Oppilaanohjaus

Oppilaanohjauksen teht?v?n? on tarjota oppilaalle oppimisen ja opiskelun sek? oman el?m?n ja uran suunnittelun ohjausta koko opintopolun ajan. Oppilaanohjauksen sis?lt?n? on ohjaus kouluty?h?n, jatko-opintoihin ja ty?el?m??n. Kouluty? on oppilaan ty?t?. Oppilaita pyrit??n ohjaamaan oikeisiin ty?skentelytapoihin ja tiedonhankintaan, samalla korostaen vastuullista suhtautumistapaa teht?vi? kohtaan. Lis?ksi pyrit??n oppimisvaikeuksien v?hent?miseen.

Ty?el?m??n ohjaamisen tavoitteena on antaa oppilaalle mahdollisimman totuudenmukainen kuva elinkeinoel?m?st? ja ty?markkinoista.

Seitsem?nnell? luokalla on oppilaanohjauksen tunneilla p??paino ohjaamisessa yl?asteen ty?skentelyyn, oppimistyylien vahvistamisessa ja itsetuntemuksen kehitt?misess?. Kahdeksannella luokalla annetaan tietoja erilaisista ammattialoista ja koulutusasteista, jotta oppilas yhdeks?nnell? luokalla pystyisi valitsemaan itselleen mahdollisimman sopivan jatkokoulutustien ja ammattialan.

Oppilaanohjauksen kokonaisuus tarjoaa oppilaalle mahdollisuuden:

  • Luokkamuotoiseen ohjaukseen
  • Henkil?kohtaiseen ohjaukseen
  • Pienryhm?ohjaukseen
  • Toiseen asteeseen tutustumiseen
  • Ty?el?m??n tutustumiseen

7lk ruokala-TET (6h / oppilas)

8lk Py?r?ilyp?iv? eli vierailut toisen asteen oppilaitosten toimipisteisiin syyskuullakev??ll? viikon TET-jakso, johon oppilaan tulee itse hankkia itselleen TET-paikka. TET-jaksolla ei suositella, ett? oppilas olisi oman vanhemman alaisuudessa vaan kannustetaan h?nt? l?htem??n tutustumaan erilaisiin alavaihtoehtoihin ja sit? kautta l?yt?? itselleen mahdollinen tulevaisuuden ammatti.

9lk syksyll? viikon mittainen TET-jakso. Oppilaan tulee itse hankkia TET-paikka viimeist??n 9. luokan syyslukukauden alussa. TET-jaksolla ei suositella, ett? oppilas olisi oman vanhemman alaisuudessa vaan kannustetaan h?nt? l?htem??n tutustumaan erilaisiin alavaihtoehtoihin ja sit? kautta l?yt?? itselleen mahdollinen tulevaisuuden ammatti. Tammikuulla T?sm?p?iv? toiselle asteelle (tutustumaan menn??n p??s??nt?isesti siihen kouluun, johon aikoo yhteishaussa hakeutua)

TET-SOPIMUS

Heidi Joensuuheidi.joensuu@seinajoki.fip. 044 754 1694
ohjausryhm?t 7A, 7B, 7F
8C, 8D, 8G, 8H
9A, 9D, 9G, 9H
Raimo Sysilampiraimo.sysilampi@seinajoki.fip. 044 754 1623
ohjausryhm?t 7C, 7D, 7E, 7G
8A, 8B, 8E, 8F
9B, 9C, 9E, 9F, 9K
Elina Viitalaelina.viitala@seinajoki.fip. 040 034 4911
ohjausryhm?t 9N

Erityisopetus ja erityisopettajat

Oppilaalla on mahdollisuus saada ohjausta ja tukea oppimiseen ja koulunk?yntiin. Tuen tarvetta mietitt?ess? huomioidaan oppilaan yksil?lliset edellytykset ja tarpeet. Tukea annetaan niin kauan ja sen tasoisena kuin on tarpeellista kolmiportaisen tukimallin mukaan. Tuen muodot ovat yleinen, tehostettu ja erityinen tuki.

Koulussamme on 5 erityisopettajaa ja opetus tapahtuu p??asiallisesti yleisopetuksen ryhm?ss? erityisopettajien tuella. Osa-aikaista erityisopetusta annetaan yleisopetuksen yhteydess?. Opetusta annetaan 1-3 tuntia viikossa ja se voi kest?? muutamasta tunnista koko lukuvuoteen. Tunneilla pyrit??n opiskelemaan samat asiat kuin oppilaan omassa luokassa.

Koulussamme on kaksi erityisopetuksen pienryhm??, nk. tupa-luokkaa. Tupa-luokkaan ohjataan ne oppilaat, jotka eiv?t syyst? tai toisesta (esim. levottomuus, opetuksen tai muiden oppilaiden h?irint?, teht?vien laiminly?nti, laajat oppimisvaikeudet) pysty opiskelemaan perusopetusryhm?ss?. Tupa-luokissa voi opiskella joko kokonaan tai osan oppinaineista.

Erityisopettajat: Eveliina M?ki , P?ivi V?h?pesola, Minna P?iv?l?, Hannu Syrj? ja Tero Kurkim?ki.

Kuraattori

Koulukuraattori pyrkii havaitsemaan ja ehk?isem??n oppilaan koulunk?ynti? vaikeuttavia sosiaalisia ongelmia. Kuraattoriin voivat ottaa yhteytt? niin oppilaat, opettajat kuin huoltajatkin mm. kouluty?h?n, ihmisten v?lisiin suhteisiin ja kotitilanteisiin liittyviss? asioissa. K?ydyt keskustelut ovat luottamuksellisia.

Kuraattori:

Niina Virkkala

niina.virkkala@seinajoki.fi

p. 06 416 2349, 044 754 1739

JOPO luokka

Joustava perusopetus – JOPO on ty?el?m?painotteinen ja toiminnallisia oppimisymp?rist?j? hy?dynt?v? oppilaan kokonaisvaltaista kasvua ja kehityst? tukeva tapa suorittaa peruskoulu loppuun.

Opetus pyrit??n sovittamaan nuorten yksil?llisiin tarpeisiin. Tavoitteena on, ett? oppimisymp?rist? 9-luokalla on koulurakennusta laajempi, ja ett? vanhemmillakin olisi entist? paremmat mahdollisuudet olla mukana kodin ja koulun v?lisess? yhteisty?ss?. Yhteisty? oppilaiden perheiden kanssa on vuorovaikutteista ja jatkuvaa.


JOPO-oppilaan lukuvuoteen kuuluu koulussa tapahtuvaa pienryhm?opetusta, leirikouluja, kerhoja, harrastustoimintaa, yritysvierailuk?yntej? sek? eri alojen ty?paikkaopiskelujaksoja. Ty?paikkaopiskelujaksojen aikana oppilaat tekev?t sopimuksen mukaista ty?t? ja lis?ksi itsen?isesti oppimisteht?vi?, jotka t?ydent?v?t eri oppiaineiden sis?lt?j?. Lis?ksi nuorelle pyrit??n l?yt?m??n soveltuva jatkokoulutuspaikka.


Opetus toteutetaan perusopetuksen opetussuunnitelman mukaisesti ja oppilaat saavat samanlaisen p??tt?todistuksen kuin muutkin yhdeks?sluokkalaiset. Yhteisvalinta on II-asteen koulutukseen kuten kaikilla muillakin yhdeks?sluokkalaisilla.


Joustavaan perusopetukseen haetaan 8.-luokan kev??ll?. Hakijat haastatellaan ja valitaan. Hakemuksia k?sitelt?ess? painotetaan oppilaan ja huoltajien sitoutumista joustavan perusopetuksen eri ty?muotoihin.

Ryhm?n toiminnasta vastaa aineenopettaja-vetoinen tiimi, johon kuuluu lis?ksi nuoriso-ohjaaja, erityisopettaja, rehtori, opinto-ohjaaja ja koulunk?ynninohjaaja.

JOPO:n ryhm?nohjaajana toimii Tuomo Hippi

ΑV天堂在线观看免费-无缓冲不卡无码AV在线观看