Suunnittelutarveratkaisu tarvitaan alueilla, joilla ei ole asemakaavaa ja rakentamistiheys alkaa olla merkitt?v?n suuri.

Suunnittelutarveratkaisussa tutkitaan rakennusluvan erityiset edellytykset, arvioimalla rakennushankkeen vaikutuksia muuhun ymp?rist??n ja yhdyskuntarakenteeseen.

Suoralla rakennusluvalla saa kuitenkin rakentaa:

 • olemassa olevaan asuntoon tai maatilaan kuuluvan talousrakennuksen
 • olemassa olevan maa- ja mets?talouden tai sen liit?nn?iselinkeinon harjoittamista varten tarpeellisen rakennuksen
 • olemassa olevan asuinrakennuksen korjaamisen tai v?h?isen laajentamisen

Suunnittelutarveratkaisusta on aina neuvoteltava etuk?teen rakennusvalvonnan kanssa.

Poikkeamisp??t?ksen hakijana tulee aina olla kiinteist?n omistaja tai haltija.

P??t?ksen suunnittelutarveratkaisusta tekee tapauksesta riippuen kaupunkiymp?rist?lautakunta tai viranhaltijap??t?ksell? yleiskaavap??llikk?.

Suunnittelutarveratkaisun edellytykset ja perustelut

Rakennuspaikan erityiset edellytykset tukitaan arvioimalla hankkeen vaikutukset:

 • asemakaavoitukselle, yleiskaavoitukselle tai alueiden k?yt?n muulle j?rjest?miselle
 • yhdyskuntateknisten verkostojen ja liikennev?ylien toteuttamiselle
 • liikenneturvallisuudelle
 • palvelujen saavutettavuudelle
 • maisemaan sopivuudelle
 • erityisten luonnon- tai kulttuuriymp?rist?n arvojen s?ilymiselle
 • virkistystarpeiden turvaamiselle

P??t?ksenteossa harkinta on tapauskohtaista ja siin? otetaan huomioon my?s l?hiasukkaiden ja muiden osallisten mielipiteet. Hakijan tulee hakemuksessa selke?sti ilmoittaa, mik? on erityinen syy rakentamiselle ja perustella se.

Rakentaminen ei saa johtaa vaikutuksiltaan merkitt?v??n rakentamiseen, eik? saa aiheuttaa merkitt?vi? haitallisia ymp?rist?- tai muita vaikutuksia.

Suunnittelutarveratkaisun hakeminen

Hakemusasiakirjat (perehdy huolellisesti hakuohjeisiin)

 • hakemus (1 kpl)
 • todistus hallintaoikeudesta (asiakirja joka osoittaa rakennuspaikan hallinnan)
 • valtakirja tarvittaessa (kun hakemuksen allekirjoittajana asiamies)
 • hallituksen p?yt?kirjaote (kun kyseess? on asunto-osakeyhti?)
 • kaupparekisteriote (osoittaa allekirjoitusoikeuden)
 • asemapiirustus (3 kpl)
 • suunnitelmaluonnos (yksi kopiosarja)
 • ote asemakaavasta (3 kpl)
 • rajanaapurien kuulemiset

Naapurien kuuleminen

Hakijan tulee esitt?? selvitys naapurien kuulemisesta (naapurien kuulemislomake). Hakemuksen k?sittelyn nopeuttamiseksi on suositeltavaa, ett? hakija itse hankkii rajanaapurien kuulemiset. Naapurien kuulemiset voidaan hakijan pyynn?st? suorittaa my?s kaupungin toimesta (voimassa olevan taksan mukaan).

ΑV天堂在线观看免费-无缓冲不卡无码AV在线观看