ksen poikkeamisesta rakentaa ranta-alueelle tekee kaupunginhallitus.

Poikkeamisen edellytykset

Edellytykset m??ritell??n maank?ytt?- ja rakennuslaissa (MRL).

Poikkeaminen laissa tai sen nojalla annetuista rakentamista koskevista s??nn?ksist? voidaan my?nt?? erityisest? syyst? ja silloin kun poikkeaminen ei

 • aiheuta haittaa kaavoitukselle, kaavan toteuttamiselle tai alueiden k?yt?n muulle j?rjest?miselle,
 • vaikeuta luonnonsuojelun tavoitteiden saavuttamista eik?
 • vaikeuta rakennetun ymp?rist?n suojelemista koskevien tavoitteiden saavuttamista  (MRL 172 § 1 mom.).

Ranta-alueelle rakennettaessa tulee huomioida mm. tulvavaara. Tutustu tulvakarttapalveluun linkit kohdasta.

Poikkeamisen edellytyksi? arvioitaessa tutkitaan my?s ranta-alueen rakentamistiheys ja maanomistajien tasapuolinen kohtelu.

Poikkeusluvan hakeminen

Hakemusasiakirjat (perehdy huolellisesti hakuohjeisiin)

 • hakemus (1 kpl)
 • todistus hallintaoikeudesta (asiakirja joka osoittaa rakennuspaikan hallinnan)
 • valtakirja tarvittaessa (kun hakemuksen allekirjoittajana asiamies)
 • hallituksen p?yt?kirjaote (kun kyseess? on asunto-osakeyhti?)
 • kaupparekisteriote (osoittaa allekirjoitusoikeuden)
 • asemapiirustus (3 kpl)
 • suunnitelmaluonnos (yksi kopiosarja)
 • ote asemakaavasta (3 kpl)
 • rajanaapurien kuulemiset

Naapurien kuuleminen

Hakijan tulee esitt?? selvitys naapurien kuulemisesta (naapurien kuulemislomake). Hakemuksen k?sittelyn nopeuttamiseksi on suositeltavaa, ett? hakija itse hankkii rajanaapurien kuulemiset. Naapurien kuulemiset voidaan hakijan pyynn?st? suorittaa my?s kaupungin toimesta (voimassa olevan taksan mukaan).

ΑV天堂在线观看免费-无缓冲不卡无码AV在线观看