Sein?joen kaupungin asemakaava-alueella kiinteist?toimitukset tehd??n p??s??nt?isesti kaupungin toimesta ja kiinteist?rekisteri? pit?? asemakaava-alueella kaupungin kiinteist?insin??ri. Haja-asutusalueella kiinteist?rekisteri? pit?? Maanmittauslaitos. Kiinteist?rekisteri sis?lt?? kiinteist?jen ja m??r?alojen ominaisuus- ja sijaintitiedot.

Palveluihin kuuluvat:

  • Tonttijakojen laatimiset
  • Tonttien lohkomiset
  • Rajank?ynnit ja rasitetoimitukset
  • Karttaotteiden antaminen

Tonttijako

Tonttijako perustuu aina voimassa olevaan asemakaavaan ja sill? osoitetaan rakennuskorttelin tai sen osan jakautuminen tonteiksi. Tonttijako laaditaan maanomistajan sit? kirjallisesti hakiessa tai jos sen laatiminen muuten n?hd??n tarpeelliseksi. Sitovan tonttijaon alueella tontti on rakennuskiellossa, kunnes se on merkitty kiinteist?rekisteriin.

Ehdotus tonttijaosta on pidett?v? julkisesti n?ht?vill? 14 p?iv?n ajan. Asianosaisille on ilmoitettava viikkoa ennen n?ht?ville asettamista oikeudesta muistutuksen tekemiseen n?ht?vill?oloaikana. Asianosaisia ovat tonttijakoalueen ja siihen rajoittuvien kiinteist?jen omistajat ja haltijat.

Tonttijaon laatiminen vie aikaa noin 2 kk. Tonttijakoehdotuksen laatii toimitusinsin??ri ja sen hyv?ksyy kiinteist?insin??ri.

Tontin lohkominen

Tontilla tarkoitetaan kaupungin asemakaava-alueella olevaa kiinteist??, joka on merkitty tonttina kiinteist?rekisteriin. Tontti muodostetaan lohkomistoimituksella ja toimitus k?ynnistyy omistajan kirjallisella hakemuksella tai Maanmittauslaitoksen ilmoituksella m??r?alaan my?nnetyst? lainhuudosta. Lohkomisen edellytyksen? on mm. voimassa oleva asemakaava ja hyv?ksytty tonttijako sek? hakijan lainhuuto alueeseen. Lohkominen vie aikaa noin 2 kk.

Joissakin erityistapauksissa tontti voidaan rekister?id? kiinteist?rekisterin pit?j?n p??t?ksell? kiinteist?n omistajan hakemuksesta.

N?in voidaan toimia,

  • kun vanhan kiinteist?n rajat ovat t?ysin samat kuin voimassa olevan tonttijaon osoittamat tulevat tontin rajat (kiinteist?n laadunmuutos)
  • kun tontin numero (tunnus) ei ole voimassa olevan tonttijaon mukainen (kiinteist?n tunnusmuutos)
  • kun alueet ovat yhdistett?viss? voimassa olevan tonttijaon mukaiseksi tontiksi (kiinteist?jen yhdist?minen)

Rekister?inti vie aikaa tavallisesti noin viikon.

Muita kiinteist?toimituksia ovat mm. rajank?ynnit ja rasitetoimitukset.

ΑV天堂在线观看免费-无缓冲不卡无码AV在线观看