Opetussuunnitelma

Halkosaaren koulussa noudatetaan Sein?joen kaupungin perusopetuksen opetussuunnitelmaa. Koulun oma opetussuunnitelma t?ydent?? kaupungin opetussuunnitelmaa, ja se on opetus- ja kasvatusty?n kehitt?misen ty?kalu opettajille. Opetussuunnitelma on voimassa 1.8.2016 alkaen.

Kuntien ja koulujen opetussuunnitelmissa on asetettu linjaukset tulevien vuosien oppimiselle ja kouluty?lle. Oppilaalla on oikeus saada opetussuunnitelman mukaista opetusta jokaisena koulup?iv?n?. Jokaisen huoltajan on t?rke?? tutustua lapsensa koulun opetussuunnitelmaan. Sen my?t? huoltaja voi paremmin tukea lapsensa oppimista ja koulunk?ynti?, ja osallistua my?s koulun toiminnan suunnitteluun ja kehitt?miseen yhdess? koulun henkil?st?n kanssa.

Liikkuva koulu

Halkosaaren koulu on liikkuva koulu. T?m?n ohjelman tavoitteita ovat:

  • Aktiivisempi koulup?iv? – hyvinvoiva koululainen
  • Liikett? v?hint??n tunti p?iv?ss? kaikille
  • Koulusta ev?it? aktiiviseen el?m?ntapaan
  • Ruutuajan seuranta ja rajoittaminen
  • Terveet el?m?ntavat

Hyvinvointia yhteisty?ll?

Halkosaaren koulun kiusaamisen ja syrjinn?n est?misen k?sikirjasta l?yd?t koulumme toimintatapoja oppilaiden hyvinvoinnin turvaamiseksi. Sein?joen kaupungissa toimitaan Yhdess? yhteisty?ll? -toimintamallin mukaisesti ratkoessamme konfliktitilanteita.

Opiskeluhuolto

Opiskeluhuollon tavoitteena on edist?? oppilaiden ja opiskelijoiden ja koko koulu- tai opiskeluyhteis?n ja -ymp?rist?n hyvinvointia, huoltajien kanssa teht?v?? yhteisty?t? ja opiskelijoiden osallisuutta. Tavoitteena on my?s turvata yksil?kohtainen varhainen tuki kaikille sit? tarvitseville.

Opiskeluhuolto on kouluissa ja oppilaitoksissa teht?v?? ty?t?, jolla edistet??n, pidet??n yll? ja luodaan edellytyksi? oppilaan ja opiskelijan hyv?lle oppimiselle, psyykkiselle ja fyysiselle terveydelle sek? sosiaaliselle hyvinvoinnille.

Opiskeluhuoltoa toteutetaan opetustoimen sek? sosiaali- ja terveystoimen monialaisena suunnitelmallisena yhteisty?n? oppilaiden tai opiskelijoiden ja heid?n huoltajiensa sek? tarvittaessa muiden yhteisty?tahojen kanssa.

Kannustaen, tukien ja vaatien

Halkosaaren koulun tasa-arvo- ja yhdenvertaisuus suunnitelmalla pyrit??n tukemaan jokaisen oppilaan erilaisuutta, yhdenvertaisuutta ja tasa-arvoisuutta. Ohjaamme lapsia ymm?rt?m??n erilaisuutta, moniarvoisuutta ja arvostamaan kaikkia l?himm?isi?.

ΑV天堂在线观看免费-无缓冲不卡无码AV在线观看