Yksityinen perhep?iv?hoito on kunnallisen perhep?iv?hoidon tapaan pieness? ryhm?ss? toteutettavaa varhaiskasvatusta. Lapsiryhm?ss? voi olla enint??n nelj? alle kouluik?ist? lasta ja yksi osap?iv?inen esikoulu- tai kouluik?inen lapsi perhep?iv?hoitajan omat lapset mukaan luettuna.

Yksityinen perhep?iv?hoitaja toimii varhaiskasvatuslain mukaisesti ja toteuttaa varhaiskasvatusta valtakunnallisen varhaiskasvatussuunnitelman perusteiden mukaisesti. Sein?joen kaupungissa on laadittu paikallinen varhaiskasvatussuunnitelma Meir?n vasu, joka m??rittelee miten varhaiskasvatus kaupungissamme j?rjestet??n ja toteutetaan.

Varhaiskasvatuksessa olevalla lapsella on varhaiskasvatuslain turvaama oikeus saada suunnitelmallista ja tavoitteellista kasvatusta, opetusta ja hoitoa. Yksityinen perhep?iv?hoitaja laatii jokaiselle lapselle varhaiskasvatussuunnitelman. (Varhaiskasvatuslaki 7 a § (580/2015))

Salassapito

Yksityinen perhep?iv?hoitaja on lain mukaan vaitiolovelvollinen lapsen ja perheen asioissa. Vaitiolovelvollisuuden piiriin kuuluvaa tietoa ei saa paljastaa senk??n j?lkeen, kun palvelu on p??ttynyt.

Hoitomaksut ja yksityisen hoidon tuki

Yksityinen perhep?iv?hoitaja m??rittelee p?iv?hoitomaksunsa. Yksityiseen perhep?iv?hoitoon voi saada yksityisen hoidon tukea.

Hoitolapsen huoltajat hakevat yksityisen hoidon tuen Kelalta t?ll? lomakkeella tai s?hk?isesti Kelan asiointipalvelun kautta.

Hakemuksen liitteeksi tarvitaan selvitys p?iv?hoidon tuottajasta. Hoitaja t?ytt?? kyseisen lomakkeen. Liitteeksi tarvitaan my?s kunnan hyv?ksynt? hoitajasta. Hoitaja voi ilmoittaa lomakkeen tiedot my?s Kelan asiointipalvelussa.

P??t?s yksityisen hoidon tuesta tulee niin vanhemmille kuin hoitajallekin. Tuki maksetaan suoraan hoitajalle/hoitopaikalle.

Sein?joen kaupunki maksaa yksityisen hoidon tuen kuntalis??. Tuki maksetaan Kelan kautta.

ΑV天堂在线观看免费-无缓冲不卡无码AV在线观看