T?ll? hetkell? Sein?joella toimii kiert?vi? perhehoitajia. Perhehoito on kotoisa, asiakasl?ht?inen, inhimillinen ja turvallisen arjen mahdollistava huolenpidon muoto. Perhehoito voi olla jatkuvaa, lyhytaikaista tai osavuorokautista hoitoa.

Perhehoito perhekodissa

Jatkuva perhehoito tapahtuu perhehoitajan omassa kodissa. Perhehoidossa ik?ihmisen on mahdollista osallistua perheen arkeen omien voimavarojensa ja halunsa mukaan. Perhehoidossa h?n saa tarvitsemansa hoivan ja huolenpidon sek? turvallisen ymp?rist?n. Perhehoito sopii esimerkiksi sellaisille ik?ihmisille, joilla on liev? muistisairaus, i?n tuomaa haurautta tai turvattomuuden kokemuksia. Se voi olla hyv? ratkaisu sellaiselle, joka ei p?rj?? kotihoidon palvelujen turvin, mutta ei kuitenkaan tarvitse ymp?rivuorokautista hoivaa ja huolenpitoa. Perhekodissa on mahdollista saada my?s lyhytaikaista hoitoa.

Kiert?v? perhehoitaja

Hoidettavan kotona tapahtuva perhehoito kiert?v?n perhehoitajan toimesta mahdollistaa hoidettavalle tutun ja turvallisen ymp?rist?n. Perhehoito hoidettavan kotona on hyv? vaihtoehto omaishoitajan vapaan j?rjest?misess? ja kotona asumisen tukemisessa.

Perhehoitajana voi toimia henkil?, joka koulutuksensa, kokemuksensa tai henkil?kohtaisten ominaisuuksiensa perusteella on soveltuva antamaan perhehoitoa. Perhehoitajaksi aikovalta edellytet??n osallistumista kunnan j?rjest?m??n perhehoidon ennakkovalmennukseen.  Valmennuksen aikana valmennettava ja viranomaistaho arvioivat valmennettavan valmiuksia perhehoitajana toimimiselle.

Lis?tietoja kiert?v?n? perhehoitajana toimimisesta tai perhekodin perustamisesta voit kysy? omaishoidon asiakasohjaajilta.

ΑV天堂在线观看免费-无缓冲不卡无码AV在线观看