Perusopetukseen valmistava opetus (VALO)

Suurin osa maahanmuuttajataustaisista oppilaista osallistuu perusopetukseen valmistavaan opetukseen. Valmistava opetus on tarkoitettu vasta maahan tulleille oppilaille sek? sellaisille Suomessa syntyneille tai alle kouluik?isin? Suomeen tulleille maahanmuuttajataustaisille oppilaille, joilla ei puutteellisen suomen kielen taidon vuoksi ole viel? edellytyksi? opiskella perusopetuksen ryhmiss?.

Valmistavan opetuksen teht?v?n? on luoda oppilaalle turvallinen oppimisymp?rist?, joka antaa h?nelle mahdollisuuden tutustua ja sopeutua suomalaiseen kouluun, yhteiskuntaan ja kulttuuriin. Valmistavassa opetuksessa oppilas saa kielelliset, tiedolliset, sosiaaliset ja ty?skentelyn perusvalmiudet eteenp?in siirtymist? varten.

Opetuksessa painotus on ennen kaikkea suomen kielen, ja mik?li mahdollista, my?s lapsen oman ?idinkielen kehitt?misess?. Opetusta suunniteltaessa tulee ottaa huomioon oppilas kokonaisvaltaisesti. V?h?n, tai ei lainkaan koulua k?yneiden maahanmuuttajaoppilaiden opetuksen tavoitteet tulee asettaa siten, ett? oppilas saa omalta tasoltaan l?htev?? opetusta.

Sein?joella valmistavaa opetusta toteutetaan ns. kotipes?mallina, jossa pyrit??n nopeaan integraatioon yleisopetuksen luokkiin ja siihen, ett? tuki oppilaalle jatkuu tarpeen mukaan viel? valmistavan vaiheen j?lkeenkin. Perusopetuksen valmistavaa opetusta j?rjestet??n keskitt?miskouluissa. Kaupungin eri alueilla on nimettyj? kouluja, joihin uusien maahanmuuttajalasten opetus keskitet??n. Valmistavan opetuksen alkaessa kartoitetaan oppilaan tarpeet, ja aivan alussa oppilas opiskelee vahvasti valmistavan opetuksen opettajan johdolla kotipes?luokassa. Jokaisella valmistavan opetuksen oppilaalla on kuitenkin alusta asti my?s luokkapaikka yleisopetuksen luokalla, ja heti, kun se on kielitaidon ja oppilaan muiden valmiuksien kannalta mahdollista, oppilasta integroidaan yleisopetuksen ryhm??n ainakin taito- ja taideaineissa. Muihinkin perusopetuksen oppiaineisiin integrointi voi olla mahdollista jo varhaisessakin vaiheessa.

Keskitt?miskoulussa on

 • kotipes?luokka, josta jalkaudutaan muuhun opetukseen
 • v?lit?n luokkavaraus yleisopetuksen luokkaan oppilaille
 • alkuty?skentely kotipes?luokassa
 • nopea integrointi taito- ja taideaineissa
 • koko ajan lis??ntyv?? integrointia sek? yhdess? kotipes?n opettajan kanssa ett? ilman

Valmistavaa opetusta antavia keskitt?miskouluja ovat t?ll? hetkell?

 • Kirja-Matin koulu
 • Lintuviidan koulu
 • Marttilan koulu
 • Nurmon yl?aste
 • Sein?joen lyseo
 • Toivolanrannan yhten?iskoulu
 • Valkiavuoren koulu

Perusopetuksessa

Valmistavan opetuksen j?lkeen maahanmuuttajataustaiset oppilaat saavat muiden oppiaineiden lis?ksi erillist? suomi toisena kielen? -opetusta, oman uskonnon opetusta ja mahdollisesti my?s oman ?idinkielen opetusta (j?lkimm?iset mahdollisia jo valo-aikana). Maahanmuuttajaoppilaat ovat oikeutettuja normaaliin tuki- ja erityisopetukseen sek? kuusi ensimm?ist? opiskeluvuottaan my?s valtioavusteiseen maahanmuuttajien tukiopetukseen. Joskus oppilaan opiskelua t?ytyy tukea erityisen vahvasti.

Katsomusaineet ja oman uskonnon opetus

Sein?joen kouluissa on siirrytty osittain toteutettuun katsomusaineiden yhteisopetukseen. Jokainen oppilas saa edelleen oman uskontonsa opetusta, mutta kaikille aineille yhteiset sis?ll?t opiskellaan yhdess? oman luokan kanssa. Katsomusaineissa keskeisi? asioita ovat yhteis?llisyys sek? oman taustayhteis?n uskontoon tai katsomukseen tutustuminen. Niiden avulla oppilas oppii rakentamaan omaa identiteetti?, mutta toisaalta ymm?rt?m??n my?s muiden ihmisten erilaisia katsomuksia ja mielipiteit?. Maahanmuuttajataustaiset oppilaat saavat oman uskonnon opetusta joko et?- tai l?hiopiskeluna. Katsomusaineen arviointi tapahtuu oman katsomusaineen tavoitteiden perusteella.

Oman ?idinkielen opetus

Maahanmuuttajataustaisille oppilaille tarjotaan perusopetusta t?ydent?v?n? opetuksena mahdollisuuksien mukaan oman ?idinkielen opetusta. Opetuksen alkaessa t?ytyy ryhm?ss? olla v?hint??n nelj? oppilasta.

ΑV天堂在线观看免费-无缓冲不卡无码AV在线观看