Kunnan terveydensuosuojeluviranomainen voi velvoittaa kiinteist?n tai yleisen alueen omistajan tai haltijan ryhtym??n tarvittaessa toimenpiteisiin terveyshaittaa aiheuttavien mikrobien tai vahinkoel?inten h?vitt?miseksi kiinteist?lt? tai yleiselt? alueelta.

Kunnan terveydensuojeluviranomainen voi m??r?t? kunnassa tarpeellisista toimenpiteist? vahinkoel?inten h?vitt?miseksi, mik?li niiden voidaan katsoa levitt?v?n tauteja tai muutoin aiheuttavan terveyshaittaa.

Terveydensuojelulaki 763/1994 31 §

Haittael?imet

Haittael?imiksi lasketaan muun muassa rotat, hiiret ja linnut joista aiheutuu haittaa (esim. varislinnut).

Kiinteist?n tai alueen omistaja tai haltija vastaa siit?, ett? rotille, hiirille, vahinkolinnuille ja muille vahinkoel?imille ei p??se muodostumaan otollisia olosuhteita hallinnoimallaan alueella tai kiinteist?ll?. Vahinkoel?imille ei tule olla tarjolla pesimispaikkoja eik? j?rjestetty? ruokintaa. Kiinteist?n j?tehuolto tulee olla kunnossa, alue siistin?, eik? esim. lintuja saa ruokkia maahan. Mik?li linnuille j?rjestet??n talviruokintaa, se tulee hoitaa asianmukaisesti. Taloyhti?t voivat mm. puuttua lintujen ruokintaan j?rjestyss??nn?iss??n.

Taloyhti?n alueella tehdyist? haittael?in havainnoista tulee ilmoittaa is?nn?itsij?lle. Kiinteist?n tai alueen omistaja tai haltija vastaa tarvittaessa vahinkoel?inten h?vitt?misest? alueellaan.

Tuholaiset

Suomessa on useita erilaisia tuholaisiksi laskettuja hy?nteislajeja. Sis?tiloissa havaitut hy?nteiset ovat usein ihmiselle harmittomia. Hy?nteisten joukossa saattaa olla my?s tuholaisia, jotka saattavat aiheuttaa vahinkoa mm. tekstiileille, elintarvikkeille, talon rakenteille tai ihmisille. Hy?nteisten tunnistamisessa voi k??nty? Luonnontieteellisen museon tai tuholaistorjuntaa tekevien yritysten puoleen.

Hy?nteisist? p??see tilanteesta ja lajista riippuen eroon omatoimisesti, mutta tarvittaessa torjuntatoimissa on syyt? k??nty? ammattimaisen tuholaistorjunnan puoleen.

Elintarviketuholaisiksi kutsutaan hy?nteisi?, joita esiintyy elintarvikkeissa (esim. jauhopunkki, torakka jne.) Tekstiilituholaisiksi kutsutaan hy?nteisi? jotka vahingoittavat tekstiilej?. Sy?p?l?isiksi lasketaan mm. Luteet, t?it, kirput ja punkit. Asuntovieraiksi lasketaan mm. sokeritoukka, muurahainen, h?m?h?kit ja perhoset.

Torjunta

Haittael?inten ja tuholaisten torjunta on kiinteist?n omistajan tai haltijan vastuulla. Haittael?imille tarkoitettuja pyydyksi? voi ostaa mm. rautakaupoista, puutarhamyym?l?ist? tms myym?l?ist?. Torjunta-aineita ei en?? myyd? suoraan kuluttajille, joten mik?li on tarvetta torjunta-aineiden k?ytt??n, tulee k??nty? tuholaistorjuntaa tekevien yritysten puoleen.

Rauhoitettujen el?inten tappaminen tai vangitseminen on aina luvanvaraista. Luonnonsuojelulain mukaan rauhoitettujen lintujen vangitsemiseen tai tappamiseen haetaan poikkeuslupaa ELY-keskukselta. Mets?styslain piiriin kuuluvien lintujen vangitsemiseen tai tappamiseen haetaan mets?styslain mukaista poikkeuslupaa Suomen Riistakeskukselta.

Torjuntatoimenpiteist? ei saa aiheutua haittaa ihmisille, ymp?rist?n el?imist?lle tai muulle ymp?rist?lle.

Taloyhti?iss? haittael?in- tai tuholaishavainnoista tulee ilmoittaa is?nn?itsij?lle torjuntatoimenpiteiden k?ynnist?miseksi.

ΑV天堂在线观看免费-无缓冲不卡无码AV在线观看