Tervetuloa Ruutipuiston koulun sivuille!

Ruutipuiston koulu on sairaalakoulu ja yksi Sein?joen kaupungin kouluista. Koulun palveluita tarjotaan Etel?-Pohjanmaan sairaanhoitopiirin alueella. Ruutipuiston koulussa j?rjestet??n opetusta ja pedagogista kuntoutusta sek? ohjataan ja konsultoidaan koulunk?yntiin liittyviss? kysymyksiss?.
Sairaalaopetus on perusopetuslakiin perustuvaa toimintaa, jonka mukaan sairaalassa olevalle lapselle ja nuorelle on j?rjestett?v? opetusta siin? m??rin kuin se h?nen terveytens? ja muut olosuhteet huomioon ottaen on mahdollista. Sairaalaopetus on opetusta, joka vastaa vaativan erityisen tuen tarpeisiin.

Oppilaan sairaalaopetuksen paikka m??r?ytyy erikoissairaanhoidon potilasalueen mukaisesti, ja t?m?n vuoksi Ruutipuiston koulu palvelee kaikkia Etel?-Pohjanmaan sairaanhoitopiirin alueelta tulevien kuntien peruskouluik?isi? lapsia ja nuoria. Opetusta tarjotaan niille lapsille ja nuorille, joilla on erikoissairaanhoidon kontakti joko osastolla tai psykiatrian poliklinikalla.

Sairaalan sijaintikunta on velvollinen j?rjest?m??n sairaalassa potilaana olevalle oppilaalle opetusta siin? m??rin kuin se h?nen terveytens? huomioon ottaen on mahdollista. Hoidosta vastaavan sairaalan sijaintikunta on velvollinen j?rjest?m??n my?s muulle erikoissairaanhoidossa olevalle oppivelvolliselle oppilaalle opetusta ja tukea siin? m??rin kuin se h?nen terveytens?, pedagogiset erityistarpeensa ja erikoissairaanhoidon hoidolliset ja kuntoutukselliset toimenpiteet huomioon ottaen on perusteltua, jos opetuksen j?rjest?minen muutoin ei ole t?m?n tai muun lain mukaisista tukitoimista huolimatta oppilaan edun mukaista. (PoL 4 a §)

Opetus j?rjestet??n oppilaiden ik?kauden ja edellytysten mukaisesti ja siten, ett? se edist?? oppilaiden tervett? kasvua ja kehityst?. (PoL 3 §, 2 mom)

ΑV天堂在线观看免费-无缓冲不卡无码AV在线观看