Tapahtuman turvallisuuteen ei voi koskaan panostaa liikaa. Siksi on t?rke?? mietti? tarkkaan kaikki mahdolliset tapahtuman riskitekij?t ja laatia niiden pohjalta tarkat turvallisuus- ja pelastussuunnitelmat.

Kuitenkin on muistettava, ett? hyvin tehdyt suunnitelmat eiv?t auta ket??n jos niist? ei ole tietoa kuin laatijalla ja viranomaisilla. Suunnitelmia on hyv? k?ytt?? mm. henkil?kunnan ja talkoolaisten koulutustilaisuuksissa ja infomateriaaleissa joko kokonaisuudessaan tai eri ryhmille sovellettavin osin.

Pelastussuunnitelma

Pelastussuunnitelma on teht?v? tapahtumista, joissa yleis?m??r? on yli 200 henkil??, poistumisj?rjestelyt poikkeavat normaaleista tai luonnonolosuhteiden tai muiden seikkojen vuoksi voi tulla eteen vaaratilanteita. Pelastussuunnitelma toimitetaan Etel?-Pohjanmaan pelastuslaitokselle, josta voi my?s kysy? apua suunnitelman tekoon.

Pelastussuunnitelman tekeminen toimii my?s tapahtuman j?rjest?j?n muistilistana ja se helpottaa toimijoiden keskin?ist? ty?njakoa. N?in tapahtumista tulee laadukkaita ja talkoolaisillakin on selke?t toimintaohjeet.

Turvallisuussuunnitelma

Suurissa tapahtumissa on hyv? olla erillinen turvallisuusp??llikk? ja turvallisuuden eri osa-alueille nimettyn? vastaavat henkil?t. Turvallisuussuunnitelma on tapahtumanj?rjest?j?n tekem?, pelastussuunnitelmaa laajempi kokonaisuus, jossa m??ritell??n kaikki turvallisuuteen liittyv?t asiat, muun muassa rikosten torjunta ja j?rjestyksen valvonta sek? selvitet??n muut toiminnan riskitekij?t ja niihin varautuminen.

Turvallisuussuunnitelmaan on hyv? kirjata ainakin seuraavat kokonaisuudet:

 • Tapahtuman kuvaus, ajankohta ja osallistujien enimm?ism??r?
 • Tapahtumapaikka/ -paikat ja ajo-ohjeet
 • Tapahtuman vastaavien henkil?iden yhteystiedot
 • Turvallisuudesta vastaavat henkil?t ja heid?n yhteystiedot
 • Turvallisuudesta vastaavien ty?njako ja keskin?inen viestint?
 • Selvitys tapahtuman vakuutuksista
 • Pelastusajoneuvoille ja sairaankuljetukselle suunnitellut h?t?tiet
 • Mahdollisten onnettomuus- ja vahinkotilanteiden riskikartoitus, ennaltaehk?isy ja toimintaohjeet niihin sek? ohjeistus h?lytysten tekoon
 • Tarkka selvitys ensiapuvalmiudesta
 • Pelastustoimen kanssa teht?v? yhteisty? paloturvallisuuden takaamiseksi
 • Selvitys tapahtuman vastaavien, eri ryhm?vastaavien, henkil?kunnan ja ensiapuhenkil?kunnan p?tevyydest?
 • Ryhm?nvet?jien, eri toimipisteiden ty?ntekij?iden, j?rjestyksenvalvojien ja muiden talkoolaisten toimintaohjeet onnettomuus- ja vahinkotilanteissa sek? ensiavun ja ensihoidon h?lytt?misohjeet
 • Ravinto- ja hygieniaohjeistukset eri toimijoille
 • Selvitys, miten paloturvallisuus on huomioitu tapahtumassa (paloturvalliset kankaat, maastopalon vaara yms.)
 • Kooste eri viranomaisille tehdyist? ilmoituksista ja lupahakemuksista sek? niist? vastaava henkil?/ henkil?t
 • Evakuointisuunnitelma ja joukkoevakuointipaikka/ -paikat ja toimintaohje, miten evakuointi hoidetaan ja kuka evakuoinnista vastaa
 • Onnettomuus- tai vaaratilanteen j?lkeinen toiminta, miten siit? tiedotetaan ja kuka vastaa mahdollisesta raportoinnista
 • Kriisiviestinn?n ohjeet ja vastuuhenkil?
 • Mahdollisen kriisitilanteen j?lkihoito
 • Turvallisuussuunnitelman jakelu ja selvitys, miss? ja milloin suunnitelma on k?yty l?pi tarvittavien henkil?iden kanssa

Tapahtuman pelastus- ja turvallisuussuunnitelmaan liitet??n ensiapusuunnitelma.

Ensiapusuunnitelma

Pelastus- ja turvallisuussuunnitelman lis?ksi laaditaan ensiapusuunnitelma, jossa kuvataan tilaisuuden ensiapuvalmius ja mahdolliset tapahtumaan sis?ltyv?t erityisriskit.

Suunnitelma on toimitetaan kirjallisesti pelastus- ja turvallisuussuunnitelman liitteen? viimeist??n kaksi viikkoa ennen tapahtumaa Etel?-Pohjanmaan Pelastuslaitokselle.

Suunnitelmasta tulee selvit? mm., miten tapahtumassa on varauduttu mahdollisiin tapaturmiin sek? sairaskohtauksiin tai muihin tilaisuudessa tapahtuviin terveytt? vaarantaviin ja avun tarvetta aiheuttaviin riskeihin ja tapahtumiin.

Paikalle varattava ensiapuhenkil?st? on merkitt?v? teht?v?nmukaisesti eik? heit? saa nimet? muihin teht?viin yleis?tilaisuudessa. Osallistujilla ja alueen ensihoidolla tulee olla esteet?n p??sy ensiapupisteeseen, jonka tulee olla n?kyv?sti merkitty tavoittamisen helpottamiseksi.

Suunnitelmasta tulee selvit? ensiapup?ivystyksen vastuuhenkil? sek? h?nen tapahtumanaikaiset yhteystietonsa.

Suurissa yleis?tilaisuuksissa (osallistujia yli 5000 tai tapahtumassa runsaasti anniskelupaikkoja tai osallistujissa terveydentilaltaan erityisriskej?) tulee tilaisuuden j?rjest?j?n pyrki? toteuttamaan ensiapupalvelut siten, ett? tilaisuudessa on varhaisen defibrillaation valmius.

Suunnitelmassa tulee kuvata my?s toiminta h?t?tilanteessa ja lis?avun h?lytt?minen siten, ett? kaikki tapahtumassa ty?skentelev?t voivat siit? etuk?teen kerrata asiat.

Kuluttajaturvallisuus

Tapahtumasta, joka sis?lt?? merkitt?v?n riskin ja josta voi riskin toteutuessa aiheutua yleis?lle vaaraa, on teht?v? kuluttajaturvallisuuslain 6 §:n mukainen ilmoitus ja turvallisuusasiakirja. Hyvin tehty tapahtuman turvallisuussuunnitelma toimii hyvin turvallisuusasiakirjana.

Riskin aiheuttaja voi olla ihmisten suuri m??r? tai muu syy kuten esim. benji-hyppy, tatuointi- ja l?vistyspalvelut, trampoliini tms. Tapahtumia on niin monimuotoisia, ett? ilmoitusvelvollisuus on harkittava tapahtuskohtaisesti. Lis?tietoja voi lukea my?s TUKESin sivuilta.

Mik?li ilmoitusvelvollisuus t?yttyy, tapahtuman j?rjest?j? laatii koko tapahtumaa koskevan ilmoituksen ja turvallisuusasiakirjan. Mik?li tapahtuman sis?ll? on yksityisi? palveluntarjoajia kuten esim. tatuoija, ilmoituksen ja turvallisuusasiakirjan laatii palveluntarjoaja itse. Tapahtuman j?rjest?j?n on kuitenkin huolehdittava, ett? ilmoitukset tulee tehty?. Kaikki eri palveluntarjoajien toiminnot ja vastuuhenkil?t yhteystietoineen sis?llytet??n my?s tapahtuman j?rjest?j?n ilmoitukseen.

Vakuutukset

Tapahtuman j?rjest?j?n on huolehdittava ilmoitusten ja viranomaislupien lis?ksi my?s vakuutuksista, jotka kattavat sek? tapahtumassa ty?skentelev?t henkil?t ja talkoolaiset ett? tapahtuman k?vij?t.

Tapaturmavakuutus kannattaa ottaa niin laajana, ett? se kattaa tapahtuman j?rjest?j?lle, henkil?st?lle ja talkoolaisille tapahtuneet tapaturmat. Laki ei m??r?? talkoov?en vakuuttamisesta, mutta vastuullinen tapahtuman j?rjest?j? huolehtii, ett? hekin kuuluvat vakuutuksen piiriin.

Vastuuvakuutus kattaa tapahtuman korvausvastuun yleis??, toimihenkil?it? tai ulkopuolista kohdanneesta henkil?- tai esinevahingosta. Poliisi edellytt?? voimassaolevaa tapahtuman vastuuvakuutusta hyv?ksyess??n ilmoitusta yleis?tilaisuudesta.

ΑV天堂在线观看免费-无缓冲不卡无码AV在线观看