Evankelis-luterilaiseen kirkkoon kuuluva oppilas osallistuu evankelisluterilaisen uskonnon opetukseen.

Ortodoksiseen kirkkoon kuuluva oppilas osallistuu ortodoksisen uskonnon opetukseen. Poikkeuksena t?st? oppilas voi osallistua evankelisluterilaisen uskonnon opetukseen, jos oppilaan huoltajat yhdess? niin ilmoittavat.

Uskonnollisiin yhdyskuntiin kuulumaton oppilas osallistuu el?m?nkatsomustiedon opetukseen. Poikkeuksena t?st? oppilas voi osallistua evankelisluterilaisen uskonnon opetukseen, jos oppilaan huoltajat yhdess? niin ilmoittavat. Oppilaan huoltajat voivat my?s yhdess? pyyt?? oppilaalle muuta Sein?joen kaupungin j?rjest?m?? uskonnon opetusta (t?ll? hetkell? ortodoksisen uskonnon, islamin uskonnon tai juutalaisen uskonnon opetusta), jos sellainen oppilaan saaman kasvatuksen ja kulttuuritaustan perusteella ilmeisesti vastaa h?nen uskonnollista katsomustaan.

Rekister?ityyn uskonnolliseen yhdyskuntaan kuuluvalle oppilaalle j?rjestet??n muuta (kuin uskonnon tai el?m?nkatsomustiedon) opetusta tai ohjattua toimintaa. Poikkeuksena t?st? oppilaan huoltajat voivat yhdess? pyyt?? oppilaalle t?m?n oman uskonnon opetusta tai yhdess? ilmoittaa oppilaan evankelisluterilaisen uskonnon opetukseen tai yhdess? pyyt?? oppilaalle el?m?nkatsomustiedon opetusta tai yhdess? ilmoittaa, ett? oppilaan oma uskonnollinen yhdyskunta j?rjest?? opetuksen.

Alakouluissa katsomusaineiden opetusta toteutetaan yhteisopetuksena, osin yhdess? ja osin eriytettyn?. Jokainen oppilas saa oman uskontonsa (oltava valtakunnalliset opetussuunnitelman perusteet) tai el?m?nkatsomustiedon opetusta, mutta kaikille aineille yhteiset sis?ll?t opiskellaan yhdess?. Arviointi tapahtuu oman katsomusaineen tavoitteiden perusteella, eli esimerkiksi evankelisluterilaisen uskonnon valitseminen tarkoittaa, ett? lapsen oppiminen arvioidaan evankelisluterilaisen opetussuunnitelman perusteiden mukaan.

Opetuksen p??painot ovat:

  • Vuosiluokilla 1-2 yhteis?llisyydess?.
  • Vuosiluokilla 3-4 oppilaan oman taustayhteis?n katsomukseen tutustumisessa oman identiteetin rakentamiseksi.
  • Vuosiluokilla 5-6 katsomusten ja mielipiteiden dialogissa.

4. vuosiluokalla opiskellaan kokonaan erikseen oman katsomuksen mukaisesti. Opetuksesta rakennetaan jatkumo 7.-9.luokille.

Huoltajien poikkeusilmoitus tai -pyynt?

1.luokalle kouluun ilmoittautumisen yhteydess? tulee oppilaan huoltajien yhteisesti esitt?? ilmoitus tai pyynt? opetuksesta, joka poikkeaa yll? kerrotusta oppilaan uskonnollisesta asemasta suoraan m??r?ytyv?st? opetuksesta. Ilmoitus tai pyynt? esitet??n s?hk?isell? kouluun ilmoittautumisen lomakkeella. Evankelis-luterilaisen kirkon j?senill? ei ilmoitus tai pyynt? mahdollisuutta ole, vaan he osallistuvat evankelisluterilaisen uskonnon opetukseen.

Muut kuin 1.luokalle kouluun s?hk?isell? kouluun ilmoittautumislomakkeella ilmoittautuvat t?ytt?v?t Huoltajien poikkeusilmoitus tai -pyynt?lomakkeen paperisena ja toimittavat allekirjoitetun lomakkeen koululle.

ΑV天堂在线观看免费-无缓冲不卡无码AV在线观看