Sein?joella opetuksen kehitt?misty?t? tehd??n monella eri tavalla. Kehitt?misty? perustuu Sein?joen perusopetuksen kehitt?missuunnitelmaan, jonka pohjalta suunnitellaan toteutettavat toimenpiteet. Opetusta kehitet??n my?s hankkeiden avulla. Aktiivisella opettajien t?ydennyskoulutuksella lis??mme ja vahvistamme opetushenkil?st?n osaamista. Maakunnallisten Osaaja-koulutusten lis?ksi j?rjest?mme my?s omaa t?ydennyskoulutusta.

Erilaiset ty?ryhm?t vastaavat osaltaan opetuksen kehitt?misest?. Yritt?j?m?inen toimintatapa on osallisuuden lis?ksi toinen perusopetuksen opetussuunnitelman painopistealueista, ja t?h?n liittyvi? k?yt?nteit? koordinoivat yritt?j?m?isen toimintatavan koordinaattorit. Esi- ja alkuopetuksen yhteisty?ryhm?ss? kehitet??n yhteisi? opetuksen ja kasvatuksen toimintatapoja. Ty?ryhm? edist?? muun muassa joustavan esi- ja alkuopetuksen k?yt?nteit?. Hyvinvointi- ja liikuntakoordinaattori edist?? hyvinvointiin liittyvi? toimenpiteit? ja liikkuvan koulun toimintatapaa.

Tieto- ja viestint?tekniikan kehitt?misryhm? huolehtii osaltaan tieto- ja viestint?tekniikan pedagogisen k?yt?n edist?misest?.? Tutoropettajat ovat tulleet my?s osaksi kouluarkea. Tutoropettajat tukevat? muita opettajia koulukulttuurin muutoksessa, uuden pedagogiikan toteuttamisessa ja digitaalisuuden tarkoituksenmukaisessa hy?dynt?misess?.??Tutoropettajat ovat vertaistukena toisille opettajille ja osaltaan tukevat koulujen kehittymist? oppivana organisaationa. Sein?joella on k?yt?ss? toimintatapa, jossa jokaisella koululla on tutoropettaja tai teht?v?st? huolehtii tutorkouluttaja.

Lis?ksi kieli- ja kansainv?lisyyskoordinaattorit tukevat kouluja erilaisissa kielten opiskeluun tai kansainv?lisyyteen liittyviss? prosesseissa, projekteissa ja hankkeissa. Kest?v?n kehityksen ty?ryhm? edist?? koulujen tietoisuutta kest?v?n kehityksen toimenpiteist?. Kulttuuriyhteisty?t? tehd??n kaupungin eri kulttuuritoimijoiden kanssa esimerkiksi Kulttuurimatkan muodossa. Lasten ja nuorten lukemisen edist?misess? tehd??n yhteisty?t? kirjastopalveluiden kanssa. Verkostoituminen on opetuksen ja kasvatuksen kehitt?misess? kaiken kaikkiaan laajaa.

ΑV天堂在线观看免费-无缓冲不卡无码AV在线观看