Nuorisovaltuusto (Kuntalaki 410/2015 § 26)

Nuorten osallistumis- ja vaikuttamismahdollisuuksien varmistamiseksi kunnanhallituksen on asetettava nuorisovaltuusto tai vastaava nuorten vaikuttajaryhm? (nuorisovaltuusto) ja huolehdittava sen toimintaedellytyksist?. Nuorisovaltuusto voi olla useamman kunnan yhteinen.

Nuorisovaltuustolle on annettava mahdollisuus vaikuttaa kunnan eri toimialojen toiminnan suunnitteluun, valmisteluun, toteuttamiseen ja seurantaan asioissa, joilla on merkityst? kunnan asukkaiden hyvinvointiin, terveyteen, opiskeluun, elinymp?rist??n, asumiseen tai liikkumiseen sek? muissakin asioissa, joiden nuorisovaltuusto arvioi olevan lasten ja nuorten kannalta merkitt?vi?. Nuorisovaltuusto tulee ottaa mukaan lasten ja nuorten osallistumisen ja kuulemisen kehitt?miseen kunnassa.

Lasten ja nuorten osallistumisesta ja kuulemisesta s??det??n nuorisolain (72/2006) 8?§:ss?.

Kaupungin nuorisovaltuusto

Sein?joen nuorisovaltuusto on itsen?inen, poliittisesti ja uskonnollisesti sitoutumaton toimijataho. Siihen kuuluu alle kaksikymment? 13–23-vuotiasta nuorta, jotka ovat kiinnostuneita vaikuttamisesta ja omasta ymp?rist?st??n. Nuorisovaltuusto toimii yhteisty?ss? nuorten, nuorisopalveluiden ja kunnallisten p??tt?jien kanssa nuorten elinolojen parantamiseksi. Se tuo my?s nuorten mielipiteet julki erilaisissa lautakunnissa.

Joka syksy vaaleissa haetaan uusia nuorisovaltuustolaisia. Vaaleihin saavat osallistua vaalip?iv?n? 13-22 -vuotiaat 23 ik?vuoden sijasta Sein?joella asuvat, opiskelevat tai kirjoilla olevat nuoret. Toimintakausi on kaksivuotinen. Valtuusto kokoontuu kerran kuussa yleiskokoukseen. Mahdolliset ty?ryhm?t kokoontuvat kerran kuussa tai tarvittaessa.

Nuorisovaltuuston teht?v?n? on:

 • kaikin puolin edist?? ja kehitt?? nuorison asemaa Sein?joen kaupungissa
 • tuoda nuorison mielipiteet julki lautakunnissa sek? julkisessa sanassa
 • olla luomassa sein?jokelaisnuorille mahdollisuuksia virikkeelliseen toimintaan
 • luoda nuorten n?k?kulma kaupungin p??t?ksiin
 • edist?? nuorten ja kaupungin v?list? yhteisty?t?
 • valvoa nuorten asemaa ja etuja Sein?joen kaupungissa
 • monipuolistaa kaupungin nuorille tarjoamia palveluja
 • pit?? yhteytt? kaupungin nuoriin sek? nuorisotoimijoihin
 • valmistella esityksi? ja aloitteita kaupungin luottamuselimille ja muille tahoille
 • valvoa esitystens? ja aloitteidensa toimeenpanoa
 • pyrki? lis??m??n nuorten kiinnostusta yhteiskunnallisia asioita kohtaan
 • pit?? yhteytt? muihin nuorisovaltuustoihin maassa
 • pit?? yhteytt? nuorisovaltuustoon kuulumattomiin nuoriin sek? raportoida muille nuorisovaltuutetuille tekemisist??n.
 • toimia ty?voimana nuorisovaltuuston j?rjest?miss? tilaisuuksissa, jolloin ty?t tulee jakaa tasapuolisesti.
 • ilmoittaa puheenjohtajalle viimeist??n kokousp?iv?? edelt?v?n? p?iv?n?, mik?li ei ole tulossa kokoukseen. On muistettava, ett? kokouksiin osallistuminen on jokaisen nuorisovaltuutetun velvollisuus.
 • hoitaa ottamansa teht?v? kunnialla loppuun tai annettava se jollekin muulle. k?ytt?yty? joka tilanteessa tilanteeseen sopivalla tavalla ja muistaa asiallinen linja.

Vanhusneuvosto (Kuntalaki 410/2015 § 27)

Ik??ntyneen v?est?n osallistumis- ja vaikuttamismahdollisuuksien varmistamiseksi kunnanhallituksen on asetettava vanhusneuvosto ja
huolehdittava sen toimintaedellytyksist?. Vanhusneuvosto voi olla useamman kunnan yhteinen.

Vanhusneuvostolle on annettava mahdollisuus vaikuttaa kunnan eri toimialojen toiminnan suunnitteluun, valmisteluun ja seurantaan asioissa, joilla on merkityst? ik??ntyneen v?est?n hyvinvoinnin, terveyden, osallisuuden, elinymp?rist?n, asumisen, liikkumisen tai p?ivitt?isist? toiminnoista suoriutumisen taikka heid?n tarvitsemiensa palvelujen kannalta.

Kaupungin vanhusneuvosto

Vanhusneuvosto on kaupungin ja sen alueella toimivien el?kel?isj?rjest?jen ja ik?ihmisten yhteisty?elin. Vanhusneuvoston tarkoituksena on seurata kaupungin ik??ntyneen v?est?n hyvinvointia terveyden, osallisuuden, elinymp?rist?n, asumisen, liikkumisen tai p?ivitt?isist? toiminnoista suoriutumisen taikka ik??ntyneelle v?est?lle tarkoitettujen palvelujen kannalta.

Vanhusneuvosto toimii ik??ntyneen v?est?n toimintakyvyn tukemisesta sek? i?kk?iden sosiaali- ja terveyspalveluista annetun lain (980/2012) § 11 ja kuntalain 27 §:n tarkoittamana vaikuttamistoimielimen?.

Kaupunginhallitus on kokouksessaan 4.9.2017, § 313, valinnut valtuustokaudeksi 2017 – 2021 vanhusneuvostoon alla mainitut j?senet ja varaj?senet. Lis?ksi vanhusneuvostoon on kutsuttu Sein?joen seurakunnan edustaja.

Vammaisneuvosto (Kuntalaki 410/2015 § 28)

Vammaisten henkil?iden osallistumis- ja vaikuttamismahdollisuuksien varmistamiseksi kunnanhallituksen on asetettava vammaisneuvosto. Vammaisneuvosto voi olla useamman kunnan yhteinen. Vammaisilla henkil?ill? sek? heid?n omaisillaan ja j?rjest?ill??n tulee olla vammaisneuvostossa riitt?v? edustus. Kunnanhallituksen on huolehdittava vammaisneuvoston toimintaedellytyksist?.

Vammaisneuvostolle on annettava mahdollisuus vaikuttaa kunnan eri toimialojen toiminnan suunnitteluun, valmisteluun ja seurantaan asioissa, joilla on merkityst? vammaisten henkil?iden hyvinvoinnin, terveyden, osallisuuden, elinymp?rist?n, asumisen, liikkumisen tai p?ivitt?isist? toiminnoista suoriutumisen taikka heid?n tarvitsemiensa palvelujen kannalta.

Kaupungin vammaisneuvosto

Kaupungin vammaisneuvoston teht?v?t:

 • Edist?? viranomaisten, vammaisten henkil?iden ja vammaisj?rjest?jen yhteistoimintaa kaupungissa
 • Seuraa vammaisten henkil?iden tarpeiden kehityst? kaupungin alueella
 • Seuraa kaupungin yleisiin oloihin vaikuttavaa kunnallishallinnon p??t?ksentekoa vammaisten kannalta
 • Edist?? vammaisten henkil?iden mahdollisuuksia osallistua ja vaikuttaa kunnallishallinnon p??t?ksentekoon
 • Edist?? vammaisten henkil?iden tasa-arvoista osallistumista yhteiskunnan eri toimintoihin, sosiaali –ja terveyspalveluihin, kulttuuri –ja harrastustoimintaan
 • Seuraa vammaisille henkil?ille tarkoitettujen palveluiden, tukitoimien ja muiden etuuksien kehityst? kaupungin alueella
 • Tekee aloitteita ja esityksi? ja antaa lausuntoja kaupungin eri viranomaisille vammaisuuteen liittyviss? asioissa
 • Huolehtii k?sittelemiens? asioiden tiedottamisesta
ΑV天堂在线观看免费-无缓冲不卡无码AV在线观看