Tapahtuma-avustusta haetaan vapaamuotoisella hakemuksella, joka toimitetaan osoitteeseen tapahtumat@seinajoki.fi.

Tapahtuma-avustukset ovat haettavissa ymp?ri vuoden.

Hakemusasiakirjat ovat julkisia lukuun ottamatta liikesalaisuuden piirin kuuluvia asioita.

Avustushakemuksia pyrit??n k?sittelem??n saapumista seuraavassa elinvoimalautakunnan kokouksessa. Puutteelliset hakemukset, joita ei ole t?ydennetty ensimm?isen korjauspyynn?n mukaisesti ja asetetussa m??r?ajassa, j?tet??n k?sittelem?tt?.

Vapaamuotoisen hakemuksen liitteeksi hakijan on t?ytett?v? yhteystietolomake (word-dokumentti).

Kirjaa hakemukseen seuraavat asiat:

 1. Tapahtuman nimi ja ajankohta
 2. Haettava avustuksen k?ytt?kohde ja perustelut
 3. Tapahtuman kuvaus, aikataulu ja tavoitteet:
  • miksi, milloin ja miss? tapahtuma j?rjestet??
  • yleis?profiili ja k?vij?m??r?tavoite
  • tapahtuman merkitys omalla alallaan
  • tapahtuman tavoitteet
  • kahden (2) seuraavan tapahtuman suunniteltu ajankohta
 4. Toteutus:
  • ohjelmiston kuvaus ja/tai suunnitelmat ohjelmiston suhteen
  • oheisohjelman ja – toiminnan kuvaus ja/tai suunnitelmat
  • ymp?rivuotisten ja osa-aikaisten ty?ntekij?iden m??r?
  • arvioitu vapaaehtoisten ty?ntekij?iden/talkoolaisten lukum??r?
  • tapahtumien saavutettavuus ja erityisryhmien huomioonottaminen
  • lippujen hinnoittelu ja ilmaisten tapahtumien m??r? ja kuvaus
  • tiedottaminen ja markkinointisuunnitelma
  • kuvaus verkostoista ja yhteisty?st? (paikallisesti, valtakunnallisesti ja kansainv?lisesti)
 5. Tulevan tapahtuman budjetti:
  • Budjetista tulee selvit? tulevan tapahtuman menot ja tulot ja talouden tulee olla tasapainossa.
 6. Selvitys edellisen tapahtuman toteutuksesta:
  • tapahtuman k?vij?m??r?t (myydyt liput/ maksuttomat tilaisuudet)
  • asiakastyytyv?isyyskyselyn keskeisimm?t tulokset
  • arvio, miten toiminta tukee kaupunkistrategiaa
  • tapahtuman menot ja tulot p??kohdittain tapahtuman taloudellisen tilanteen arvioimiseksi.
 7. Muualta kuin Sein?joen kaupungilta haetut ja saadut tuet ja avustukset
 8. Selvitys kaupungin eri yksik?ilt? ja Sein?joki-konsernilta haetuista ja saaduista tuista ja avustuksista (mukaan lukien kaupungilta vuokravapaasti anotut/saadut tilat, markkinointiyhteisty?ehdotukset/ -sopimukset sek? vieraanvaraisuusanomukset).
ΑV天堂在线观看免费-无缓冲不卡无码AV在线观看