Tapahtuma-avustukset ovat harkinnanvaraisia julkisia avustuksia. My?nnetty avustus on k?ytett?v? sen vuoden toimintaan, jolle avustus on my?nnetty. Avustuksen k?ytt?? ei ole mahdollista siirt?? seuraavalle vuodelle. Avustuksen saaja ei voi siirt?? avustusta kolmannelle osapuolelle.

Tapahtuma-avustuksista p??tt?? elinvoimalautakunta. Avustushakemukset k?y l?pi erikseen muodostettava, elinvoimajohtajan nime?m? arviointity?ryhm? lautakunnan hyv?ksymien arviointikriteerien perusteella ja tekee elinvoimalautakunnalle ehdotuksen p??t?ksentekoa varten.

Avustusta hakeneille l?hetet??n p??t?ksest? kirjallinen p??t?sote s?hk?postitse. Lautakunta voi p??t?ksess??n asettaa avustuksen k?yt?lle erityisi? ehtoja, joista ilmoitetaan avustuksen saajalle p??t?ksen yhteydess?. Mik?li tapahtuma-avustusta ei k?ytet? siihen, mihin avustus on elinvoimalautakunnan p??t?ksell? suunnattu, avustus voidaan peri? takaisin.

Avustukset maksetaan lautakunnan m??rittelem?n? ajankohtana edellytt?en, ett? p??t?s on lainvoimainen. P??t?kset liitteineen ovat julkisia lukuun ottamatta liikesalaisuuden piiriin kuuluvia asioita.

Avustusten maksatus voidaan keskeytt??, jos tapahtumatoiminta muuttuu merkitt?v?sti verrattuna avustushakemuksen perusteisiin, tapahtumatoiminnassa ilmenee ep?selvyyksi? tai taloudelliset edellytykset avustetun tapahtuman toteuttamiseen ovat merkitt?v?sti heikentyneet.

Toimenpiteet tapahtuman j?lkeen

Tapahtuma-avustusta saaneet ovat velvollisia vastaamaan vaikuttavuuskyselyyn, joka l?hetet??n yhteyshenkil?lle tapahtuman toteutumisen j?lkeen. Tapahtumanj?rjest?j? on my?s velvollinen osallistumaan palautekeskusteluun kaupungin edustajien kanssa, jos avustuksen antaja katsoo sen tarpeelliseksi.

Vaikuttavuuskyselyn palauttamatta j?tt?minen heikent?? hakijan seuraavien tapahtuma-avustusten saamista. Vaikuttavuuskysely on palautettava sille annettuun j?tt?p?iv??n menness?.

Sein?joen kaupungin seurantaoikeus avustuksen my?nt?j?n?

Sein?joen kaupungilla on avustuksen my?nt?j?n? oikeus vaatia avustuksen k?yt?n valvomiseksi avustuksen saajalta harkitsemiaan selvityksi? avustuksen k?yt?st?. Avustuksen saaja on velvollinen pyydett?ess? toimittamaan tarvittavat raportit avustuksen k?yt?st?.

ΑV天堂在线观看免费-无缓冲不卡无码AV在线观看