Ennakkoon ??nest?minen (ennakko??nestys) tarkoittaa ??nen antamista vaalilaissa s??detyn ennakko??nestysajanjakson aikana ennen varsinaista vaalip?iv??.

Ennakkoon ??nest?miselle ei tarvitse esitt?? mit??n syyt?. Ennakko??nestys on ??nioikeutetun vapaasti valittavissa vaalip?iv?n ??nestyksen sijasta. Kukin ??nioikeutettu voi oman valintansa mukaan ??nest?? ennakkoon miss? tahansa yleisess? ennakko??nestyspaikassa joko kotimaassa tai ulkomailla.

Kotimaassa ennakko??nestys aloitetaan keskiviikkona 11 p?iv?? ennen vaalip?iv?? ja lopetetaan tiistaina 5 p?iv?? ennen vaalip?iv??. Jokaisessa kunnassa on v?hint??n yksi yleinen ennakko??nestyspaikka. Suurimmissa kunnissa yleisi? ennakko??nestyspaikkoja on tavallisesti useita. Yleens? ennakko??nestyspaikka on avoinna kaikkina seitsem?n? ennakko??nestysp?iv?n?. Osa paikoista voi kuitenkin olla auki lyhyemm?nkin ajan.

Ulkomailla ennakko??nestys aloitetaan keskiviikkona 11 p?iv?? ennen vaalip?iv?? ja lopetetaan lauantaina 8 p?iv?? ennen vaalip?iv??. Ulkomaan ennakko??nestyspaikkoja ovat valtioneuvoston asetuksella m??r?tyt Suomen edustustot ja niiden toimipisteet. Monet ulkomaan ennakko??nestyspaikat ovat avoinna kaikkina nelj?n? ennakko??nestysp?iv?n?. Osa paikoista voi kuitenkin olla auki lyhyemm?nkin ajan.

??nest?minen kotona (koti??nestys)

Henkil? saa ??nest?? ennakkoon kotonaan, mik?li h?nen kykyns? liikkua ja toimia on siin? m??rin rajoittunut, ettei h?n p??se kotimaan ennakko??nestyspaikkaan tai vaalip?iv?n? ??nestyspaikkaan ilman kohtuuttomia vaikeuksia.

Tartuntatautil??k?rin m??r??m?ss? karanteenissa oleva ??nioikeutettu henkil? voi ??nest?? koti??nestyksess?.

T?ll?in h?nen luokseen saapuu sovittuna ajankohtana kunnan keskusvaalilautakunnan nime?m? vaalitoimitsija, joka ottaa ??nestyksen vastaan.

??nest?j?n on ilmoitettava halustaan ??nest?? kotonaan oman kuntansa keskusvaalilautakunnalle viimeist??n p?iv?? ennen ennakko??nestys-ajanjakson alkamista eli 12 p?iv?? ennen vaalip?iv?? ennen klo 16. Keskusvaalilautakunnan puhelinnumero ja osoite l?ytyv?t ??nest?j?lle postitse saapuneesta ilmoituskortista. ??nest?j?n puolesta ilmoituksen voi tehd? my?s h?nen valitsemansa henkil?.

Koti??nestyksen yhteydess? voi ??nest?? my?s koti??nest?j?n kanssa samassa taloudessa asuva omaishoidon tuesta annetussa laissa (937/2005) tarkoitettu omaishoitaja. Omaishoitajan ??nest?misest? on ilmoitettava kunnan keskusvaalilautakunnalle samalla kun ilmoittautuminen koti??nestykseen tehd??n.

Koti??nestyksess? tulee ??nest?j?n lis?ksi olla l?sn? ??nest?j?n valitsema tai hyv?ksym? 18 vuotta t?ytt?nyt henkil?. T?m? henkil? ei voi olla vaaleissa ehdokkaana oleva.

Ulkosuomalaisten ??nest?minen

Ulkosuomalaiset eli ulkomailla pysyv?sti asuvat ??nioikeutetut ovat ??nioikeutettuja eduskuntavaaleissa ja presidentinvaalissa sek? my?s europarlamenttivaaleissa, jolleivat ilmoittaudu asuinvaltionsa vaaliluetteloon. Ulkosuomalaiset eiv?t ole ??nioikeutettuja kuntavaaleissa.

Ulkosuomalaiset voivat ??nest?? joko 1) edustustossa, 2) kirjeitse ulkomailta tai 3) vaalip?iv?n? Suomessa heille m??r?tyss? ??nestyslalueessa.

1. ??nest?minen edustustossa. Ulkomaan yleisin? ennakko??nestyspaikkoina ovat valtioneuvoston asetuksella m??r?tyt Suomen edustustot ja niiden toimipaikat (jatkossa edustustot). Niiss? voi ??nest?? kuka tahansa ??nioikeutettu, esimerkiksi ulkosuomalainen, mutta my?s lomamatkalla, t?iss? tai opiskelemassa oleva. Monet ulkomaan ennakko??nestyspaikat ovat avoinna kaikkina nelj?n? ennakko??nestysp?iv?n?. Kuitenkin jotkut paikat voivat olla auki lyhyemm?nkin ajan. Ennakko??nest?minen edustustossa toimitetaan suurinpiirtein samalla tavalla kuin ennakko??nestys kotimaassa.

2. Kirje??nestys. Ulkomailla pysyv?sti asuvat ja vaalien ajan ulkomailla oleskelevat ??nioikeutetut voivat ??nest?? kirjeitse ulkomailta.

3. Laiva??nestys. Ulkomailla olevissa suomalaisissa laivoissa j?rjestet??n ns. laiva??nestys laivan henkil?kunnalle. Laiva??nestys voidaan aloittaa jo 18. p?iv?n? ennen vaalip?iv??, mutta se lopetetaan samaan aikaan kuin edustusto??nestys eli 8. p?iv?n? ennen vaalip?iv??. Laiva??nestyksess? saa ??nest?? vain laivan henkil?kunta.


ΑV天堂在线观看免费-无缓冲不卡无码AV在线观看