Tavoitteet

Etsiv? nuorisoty? on erityisnuorisoty?t?, jonka tavoitteena on olla l?sn? nuorten keskuudessa ja tarjota mahdollisuus turvalliseen ja luottamukselliseen aikuiskontaktiin. Etsiv? nuorisoty? etsii nuoren kanssa ratkaisuja nuoren pulmiin ja kysymyksiin ja auttaa nuorta saavuttamaan tarvitsemansa palvelut.

Etsiv?n ty?n ensisijaisena teht?v?n? on auttaa alle 29-vuotiaita nuoria, jotka ovat koulutuksen tai ty?markkinoiden ulkopuolella tai jotka tarvitsevat tukea saavuttaakseen tarvitsemansa palvelut. Etsiv? nuorisoty? tarjoaa nuorelle varhaista tukea, jos nuori sit? itse haluaa.

Ty?muodot

Etsiv?n nuorisoty?n ty?muotoja ovat palveluohjaus, yksil?ohjaus, verkostoyhteisty?, kotik?ynnit ja nuoren tukeminen el?m?n eri osa-alueilla. Asiakasl?ht?isyys, kokonaisvaltaisuus ja voimavarakeskeisyys ovat asioita, joihin ty?ss? painotetaan.

Toimiva palvelu- ja yhteisty?verkosto on v?ltt?m?t?n etsiv?n ty?n toiminnalle. Moniammatillisella ty?kent?ll? toimiessa pyrit??n v?ltt?m??n p??llek?ist? toimintaa niin palvelun tuottajan kuin asiakkaankin etua ajatellen.

Yksil?ohjaaja tapaa asiakasta kartoittaen t?m?n historiaa, el?m?ntilannetta ja tulevaisuuden odotuksia. T?m?n pohjalta mietit??n yhdess? asiakkaan kanssa tukitoimet ja palvelumuodot, joita h?n tarvitsee. Prosessin aikana solmitaan kontakti palvelun tarjoajiin ja tuetaan asiakasta sitoutumaan palveluihin. Asiakkaan sijoittumista ja sitoutumista palveluiden piiriin seurataan. Jos palvelu tai toiminta ei toteudu halutulla tavalla, etsit??n uusia mahdollisuuksia kunnes asiakkaan hyvinvoinnin ja toimintakyvyn kannalta on p??sty parhaaseen mahdolliseen tulokseen.

Yhteydenotot

Etsiv?n nuorisoty?n yhteydenotot suoraan yksitt?iseen ty?ntekij??n puhelimitse, tekstiviestill?, s?hk?postitse tai facebookin kautta.

ΑV天堂在线观看免费-无缓冲不卡无码AV在线观看