Strategiat ja toimintaohjeet sivulle on koostettu Sein?joen kaupungin perusopetuksen esitteit?, oppaita ja ohjeita.

Pikalinkit

Ohjeet ja suositukset
J?rjestyss??nn?t
Kotiintuloaikasuositukset
Suositus ?lyk?nnyk?iden ym. vastaavien laitteiden k?yt?n rajoittamisesta iltaisin
Oppilaiden omien laitteiden k?ytt? opetuksessa

Oppaat ja esitteet
Huoltajan opas

Hyvinvointi
Maahanmuuttajaoppilas
Romanilapsen koulunk?ynti
Sairaan lapsen hoito p?iv?hoidossa ja koulussa

Kehitt?mis- ja ohjaussuunnitelmat, strategiat
Kansainv?lisyys
Kerhotoiminnan kehitt?missuunnitelma
Kest?v? kehitys perusopetuksessa
Koulujen l?hiliikuntapaikkasuunnitelma
Laatu ja arviointi
Perusopetuksen kehitt?misuunnitelma
Perusopetuksen ohjaussuunnitelma
Tieto- ja viestint?teknologia opetuksessa
Yritt?jyys

Ohjeet ja suositukset

J?rjestyss??nn?t

Sein?joen perusopetuksella on yhteiset j?rjestyss??nn?t, joiden tarkoituksena on edist?? koulujen sis?ist? j?rjestyst?, opiskelun esteet?nt? sujumista sek? kouluyhteis?jen turvallisuutta ja viihtyisyytt?. Yhteisi? j?rjestyss??nt?j? suositellaan tarkennettavan koulujen omilla j?rjestyss??nn?ill? ja k?yt?nn?n soveltamisohjeilla. Lis?ksi jokaisella koululla on oppilashuoltosuunnitelmien liitteen? suunnitelmat oppilaiden suojaamiseksi v?kivallalta, kiusaamiselta ja h?irinn?lt? sek? toiminnasta ?killisiss? kriiseiss? tai uhka- ja vaaratilanteissa.

Kotiintuloaikasuositukset

Sein?joen kaupungin kotiintuloaikasuositukset peruskouluik?isille nuorille.

Arkisin kaikilla peruskoulujen oppilailla on kotiintuloaika viimeist??n kello 21.00

Vapaap?ivi? edelt?vin? iltoina kotiintuloaika

7-luokkalaisilla ja nuoremmilla kello 21.00
8-luokkalaisilla kello 22.00
9-luokkalaisilla kello 23.00

Soveltamisohjeita

  • Kaikkien vanhempien toivotaan pit?v?n suosituksista kiinni.
  • Perheell? voi olla omat, aikaisemmat kotiintuloajat. Suosituksessa on kyseess? ”viimeist??n” ajat.
  • Joissakin harrastuksissa vuorot voivat menn? yli kello 21. Seurojen yms. toivotaan ottavan suositukset huomioon vuoroja jaettaessa.
  • Koulujen tilaisuudet loppuvat viimeist??n kello 21.00.

K?sittely
Valtuusto 1.10.2001 § 193, 24.11.2003 § 166 ja 15.12.2003 § 181
Kaupunginhallitus 8.10.2001 § 529 ja 3.11.2003 § 519
Sivistyslautakunta 7.10.2003 § 87

Suositus ?lyk?nnyk?iden ym. vastaavien laitteiden k?yt?n rajoittamisesta iltaisin

Unitila ei ole ruututila

Sein?joen kaupungin opetustoimen, erityisesti perusopetuksen, linjaukset ja toimenpiteet valtuustoaloitteeseen liittyen ovat seuraavanlaiset kouluilla toteutettujen prosessien perusteella. Sein?joen kaupungin varhaiskasvatus- ja koulutuslautakunnan vahvistamat teesit:

  1. Unitila ei ole ruututila, vaan se on nukkumista ja lepoa varten
  2. Suositellaan kodeille ns. k?nnykk?parkin perustamista muualle kuin makuuhuoneeseen. K?nnyk?t rajataan nukkuma-alueen ulkopuolelle, ja k?nnykk?parkki toimii samalla puhelinten latauspaikkana
  3. Ruutuajaksi suositellaan korkeintaan saman verran aikaa p?iv?ss? kuin on muuta toimintaa, esimerkiksi liikkumista tai musiikin harrastamista
  4. Riitt?v?st? ulkoilusta tulee huolehtia s??nn?llisesti, koska se pit?? mielen virke?n?
  5. Ruutuaikaan ja unitilaan liittyv?t asiat ovat kotien vastuulla. Koulu voi olla n?iss? rinnallakulkijana kodin kasvatuskumppanina. Ollaan yhdess? kiinnostuneita lapsen/ nuoren el?m?st?. Yhteisell? ty?ll? on mahdollista p??st? hyviin tuloksiin

K?sittely
Valtuusto 31.3.2014 §36 ja 15.6.2015 §75
Kaupunginhallitus 1.6.2015 §181
Varhaiskasvatus- ja koulutuslautakunta 20.5.2015 §38

Oppilaiden omien laitteiden k?ytt? opetuksessa

Mobiililaitteiden (esim. ?lypuhelin, tabletti, l?pp?ri) ja erilaisten verkkopalveluiden k?ytt? on nyky??n jokap?iv?ist?. My?s koulussa tavoitellaan ty?el?m?n tavoin sit?, ett? tieto- ja viestint?tekniikan k?ytt? olisi luonteva osa ty?skentely?.

Tietotekninen v?lineist? halutaan tuoda jokaisen oppijan henkil?kohtaiseen k?ytt??n mahdollistamalla omien laitteiden k?ytt? koulussa, siell? olevien laitteiden lis?ksi. Sein?joella kannustetaan kouluja hy?dynt?m??n opetuksessa omia mobiililaitteita, joita monilla oppilailla on jo mukana muutenkin. Oppilailla on mahdollisuus p??st? oman koulun tarjoamaan langattomaan verkkoon omilla laitteillaan.

Koulujen langatonta verkkoa on laajennettu kattavaksi t?ll? hetkell? jo kaikille Sein?joen kouluille, paitsi muutamalle remontissa olevalle koululle – niiss?kin on jatkossa langaton verkko kattavasti k?ytett?viss? remontin valmistumisen my?t?.

Oppilaiden omia laitteita k?ytet??n kouluaikana koululla sovittujen s??nt?jen mukaisesti koulun/opettajan antamien ohjeiden mukaisesti. Oppilas voi k?ytt?? my?s koulun laitteita kuten t?h?nkin asti. Omiin laitteisiin ei perusopetuksessa ole velvoitetta.

On hyv? huomioida, ett? oppilaiden omat laitteet eiv?t ole koulun vakuutuksen piiriss?, jolloin niit? tuodaan kouluun omalla vastuulla. Vakuutusyhti?lt? tarkistettujen ohjeiden mukaan kannattaa harkita oman vakuutusturvan laajentamista, mik?li omia laitteita tuodaan kouluun.

Perusopetuksen tieto- ja viestint?tekniikan tvt-tiimin tiedote 23.4.2015

Oppaat ja esitteet

Huoltajan opas

Pohjanmaa-hankkeen kokoama opas huoltajille tukemaan oppilaan kouluty?t?.

Hyvinvointi

Maahanmuuttajaoppilas

Ohjeita ja oppaita maahanmuuttajaoppilaan opetuksen j?rjest?miseksi.

Romanilapsen koulunk?ynti

Sairaan lapsen hoito p?iv?hoidossa ja koulussa

L?ht?kohtana on luoda yhten?iset toimintatavat, joiden avulla lapselle saadaan mahdollisimman turvallinen ja sujuva p?iv?hoito ja koulunk?ynti lapsen terveysongelmista huolimatta. Oppaasta l?ytyy tietoa mm. hoitoneuvottelusta ja -sopimuksista, sek? lapsen l??kehoidon j?rjest?misest?.

Kehitt?mis- ja ohjaussuunnitelmat, strategiat

Kansainv?lisyys

Kansainv?lisyyden tarkoituksena on lis?t? ymm?rryst? erilaisista kulttuureista ja el?m?ntavoista ja n?in ollen mahdollistaa eri ryhmien rauhanomainen yhteisty?. Kouluyhteis?ss? kansainv?listyminen ymm?rret??n usein erilaisten vaihto-ohjelmien ja yhteisty?hankkeiden lis??misen?, joiden tarkoituksena on edist?? ja lis?t? kansainv?list? liikkuvuutta, suvaitsevaisuutta ja kulttuurien v?list? keskustelua. Kuitenkin kansainv?listyminen on huomattavasti laajempi kokonaisuus, joka pit?? sis?ll??n p?ivitt?iseen oppimiseen ja kohtaamiseen liittyvi? asioita. Kansainv?listymist? ja siihen vaikuttavia asioita tapahtuu oppilaan el?m?ss? pitkin p?iv??. Koulun teht?v?n? on ohjata n?iden taitojen kehittymist? oikeaan suuntaan.

Kerhotoiminnan kehitt?missuunnitelma

Sein?joen kaupungissa on kerhotoiminnalle laadittu laatukriteerit, joiden pohjalta kerhotoimintaa kehitet??n ja sen laatua arvioidaan.

Kest?v? kehitys perusopetuksessa

Perusopetuksella on oma kest?v?n kehityksen ohjelma, jonka tavoitteena on edist?? kest?v?? el?m?ntapaa ymp?rist?kasvatuksen keinoin ja auttaa Sein?joen opettajia v?litt?m??n lapsille ja nuorille kest?v?n kehityksen mukaisia tietoja, taitoja ja asenteita osana koulun toimintakulttuuria.

Osana kest?v?n kehityksen ohjelmaa on luotu koulujen k?ytt??n mittaristo, jonka avulla kouluissa p??st??n alkuun. Mittariston k?yt?ss? on tarkoituksena edet? pienin mutta tavoitteellisin askelin niin, ett? koulut vuosisuunnitelma-, arviointi- ja kehitt?misty?t? tehdess??n hy?dynt?v?t mittaristoa koko kouluyhteis?? osallistaen. Mittaristoon valitut tasojen nimet – voikukka, peltopyy ja k?rpp? – ovat Sein?joen nimikkolajeja. Mittaristoon on pyritty l?yt?m??n arviointikriteerej? monipuolisesti sek? laaja-alaisen osaamisen tavoitteiden ett? kaikkien kest?v?n kehityksen ulottuvuuksien n?k?kulmista.

Koulun kest?v?n kehityksen ohjelman kehitt?miseksi koulun tulee j?rjest?? ymp?rist?katselmus, valita parannettavat ja kehitett?v?t asiat, huolehtia toimenpiteist? ja vastuista, j?rjest?? seuranta sek? arvioida tavoitteiden ja toimenpiteiden toteutumista.

Koulujen l?hiliikuntapaikkasuunnitelma

Sein?joen kaupungin l?hiliikuntapaikkasuunnitelman p?ivitys on laadittu monialaisena yhteisty?n?. Kehitt?misohjelmaan on kirjattu tavoitteeksi kehitt?? koulupihoista l?hiliikuntapaikkoja.

L?hiliikuntapaikalla tarkoitetaan paikkaa, jota p?iv?saikaan k?ytet??n aktiivisesti oppi- ja v?litunneilla ja joka kouluajan ulkopuolella on koko l?hiymp?rist?n yhteinen vapaa-ajan liikuntapaikka. L?hiliikuntapaikka on turvallinen, ja se aktivoi kaikenik?isi? liikkumaan.

Koulujen l?hiliikuntapaikkasuunnitelma t?ydent?? Sein?joen kaupungin liikuntastrategiaa.

Laatu ja arviointi

Sein?joen kaupungin yleisen arviointij?rjestelm?n rinnalla kehitet??n my?s opetustoimen omaa arviointia. Arviointij?rjestelm?n tavoitteena on vastata erityisesti siit? teht?v?st?, mik? kuntakohtaisessa opetussuunnitelmassa on annettu koulujen arviointisuunnitelmille. Oppaan alkupuolelta l?ytyv?t mm. Sein?joen opetustoimessa teht?v?t vuosittaiset arviointikyselyt kysymyksineen ja niiden aikataulutus.

Perusopetuksen kehitt?misuunnitelma

Perusopetuksen kehitt?missuunnitelma muodostaa viitekehyksen, jonka puitteissa perusopetuksen kehitt?mistoimenpiteit? toteutetaan. Suunnitelman taustalla on keskeisesti perusopetuksen opetussuunnitelma. Kehitt?mistoimenpiteet noudattavat kaupunkistrategian painotuksia. Tavoitteena on, ett? t?m?n suunnitelman kehitt?mistoimenpiteit? toteuttamalla taataan laadukkaan opetuksen toteutuminen sek? pystyt??n tukemaan oppilaiden ja kouluyhteis?jen hyvinvoinnin kokonaisvaltaista vahvistumista.

Perusopetuksen ohjaussuunnitelma

Perusopetuksen ohjaussuunnitelma sis?lt?? Sein?joen koulujen yhteiset toimintatavat, tarvittavan yhteisty?n, ty?njaon ja vastuut, erityisesti korostaen nivelvaiheitten yhteisty?t?.

Tieto- ja viestint?teknologia opetuksessa – Opetustoimen strategia

Valtakunnallisissa opetussuunnitelmien perusteissa kannustetaan ja velvoitetaan tieto- ja viestint?teknologian laajaan k?ytt??n opetuksessa. Perusopetuksessa oppimisen tavoitteeksi on asetettu laaja-alainen osaaminen, joka on jaoteltu seitsem??n osa-alueeseen. Yksi n?ist? osa-alueista on tieto- ja viestint?teknologinen osaaminen, joka on itsess??n oppimisen kohde, mutta my?s v?line muiden asioiden opiskelussa. Yhdess? tekemisen ja oivaltamisen ilon kautta TVT n?hd??n my?s opiskelumotivaatiota parantavana tekij?n?.

Yritt?jyys

Uusi opetussuunnitelma on tuonut Etel?-Pohjanmaan kouluihin my?s kokonaan uuden oppiaineen. Yritt?j?m?inen toimintatapa on otettu osaksi perusopetusta koko maakunnassa. Oppiaineen toivotaan tukevan niin oppilaan kokonaisvaltaista kasvua vastuuseen kuin my?s yll?pit?v?n maakunnan vahvaa yritt?jyysperint??.

Sein?joen kaupungin peruskoulujen yritt?jyyden toimintamallin avulla halutaan madaltaa yksitt?isen opettajan kynnyst? soveltaa yritt?jyyskasvatuksen menetelmi? omassa oppiaineessaan ja kannustaa yhteisty?h?n yritt?jien kanssa. Toimintamallilla halutaan vaikuttaa siihen, ett? yritt?jyyskasvatus on osa oppilaitosten normaalia opetustoimintaa. Verkostomaisen toiminnan ja strategiaty?n kautta koulutusorganisaatiot ovat saaneet ymp?r?iv?n yhteis?n tuen yritt?jyyskasvatusty?lle.

ΑV天堂在线观看免费-无缓冲不卡无码AV在线观看