Ankkuri on Sein?joen poliisiasemalla toimiva moniammatillinen tiimi, jossa k?sitell??n kaikki alle 18-vuotiaiden tekemiksi ep?illyt rikokset ja rikolliset teot, sek? poliisin ja muiden viranomaistahojen tekem?t lastensuojeluilmoitukset, jotka koskevat alaik?isen p?ihteidenk?ytt?? tai rikollista toimintaa.

Ankkurin toimintaperiaatteita ovat moniammatillinen yhteisty?, ennaltaehk?isev? ty?ote ja varhainen puuttuminen, joten kynnys Ankkuritapaamisille on hyvin matala. Ankkurissa on edustus poliisista, sosiaalitoimesta ja nuorisotoimesta. Lapsi tai nuori kutsutaan tarvittaessa puhutukseen my?s silloin, kun tapahtumasta ei ole laadittu rikosilmoitusta. Ankkurissa puututaan lasten ja nuorten rikolliseen k?ytt?ytymiseen, sek? h?iri?k?ytt?ytymiseen ja laillisuuden rajamailla oleviin ilmi?ihin.

Ankkuri kartoittaa nuoren el?m?ntilannetta ja ohjaa tarvittaessa tuen piiriin. Ankkuritapaamisella arvioidaan, tehd??nk? nuorelle sosiaalihuoltolain mukainen palvelutarpeen arviointi sis?lt?en selvityksen lastensuojelun tarpeesta (sosiaalihuoltolaki 36 §). Lis?ksi Ankkuri konsultoi ja tekee yhteisty?t? eri tahojen kanssa.

ΑV天堂在线观看免费-无缓冲不卡无码AV在线观看