Ruutipuiston sairaalakoulu tarjoaa ohjaus- ja konsultaatiopalvelua koko Etel?-Pohjanmaan sairaanhoitopiirin alueella.

Kenelle ohjaus- ja konsultaatiopalvelua tarjotaan?

Ruutipuiston sairaalakoulun ohjaus- ja konsultaatiopalveluita tarjotaan ensisijaisesti niille perusopetusik?isille lapsille ja nuorille, joilla on kontakti erikoissairaanhoidon avo- tai osastohoitoon (lapsi- ja nuorisopsykiatria).

Alkuopetusik?isill? lapsilla kontaktia ei v?ltt?m?tt? edellytet?. Konsultaatiopyynn?n voi tehd? hoitava taho tai koulu. Ohjaus- ja konsultaatio t?ydent?? olemassa olevia oppilashuollon palveluita. Konsultoiva opettaja tarvitsee huoltajilta suostumuksen lasta tai nuorta koskevien, konsultaation kannalta olennaisten tietojen saamiseksi sek? tiedonsiirtoa varten.

Koulun tilatessa konsultaatiopalveluita on tilaavan tahon varmistettava maksusitoumus omasta kunnasta. Sein?joen kaupungin sis?iset konsultaatiot ovat tilaajalle maksuttomia. Lapsen tai nuoren huoltaja ei voi toimia palvelun tilaajana ja/tai maksajana.

Tavoitteet ja toteutus

Ohjaus- ja konsultaatioty?n ensisijainen tavoite on tukea lapsen ja nuoren koulunk?ynti? omassa l?hikoulussaan.

Yhteydenotto oppilaan l?hikoulusta tapahtuu sairaalakoulun konsultoivalle erityisopettajalle. H?n on tarvittaessa yhteydess? erikoissairaanhoidon toimijaan. Toimijat yhdess? arvioivat mahdollisesti jalkautuvan ty?ryhm?n kokoonpanon.

Niiss? tilanteissa, joissa erikoissairaanhoidon toimijat ovat suorittamassa arvioinnissa lapsen / nuoren selviytymisest? kouluty?st?, syntyy tarve pedagogiseen tilanne arvioon, on mahdollista ottaa yhteys sairaalakoulun konsultoivaan erityisopettajaan.

Sairaalakoulun konsultoiva erityisopettaja toimii keskustelukumppanina ja apuna koululle, oppilaalle ja vanhemmille haastavimmissa tilanteissa ja neuvotteluissa. H?n on tarvittaessa konkreettisesti l?sn? opetustilanteissa. Havaintoihin perustuen on mahdollista k?yd? ty?nohjauksellisia keskusteluja.

 • Oppilaan koulupolkuun liittyv? selvittelyty?.
 • Yhteyden pit?minen oppilaan l?hikouluun, perusterveydenhuoltoon, lastensuojeluun.
 • Huoltajien valtuuttamana oppilaan asian edist?minen ja viestin vieminen erikoissairaanhoidon toimijoille.
 • Oppilasta koskevaan verkostoty?h?n osallistuminen, sen kehitt?minen sek? hoidon ett? lastensuojelun suuntaan.
 • Puhelinkonsultaatio.
 • Tiedon ja osaamisen jakaminen sairaalaopetuksen mahdollisuuksista.

Ty?kalut oppilaan l?hikouluun haastavien tilanteiden selvittelyyn

 • My?nteinen l?hestyminen
 • Reflektoivat ty?tavat
 • Ratkaisujen etsiminen

Ty?kalut oppilaan l?hikoulussa ty?skentelevien aikuisten tukemiseen

 • Ammatillisuus
 • Huomio vuorovaikutustaitoihin
 • Ty?nohjauksellinen ote

Nivelvaiheet l?hikoulun ja sairaalakoulun v?lill?

Sairaalaopetuksen tulonivel

Tarvittaessa tukena my?s niille oppilaille ja heid?n perheilleen, joilla ei viel? ole erikoissairaanhoidon kontaktia.

Sairaalaopetuksen paluunivel

Yhteisty?ss? erikoissairaanhoidon kanssa suunnitellaan saattaen vaihto omaan kouluun.

Esimerkki omaan l?hikouluun palaamisen nivelvaiheesta

 1. Oppilaan siirtyess? psykiatrian osastolta takaisin omaan kouluun, konsultoiva erityisopettaja toimii tukena koululle ja oppilaalle.
 2. Kouluun paluu aloitetaan suunnitelmallisesti.
 3. J?rjestet??n paluupalaveri koulun toimijoiden huoltajien, oppilaan ja konsultoivan erityisopettajan kanssa. Tarpeen mukaan kouluhoitaja on mukana.
 4. K?yd??n l?pi ne asiat ja tilanteet, joista saattaa tulla ongelma, kun nuori aloittaa opinnot koulussa ja sovitaan menettelytavoista n?iss? tilanteissa.
 5. Konsultoiva erityisopettaja j?? tarvittaessa oppilaan l?hikoululle sovitun mittaiseksi ajaksi ja on oppilaan tukena yhdess? sovittavalla tavalla.
 6. Konsultoivan erityisopettajan asiantuntemusta hy?dynnet??n koululla kyseisin? p?ivin? my?s siten, ett? h?nelle laaditaan lukuj?rjestys, jonka mukaisesti opettajat voivat k?yd? ty?nohjauksellisia keskusteluja niin palautuvan oppilaan opetuksen j?rjest?misest? kuin muiden haastavien oppilaiden opettamisesta.

Ohjauksen ja konsultaation kustannukset

1. Avo- ja osastojaksolla olevat oppilaat

Ohjaus- ja konsultaatio sis?ltyy koulup?iv?maksuun.

Sein?joki
Ei koulup?iv?maksua, oma koulu vastaa koulumatkakustannuksista.

Muut kunnat
Koulup?iv?maksu 192,99€/pv 1.8.2020 alkaen, oma koulu/kotikunta maksaa oppilaan koulumatkat. Kotikunta voi j?rjest?? matkat my?s itse.
Koulup?iv?maksuun sis?ltyy 1-2 seurantapalaveria tarvittaessa (Sein?joen ulkopuolelle kilometrit laskutetaan kotikunnalta).

2. Konsultaatio

Sein?joki
Maksutonta

Muut kunnat
Puoli p?iv?? 100€ + kilometrikorvaukset
Koko p?iv? 200€ + kilometrikorvaukset

3. Koulupalaverit

Sein?joki
Maksutonta

Muut kunnat
Puoli p?iv?? 100€ + kilometrikorvaukset
Koko p?iv? 200€ + kilometrikorvaukset

ΑV天堂在线观看免费-无缓冲不卡无码AV在线观看