Perusopetuksen arviointikyselyarkisto

Lukuvuosi 2016-2017

Kev??n 2017 arviointikysely – Kodin ja koulun yhteisty? ja koulutyytyv?isyys

Kev??n 2017 arviointikysely kohdistettiin sek? huoltajille, oppilaille ett? opettajille. Vastauksia kaikkiaan saatiin hyvin. Opettajista vastaamisen mahdollisuutta k?ytti 330 opettajaa, oppilaista vastasi yhteens? 2 024 (yl?koulu 881, alakoulu 1 143) ja huoltajilta saatiin 500 vastausta. Vastaajam??rien perusteella kyselyst? saatuja tuloksia voidaan pit?? luotettavina. Toki potentiaalisia vastaajia on viel?kin enemm?n. Koulujen toiminnan kehitt?misen kannalta on t?rke??, ett? vastauksia saadaan hyvin.

Opettajakyselyn keskeiset tulokset

Erityist? lukuvuodessa 2016–2017 on ollut uuden opetussuunnitelman (Ops 2016) k?ytt??notto alakouluissa, ja uuteen opetussuunnitelmaan valmistautuminen yl?kouluissa. Kyselyn tuloksissa opetussuunnitelman muutos n?kyy muun muassa siin?, ett? hyvin toteutuneissa asioissa vanhempaintapaamiset ovat nousseet onnistumisissa k?rkipaikalle. Uuden opetussuunnitelman my?t? arviointikeskustelut, joihin osallistuvat sek? huoltaja, oppilas ja vanhempi, ovat osa koulun arkea vuosiluokkien 1–5 oppilailla. Uusi opetussuunnitelma on my?s lis?nnyt muutenkin yhteydenpitoa koteihin, mutta toki opetussuunnitelman muutokset ovat my?s lis?nneet opettajien ty?m??r??.

Ilahduttavaa on, ett? suurin osa opettajista ei joudu tilanteisiin, joissa jouduttaisiin selvitt?m??n esimerkiksi oppilaiden k?ytt?ytymist? sosiaalisessa mediassa, eik? my?sk??n kiusaamistilanteiden selvitt?misi? ole paljon.

Oppilaskyselyn keskeiset tulokset

Valtaosalla oppilaista on sopivasti yst?vi? koulussa. Liian v?h?n yst?vi? on noin 3%:lla oppilaista. M??r? on hieman pienempi kuin vuoden 2014 kyselyss?. Tuloksissa n?kyy m??r?tietoinen ty?, jota on tehty Sein?joen peruskouluissa viime vuosina. Syrj?ytymisen ehk?isemiseen on panostettu muun muassa toteuttamalla aiheeseen liittyv? teemavuosi, ja my?hemmin on toteutettu esimerkiksi ”Kukaan ei ole Nolla” -kampanja. Edelleen ty? yksin?isyyden v?hent?miseksi on kuitenkin tarpeen. Kodin ja koulun yhteist? ty?t? tarvitaan, ett? erilaiset lieveilmi?t saadaan pois oppilaiden arjesta.

Oppilaat my?s arvostavat kouluruokaa aiempaa enemm?n. Kehitys on kulkenut t?lt? osin hyv??n suuntaan. Suuri osa oppilaista sy? koulussa monipuolisesti. Kouluruoan tavoitteena on t?ytt?? virallisten linjausten mukaan noin 1/3 p?iv?n energiatarpeesta. Ilon aihe on my?s se, ett? oppilaiden kokemuksen mukaan heid?n ideoitaan otetaan aiempaa paremmin huomioon. Sein?joella tehd??n kouluissa hyv?? oppilaskuntaty?t? ja se n?kyy my?s tuloksissa. Oppilaiden osallisuuden lis??minen on my?s uuden opetussuunnitelman mukaista toimintakulttuuria.

Oppilaiden vuorovaikutus ei ole siirtynyt viel? h?lytt?v?ss? m??rin vain sosiaaliseen mediaan, vaan yst?vi? tavataan my?s vapaa-ajalla. T?m? on kuitenkin asia, jota on hyv? seurata kodeissa.

Huoltajakyselyn keskeiset tulokset

Huoltajilla on kolmen vuoden v?lein mahdollisuus vastata Sein?joen perusopetuksen arviointikyselyyn. Huoltajilla, yht? lailla kuin opettajilla, korostuu vanhempaintapaamisen merkitys. Oman lapsen arviointikeskusteluun osallistumista pidet??n t?rke?n?. Vanhemmat olisivat ehk? kaivanneet viel? enemm?n tietoa opetussuunnitelman uudistuksen tuomista muutoksia. Tuloksiin saattaa vaikuttaa, ett? uudistus on ollut menossa lukuvuoden 2016–2017 aikana alakouluilla, ja vasta syksyll? uuden opetussuunnitelman mukaiset asiat tulevat k?ytt??n 7. luokalla. Yl?koulussa uusi opetussuunnitelma tulee k?ytt??n luokka-aste kerrallaan. Joitakin uuden opetussuunnitelman elementtej? otettiin k?ytt??n jo lukuvuoden 2016–2017 aikana, kuten uuden opetussuunnitelman mukaiset arviointik?yt?nteet.

Vanhempainyhdistysten toiminnan aktiivisuudesta huoltajilla ei kyselyn tulosten perusteella ole riitt?v?sti tietoa. T?st? toiminnasta tiedottamiseen sek? vanhempainyhdistysten ett? koulujen olisi hyv? mietti? toimivia k?yt?nteit?. Tietoa toiminnasta halutaan, mutta kovin suurta ei silti ole innokkuus l?hte? mukaan vanhempainyhdistyksen aktiiviseksi toimijaksi.

Opettajat, oppilaat ja vanhemmat, kohtaavatko n?kemykset?

Joissakin asioissa n?kemykset eroavat toisistaan. Tulosten perusteella opettajat kokevat s??nt?jen noudattamisen eri tavalla kuin oppilaat ja huoltajat. Oppilailla ja huoltajilla on my?s paremmat k?sitykset l?ksyist? huolehtimisesta kuin opettajilla. Samoin n?kemykset poikkeavat kokeisiin valmistautumisessa. Opettaja ty?ss??n n?kee oppilaan ty?skentelyn tulokset, sek? oppilaiden toimintatavat koulussa, mik? n?kyy my?s kyselyyn vastaamisessa.

Avoimet vastaukset

Avoimia vastauksia ei julkaista nettikoosteessa. Ne on tarkoitettu koulujen toiminnan sis?iseen kehitt?miseen. Avointen vastausten teemoja olivat kuitenkin esimerkiksi:

  • opettajien kokema lis??ntyv? ty?n m??r? ja lis??ntyv? kiire
  • uusi opetussuunnitelma ja uuden oppiminen my?s opettajilla
  • vanhempien ideoita oppilaiden aktiivisuuden lis??miseen
  • liikunnan lis??minen koulussa oppilaiden toiveena
  • enemm?n retki? koulun arkeen oppilaiden toiveena

Uusi opetussuunnitelma mahdollistaa oppimisen eri tavoilla, ja ulos luokasta oppimaan –toimintakulttuuria on hyv? ottaa lis??ntyv?ss? m??rin k?ytt??n kaikissa peruskouluissa.

Sein?joella 28.6.2017 Jari Jaskari, perusopetusjohtaja

Syksyn 2016 arviointikysely – Koulu ty?yhteis?n? ja henkil?st?n kehitt?minen

Valtaosa opettajista kokee yhteisty?n kouluilla hyv?ksi eri toimijoiden kesken. Oppilaiden vaikuttamismahdollisuuksissa on tapahtunut huomattava parannus verrattuna vuoteen 2013. My?s ohjaajat ja avustavat saavat k?ytt?? ty?ss??n hyvin erityisosaamistaan.

Syksyn 2016 arviointikyselyn mukaan ammatillisen yhteisty?n ja ilmapiirin osalta voidaan todeta yhteisty? hyv?ksi eri toimijoiden kesken. Kehitett?v?? l?ytyy kuitenkin opettajien ja ohjaajien v?lisest? yhteisty?st? ja koko henkil?st?n yhteisty?st?. Vuonna 2016 on panostettu Koulujen toimintakulttuuri -hankkeen kautta Meid?n koulu –ajattelun ja toimintatapojen vahvistamiseen. Opettajat kokevat, ett? voivat vaikuttaa koulunsa toimintaan ja ovat valmiita panostamaan yhteisten asioiden hoitoon. On eritt?in positiivista, ett? oppilaiden vaikuttamismahdollisuudet ovat kyselyn perusteella my?s vahvistuneet. Verrattaessa oppilaiden vaikuttamismahdollisuuksia vuoden 2013 kyselyyn, niin silloin vastaajista 67 % oli t?ysin samaa mielt?/samaa mielt? asiaa koskevasta v?itt?m?st?. Nyt vastaava luku on 84 %. Oppilaskuntatoiminta ja oppilaiden osallisuutta vahvistava toiminta on p??ssyt Sein?joella hyv??n vauhtiin. On syyt? korostaa, ett? n?kemys on siis opetushenkil?st?n, ei oppilaiden, koska t?m? oli henkil?st?lle kohdistettu kysely.

Koulujen toimintatapoja tulee kuitenkin kehitt?? edelleen. Esimerkiksi ns. kehityskeskusteluiden s??nn?llisyyteen on hyv? kiinnitt?? lis?? huomiota. Vaikka esimerkiksi opetussuunnitelman prosessit ovat jo pitk?ll?, on tietoa jaettava opetussuunnitelman uudistuksesta ja sen vaikutuksista kaiken aikaa. On merkitt?v??, ett? ty?teht?vien yhteissuunnittelutilanteet n?hd??n tarpeellisempana kuin edellisess? kyselyss? 2013. T?m?kin henkii uuden opetussuunnitelman muuttuvaa toimintakulttuuria. Opettajat ovat tyytyv?isi? koulunsa oppilashuollolliseen toimintaan, mutta ty?hyvinvointitoimintaan ei olla niin tyytyv?isi?. Rahaa on vaikea saada toiminnan tueksi.

T?h?n kyselyyn on lis?tty osio koulunk?ynninohjaajille verrattuna edelliseen kyselyyn. Kyselyn perusteella ohjaajat ja avustajat voivat k?ytt?? ty?ss??n hyvin erityisosaamistaan. Opettajille on tarjolla paljon koulutusta, mutta selv?sti v?hemm?n koulunk?ynninohjaajille. T?t? asiaa on syyt? kehitt??. My?s ohjaajille voisi suunnata esimerkiksi opetussuunnitelman uudistumiseen liittyv?? koulutusta. Kyselyyn vastasi 316 opettajaa ja 92 koulunk?ynninohjaajaa.

Lukuvuosi 2015-2016

Kev??n 2016 arviointikysely – Opetus ja opetusj?rjestelyt, sek? k?ytt?ytymis- ja vuorovaikutustaidot

Perusopetuksen kev??n 2016 arviointikysely: Uutta arviointikulttuuria tulee vahvistaa uuden opetussuunnitelman my?t?. Vuorovaikutustaidot ovat p??osin hyvin hallinnassa, vaikka my?s kehitett?v?? l?ytyy.

Kev??n kyselyt koskivat opetusta ja opetusj?rjestelyit?, sek? k?ytt?ytymis- ja vuorovaikutustaitoja. Kyselyt toteutettiin talviloman 2016 j?lkeen. Vastaajina olivat kaikki perusopetuksen opettajat sek? oppilaat luokka-asteilta 3, 5 ja 8. Opettajille ja oppilaille oli omat kyselyns?. Kyselyiden vastaajam??r?t olivat hyv?t.

Erityist? lukuvuoden 2015-2016 osalta on ollut maakunnallisen ja koulukohtaisen opetussuunnitelmaty?n tekeminen ja sen loppurutistus kouluilla kev??n 2016 aikana. Uusi opetussuunnitelma 2016 tuo suuret muutokset muun muassa oppilaan arviointiin. Opettajien antamat vastaukset viittaavat siihen, ett? lis?koulutusta oppilasarviointiin tarvitaan tulevana lukuvuotena. Sein?joen kaupunkiin on koulutettu arviointivastaava osana opetussuunnitelman prosessia, ja h?n tulee osaltaan kouluttamaan opettajia arviointiin liittyv?n osaamisen osalta. Opetussuunnitelman prosessi ei ole tuonut viel? kaikille opettajille uusia ideoita omaan ty?h?n. Osin t?m? johtunee siit?, ett? ala- ja yl?koulujen prosessit etenev?t eri tahtia my?s k?ytt??noton osalta. Prosessin edetess? t?m? asia toivottavasti paranee.

Iso osa opettajista kokee, ettei ehdi auttaa oppilaita riitt?v?sti tunneilla. Oppilaiden vastauksiin verrattaessa asiasta ei ole syyt? olla erityisen huolissaan. Oppilaat ovat kokeneet saamansa avun riitt?v?ksi. Uuteen opetussuunnitelmaan kuuluu my?s vertaisarviointi, jolloin my?s vertaisoppimista on mahdollista lis?t?. Arvioinnin toimintatapoja on hyv? l?hte? kehitt?m??n ja vahvistamaan uuden opetussuunnitelman my?t?. Erilaisten, koulun ulkopuolisten oppimisymp?rist?jen k?ytt?mist? tulee my?s lis?t? ja vahvistaa.

Vuorovaikutustaitojen osalta voidaan todeta luokissa harjoiteltavan paljon yhteisty?taitoja ja ryhm?ss? toimimista. T?m? on tuottanut my?s tulosta. Kouluilla k?ytet??n lis??ntyv?ss? m??rin erilaisia sovittelun muotoja. Ilahduttavaa on, ett? oppilaat osaavat my?s some-aikana luoda oikeita kaverisuhteita. On my?s oppilaita, jotka eiv?t onnistu ryhm?t?iss? ja kaverisuhteiden luomisessa. N?it? oppilaita tulee tunnistaa ja ohjata l?yt?m??n oikeita toimintatapoja. Opettajat ovat avainasemassa t?llaisten oppilaiden l?yt?misess?. Monialainen tukiverkosto on k?ytett?viss? apuna. Koulucoach, kuraattorit ja kouluterveydenhuolto ovat t?rkeit? tahoja siin?, ett? saadaan tarvittava tuki, eik? j??d? yksin. Lukuvuonna 2015-2016 on merkitt?v?ll? tavalla panostettu Kukaan ei ole Nolla! –kampanjaan. T?ll? on haluttu vied? eteenp?in vahvaa v?litt?misen viesti?.

Syksyn 2015 arviointikysely – Peruskoulujen johtamisen arviointi

Perusopetuksen johtajuuskysely toteutettiin syksyll? 2015. Vastauksia antoi yhteens? 351 opettajaa potentiaalisen vastaajam??r?n ollessa noin 430. Vastaajam??r? on hyv?, mutta se voisi olla viel? parempi – varsinkin kun kyse on johtamisen arvioinnista. Kaikkien opettajien palaute olisi t?rke?? koulujen kehitt?misen kannalta.

Kouluilla n?ytt?? olevan kehitett?v?? sis?isess? tiedonkulussa, sijaisuusj?rjestelyiss? ja OPS 2016-prosessin organisoinnissa. T?m? on t?ll? hetkell? niin keskeinen asia, ett? siihen tulee kouluilla kiinnitt?? erityist? huomiota. Opetussuunnitelmaa laaditaan tulevien vuosien keskeiseksi opetuksen suunnann?ytt?j?ksi. Tyytym?tt?myys sijaisuusj?rjestelyihin johtunee ainakin osin rajoitetusta sijaiskiellosta. Tiedonkulun vahvistamiseksi olisi hyv? mietti?, onko tarvetta oman koulun viestint?suunnitelmalle.

Keskustelut ja l?sn?olo ty?yhteis?ss? ovat t?rkeit?, ja siihen on hyv? koulun tason johtamisessa panostaa. On kuitenkin hyv? huomata, ett? rehtorin ty?ss? on monia sellaisia elementtej?, joiden hyv? hoitaminen kertoo rehtorin omistautumisesta oman koulun johtamiseen: tekem?ll? hyv?t lukuj?rjestykset, suunnittelemalla koulun kokonaistoimintaa ja organisoimalla koulun arkea sujuvaksi rehtori panostaa niihin asioihin, jotka luovat sujuvuutta opettajien ty?skentelyyn.

Monessa vastauksessa tuli ilmi huoli esimiesten ja opettajien yh? kasvavasta ty?m??r?st? sek? halu keskitty? olennaiseen eli oppilaiden opettamiseen. Muuttuvassa maailmassa kaikilla ty?n m??r? n?ytt?? kasvavan, eik? asiaan ole yksinkertaista ratkaisua. Monet toimenpiteet, kuten meneill??n oleva ty?t? aiheuttava opetussuunnitelmauudistus, liittyv?t niin keskeisesti opettamiseen, ettei siihen liittyv?? ty?t? voida sivuuttaa. Perusopetuksen opetussuunnitelmassa on menossa isoin t?h?nastinen peruskouluj?rjestelm?n muutosprosessi.

Lukuvuosi 2014-2015

Kev??n 2015 arviointikysely – Oppimisen, kasvun ja hyvinvoinnin tuki sek? oppimisymp?rist? ja sen turvallisuus

Lukuvuoden 2014-2015 perusopetuksen arviointikyselyiden tulokset valmistuivat huhtikuussa 2015, ja niiden keskeiset tulokset julkistettiin kes?kuussa 2015. Vastauksia antoi yhteens? 372 opettajaa sek? yhteens? 2771 oppilasta ( yl?koulusta 1583 ja alakoulusta 1171) . Kyselyyn vastasivat luokka-asteiden 4,5 ja 7-9 oppilaat. Vastausm??rien perusteella saatuja tuloksia voidaan l?ht?kohtaisesti pit?? luotettavina ja kehitt?mistietoa antavina. Lukuvuoden 2014-2015 toisen arviointikyselyn aiheena oli Oppimisen, kasvun ja hyvinvoinnin tuki, ja t?h?n kyselyyn vastasivat perusopetuksen opettajat. Oppimisymp?rist? ja sen turvallisuus-kyselyyn puolestaan vastasivat perusopetuksen opettajat sek? oppilaat luokka-asteilta 4, 5 ja 7-9.

Oppimisen, kasvun ja hyvinvoinnin tuen osalta avoimista vastauksista ilmenee kriittisen palautteen liittyv?n useimmiten palveluiden m??r??n, sin?ns? itse saatuun palveluun ollaan tyytyv?isi?. T?st? n?k?kulmasta haastetta l?ytyy koulunk?ynninohjaajien riitt?vyydess?, tehostetun tuen tukimuotojen saatavuudessa ja nivelvaiheessa oppilaan siirtyess? koulun sis?ll? tai kokonaan eri kouluun. Melko suuri osa oppilaista ei koe kouluruokaansa monipuoliseksi (ka 3,35), vaikka kouluilla on k?yt?ss? kuuden viikon ruokalista p??ruokineen, lisukkeineen ja salaatteineen, ja p?ivitt?inen ruoka on koottu ravintosuositusten mukaan.

Opetukseen liittyen voidaan todeta, ett? edelleen on kehitett?v?? luokkahuoneen ulkopuolisen opetuksen vahvistamisessa, sek? opettajien ja oppilaiden palautteen perusteella. Uuden 2016 k?ytt??n tulevan opetussuunnitelman mukaan luokkahuoneen ulkopuolista opetusta tulee vahvistaa. T?m? on valtakunnallinen linjaus, ja sen eteen tulee tehd? ty?t?. Oppilailla on luottamus koulun tapoihin selvitt?? kiusaamistilanteet ja valtaosa oppilaista pyrkii omalla toiminnallaan v?hent?m??n kiusaamista. Kyselyn v?itt?m? ”luokallani kaikilla oppilailla on kavereita koulussa” on huomion arvoinen. Kaveriasiat ovat hyvin suurella osalla oppilaista. Kuitenkin l?ytyy aina my?s se pieni joukko, joiden kaverisuhteet eiv?t ole kohdallaan. T?m? pieni joukko pit?isi pysty? tunnistamaan ja antaa heille apua t?ss? asiassa.

Lukuvuosi 2013-2014

Kev??n 2014 arviointi – Kodin ja koulun yhteisty? sek? koulutyytyv?isyys

Perusopetuksen arviointikohteena lukuvuonna 2013-2014 olivat kodin ja koulun yhteisty? sek? koulutyytyv?isyys. Lukuvuoden monitasoisesta haasteellisuudesta (lomautukset ym.) huolimatta kokonaiskuva kodin ja koulun yhteisty?st? sek? koulutyytyv?isyydest? on my?nteinen. Oppilaiden vastaajam??r?t olivat riitt?v?n korkeita tulosten luotettavuuden kannalta. Vanhempien vastauksia olisi voinut olla enemm?n. Monella koululla yhteisty?ss? on p??sty sellaiselle tasolle, ett? voidaan puhua kasvatuskumppanuudesta. Vanhempaintoimikuntien toiminnasta tiedottamista olisi hyv? vahvistaa esimerkiksi koulujen nettisivuille. Liian suurella joukolla vanhempia ei ole k?sityst? siit?, mit? vanhempaintoimikunta koulun kanssa tekee ja toteuttaa. Kouluruokailuun liittyv?t teemat nousivat arvioinnissa esille ja niit? ty?stet??n yhteisty?ss? ruokapalveluiden kanssa.

Syksyn 2013 arviointikysely – Koulu ty?yhteis?n? ja henkil?st?n kehitt?minen -henkil?st?kysely

Osana opetustoimen arviointij?rjestelm?? toteutettiin syksyll? 2013 henkil?st?kysely, jonka aiheena oli ”Koulu ty?yhteis?n? ja henkil?st?n kehitt?minen”. Kysely toteutettiin syysloman j?lkeen. Erityist? t?ss? kouluvuodessa on kaupungin tiukka talous ja siit? aiheutuvat asiat koulujen arjessa. Kouluilla oli k?ynniss? kysely? teht?ess? s??st?vapaiden ja lomautusten aiheuttamat toimenpiteet. Tilanteeseen n?hden tulokset ovat ilahduttavia.

Vastauksia tutkimalla ja vertaamalla voi my?s huomata, ett? oppilaiden osallistuminen koulun toimintaan on noussut ilahduttavan selv?sti edelliseen kyselyyn (2010) verrattuna sek? alakouluissa ett? yl?kouluissa. Parannusta on tapahtunut my?s yl?koulun osalta tasapuolisesti t?ydennyskoulutukseen p??semisess?. Opettajien tasa-arvotuntemukset yl?koulussa ovat nousseet selv?sti.

Lukuvuosi 2012-2013

Kev??n 2013 arviointikysely – Opetus ja opetusj?rjestelyt sek? k?ytt?ytymis- ja vuorovaikutustaidot

Kev??n 2013 arviointikyselyn kohteena olivat opetus ja opetusj?rjestelyt sek? k?ytt?ytymis- ja vuorovaikutustaidot.

Oppilaat kokevat saavansa riitt?v?sti apua ja tukea opintoihinsa, mutta huolestuttavaa sen sijaan on k?ytt?ytymis- ja vuorovaikutustaitojen muuttuminen.

Syksyn 2012 arviointikysely – Koulujen johtaminen

Syksyn 2012 arviointikyselyn kohteena oli koulujen johtaminen. T?m? kysely tehd??n kolmen vuoden v?lein opetushenkil?st?lle. Erityisen merkitt?v?? tuloksissa on, ett? 87 % vastaajista kokee esimiehens? helposti tai eritt?in helposti l?hestytt?v?ksi.

Avoin palaute kohdistui muun muassa opettajien erityisosaamisen hy?dynt?misen kehitt?miseen sek? tiedottamisen ja avoimuuden t?rkeyteen. My?s omaan rooliin ty?yhteis?n rakentumisen kannalta kiinnitettiin huomiota. Merkitt?v?? ja t?rke?? on, ett? johtamisen my?s halutaan n?kyv?n kouluyhteis?ss?. Se on osa laadullista ja kokonaisvaltaista koulun arjen hallintaa.

Lukuvuosi 2011-2012

Kev??n 2012 arviointikysely – Oppimisen, kasvun ja hyvinvoinnin tuki sek? oppimisymp?rist?

Kev??n 2012 arviointikyselyn koski oppimisen, kasvun ja hyvinvoinnin tukea (vastaajina opettajat) sek? oppimisymp?rist?? ja siihen liittyv?? tukea (oppilaat ja opettajat). Esimerkiksi turvallisuusasiat koettiin sek? opettajien ett? oppilaiden mielest? hyvin harjoitelluiksi.

Lukuvuosi 2010-2011

Syksyn 2010 arviointikysely – Koulu ty?yhteis?n? ja ilmapiiri

Syksyn 2010 arviointikyselyn tulokset kohdistuivat kouluun ty?yhteis?n? ja sen ilmapiiriin. Opettajakokouksiin toivottiin aikaa yleiseen keskusteluun ja mielipiteiden vaihtoon. Kouluty?ss? vaikuttaminen my?s vaihtelee: joissain kouluissa oppilaita on otettu mukaan vaikuttamiseen, mutta oppilaiden osallisuuden lis??misess? on viel? teht?v??. Kokonaisuutena kyselyn vastaukset kertovat siit?, mit? perusopetuksessa t?ll? hetkell? tapahtuu: esimerkiksi erityist? tukea tarvitaan enenev?ss? m??rin ja koulujen vaikutusmahdollisuutta halutaan kasvattaa. Koulujen omat tulokset kertovat tarkemmin sen, millaiset asiat kullakin koululla ovat pinnalla ja akuutteja. Rehtorin teht?v? on huolehtia koulukohtaisten tulosten huomioimisesta koulun arjessa. Alla kyselyn tuloksista julkinen kooste, jossa ei ole koulukohtaisia tietoja.

Lukuvuosi 2009-2010

Kev??n 2010 arviointikyselyt

Johtajuus

Yli puolet vastaajista (51,04%) koki eritt?in helpoksi l?hesty? esimiest??n ja yhteens? 86,65% vastaajista koki esimiehen l?hestymisen eritt?in helpoksi tai helpoksi. T?m? antaa hyv?n l?ht?kohdan sujuvalle henkil?st?n yhteisty?lle. Naisten ja miesten n?kemykset olivat hyvin samanlaisia ja samansuuntaisia. Suurin ero syntyi esimiehelt? saadun palautteen osalta. Jopa 14,86 % naisista koki saavansa huonosti palautetta, kun vastaava miesten lukema oli 4,65%.

Oppimisprosessien ohjaus, k?ytt?ytymis- ja vuorovaikutustaidot

Opettajien vastaukset ovat t?rkeit? tienviittoja sille, mik? on kasvatuksen asiantuntijan n?k?kulma t?n? p?iv?n? k?ytt?ytymiseen ja oppimisprosessiin, sen haasteisiin ja mahdollisuuksiin. Oppilaiden kirjaamissa avoimissa palautteissa (491 kpl) on listattuna puolestaan paljon t?rke??, t?m?n hetken ja p?iv?n koululaisen kokemaa arkea. N?iden pohjalta voidaan koulun arkea ja opetustoimintaa kehitt??. Avoimia vastauksia emme saata julkisuuteen

Lukuvuosi 2008-2009

Kev??n 2009 arviointikyselyt – Tukipalvelut ja oppimisymp?rist?

Kaikkia kouluja koskevana toteutettiin kev?tlukukaudella 2009 oppimisymp?rist?? ja tukipalveluita koskeva kysely opettajille (oppimisymp?rist? ja tukipalvelut) sek? perusopetuksen vuosiluokkien 4-9 oppilaille (oppimisymp?rist?).

Lukuvuosi 2007-2008

Kev??n 2008 arviointikyselyt – Koulu ty?yhteis?n? ja henkil?st?n kehitt?minen

Huhti-toukokuussa 2008 toteutettiin kysely koulun henkil?st?n kehitt?misest? sek? koulusta ty?yhteis?n?. Kyselyihin vastasi kunkin koulun opetushenkil?st? mukaan lukien koulunk?ynninohjaajat.

Syksyn 2007 arviointikysely – Kodin ja koulun yhteisty?

Syksyll? 2007 toteutettiin kodin ja koulun yhteisty?t? koskeva kysely henkil?st?lle, vanhemmille ja perusopetuksen 4-9 luokkien oppilaille.

Lukuvuosi 2006-2007

Syksyn 2006 arviointikysely – Tukipalvelut ja koulujen oppimisymp?rist?

Lokakuussa 2006 toteutettiin Sein?joen perusopetuksen tukipalveluita ja koulujen oppimisymp?rist?? koskeva kysely. Tukipalvelukyselyyn vastasivat opetushenkil?st? ja rehtorit. Oppimisymp?rist?? koskevaan kyselyyn vastasivat lis?ksi vuosiluokkien 4-9 oppilaat.

Lukuvuosi 2005-2006

Syksyn 2005 arviointikysely – Asiakastyytyv?isyys

Marraskuussa 2005 toteutettiin kaikille Sein?joen peruskoululaisten vanhemmille asiakastyytyv?isyyskysely yhteisty?ss? Edufin Oy:n kanssa. Kyselyyn tuli kaikkiaan 2224 vastausta. Alakoululaisten vanhemmista vastasi n. 60 %. Yl?koulujen osalta tulos oli viel? parempi, n. 70 %. Vanhemmilla oli my?s mahdollisuus antaa koulun sis?iseen kehitt?miseen tarkoitettua kirjallista palautetta haluamistaan asioista, mit? k?ytettiin varsin paljon.

ΑV天堂在线观看免费-无缓冲不卡无码AV在线观看