Lasten kotihoidon tuki

Kotihoidon tukeen on oikeus, jos alle 3-vuotiasta lasta hoidetaan kotona. Lis?ksi kotihoidon tukea voidaan maksaa lapsen muista alle kouluik?isist? sisaruksista. Etuuden maksaminen p??ttyy viimeist??n, kun perheen nuorin lapsi t?ytt?? 3 vuotta. Kotihoidon tukea ei voi saada lapsesta, jolla on kunnallinen varhaiskasvatuspaikka.

Lasten kotihoidon tukea haetaan Kelasta.

Lasten kotihoidon tuen kuntalis?

Sein?joen kaupunki maksaa lasten kotihoidon tuen kuntalis?? ajalla 1.1. – 31.12.2021 m??r?rahan puitteissa ja mik?li kuntalis?n my?nt?misehdot eiv?t muutu kesken vuotta.

Edellytykset kuntalis?n maksamiselle ovat seuraavat:
1. Perheell? on oikeus lakis??teiseen lasten kotihoidon tuen hoitorahaan ja tulosidonnaiseen hoitolis??n.
2. Perheess? on kaksi tai useampi alle kouluik?inen lapsi, joista v?hint??n yksi on alle 3- vuotias.
3. Perheen kaikki alle kouluik?iset lapset hoidetaan kotona ? ei saa k?ytt?? kaupungin omia tai kaupungin tukemia varhaiskasvatuksen hoitopaikkoja.
* Kerhotoiminta ja esikoulu eiv?t est? kuntalis?n saamista eik? my?sk??n lapsen osallistuminen Raviskan leikkipuiston toimintaan
4. Hoitava vanhempi j?? vakinaisesta ty?st? hoitovapaalle ja on oikeutettu palaamaan ty?h?n hoitovapaan p??tytty? tai on j??nyt ?itiyslomalle tai hoitovapaalle m??r?aikaisen ty?- tai virkasuhteen aikana ja h?nell? on ty?tt?myysp?iv?rahaan oikeuttava ty?historia.
5. Toisen vanhemmista tulee olla ty?ss? tai p??toiminen opiskelija ammattitutkintoon johtavassa koulutuksessa.

Tuen m??r?

– Nuorimmasta lapsesta saman suuruinen kuin lakis??teisen lasten kotihoidon tuen hoitolis? korotettuna 10 %:lla.
– Perheen muista kotihoidon tuen hoitorahaan oikeuttavista lapsista 50 euroa/lapsi/kk

Muuta huomioitavaa
Perheen tulee ilmoittaa vanhempainrahakauden ulkopuolella pidett?v?n isyysrahakauden ajankohta. Isyysrahakauden aikana ei voi saada kuntalis??.

Etuutta ei makseta 30 p?iv?? lyhyemm?lt? ajalta.

Kuntalis?? voidaan my?nt?? 6 kk takautuvasti (maksetaan kuitenkin enint??n 31.12.2021 saakka). Tarvittaessa hakemusta voi t?ydent?? puuttuvilla liitteill? j?lkik?teen.

Yksityisen hoidon tuki

Lasten yksityisen hoidon tukea voi saada perhe, jonka alle kouluik?ist? lasta hoitaa perheen palkkaama hoitaja tai yksityisen varhaiskasvatuksen tuottaja. Lis?ksi perhe voi saada yksityisen hoidon tuen kuntalis??.

Yksityisen hoidon tukea haetaan Kelasta.

ΑV天堂在线观看免费-无缓冲不卡无码AV在线观看