Oppilaalla on mahdollisuus saada ohjausta ja tukea oppimiseen ja koulunk?yntiin. Tuen tarvetta mietitt?ess? huomioidaan oppilaan yksil?lliset edellytykset ja tarpeet. Tukea annetaan niin kauan ja sen tasoisena kuin on tarpeellista kolmiportaisen tukimallin mukaan. Tuen muodot ovat yleinen, tehostettu ja erityinen tuki.

Yleinen tuki

Yleisen tuen tavoitteena on mahdollisimman nopea ja varhainen puuttuminen oppilaan vaikeuksiin. Tuki voi olla mm. monipuolisten opetusmenetelmien k?ytt?mist?, henkil?kohtaista ohjausta, tukiopetusta, opetuksen/oppimateriaalien eriytt?mist?, laaja-alaista erityisopetusta, kodin ja koulun yhteisty?t?.

P??s??nt?isesti tukea antaa luokanopettaja/aineenopettaja, joka seuraa oppilaan tilannetta ja arvioi tuen riitt?vyytt?. Jos yleinen tuki ei riit?, opettaja tiedottaa huoltajia oppilaan tilanteesta ja laatii kirjallisen pedagogisen arvion, joka k?sitell??n oppilashuoltoryhm?ss?. Oppilashuoltoryhm? p??tt?? tehostetun tuen aloittamisesta.

Tehostettu tuki

Tehostettu tuki on yleist? tukea s??nn?llisemp??, voimakkaampaa ja yksil?llisemp??. Yleisen tuen tukimuotoja tehostetaan sek? m??r?llisesti ett? laadullisesti, etteiv?t ongelmat kasvaisi ja kasaantuisi. Oppilaan opettaja/t laativat yhteisty?ss? huoltajan ja oppilaan kanssa oppimissuunnitelman, johon kirjataan mm. oppilaan tarvitsema tuki, tarpeet, tavoitteet ja menetelm?t.

Oppimissuunnitelman tavoitteena on turvata oppilaalle hyv?t edellytykset edet? opinnoissaan, lis?t? opettajan tietoisuutta oppilaasta ja sit? kautta auttaa oppilaan opetuksen j?rjest?mist? ja suunnittelua. Samoin huoltaja saa oppimissuunnitelmasta itselleen tietoa, jonka avulla h?n voi tukea lasta kotona.

Erityinen tuki

Erityiseen tukeen siirryt??n, jos tehostettu tuki ei riit?. T?ll?in oppilaan opetuksesta vastaavat henkil?t laativat pedagogisen selvityksen oppilaan oppimisen etenemisest?. Oppilasta ja huoltajaa kuullaan ennen selvityksen laatimista. Selvitys k?sitell??n oppilashuoltoryhm?ss?. Mik?li selvityksen perusteella p??dyt??n yksil?llist?m??n yksi tai useampi oppiaine tai oppilas tarvitsee p??osin erityisopetuksena annettua opetusta, tehd??n oppilaalle erityisen tuen p??t?s.

P??t?ksen tekee erityisopetuksen rehtori. Erityiseen tukeen kuuluvat my?s pidennetyn oppivelvollisuuden oppilaat sek? vaikeimmin vammaiset ja sairaat oppilaat, jotka opiskelevat toiminta-alueittain. Erityinen tuki on luonteeltaan kuntouttavaa sek? vahvasti oppilaan yksil?llisten tarpeiden mukaan suunnattua. Oppilaalle laaditaan HOJKS (henkil?kohtainen opetuksen j?rjest?mist? koskeva suunnitelma). Oppilaan opetus voidaan j?rjest?? joko muun opetuksen yhteydess? tai pienryhm?ss?.

ΑV天堂在线观看免费-无缓冲不卡无码AV在线观看