Kuntoutusohjaus ja neuropsykiatrinen valmennus tukena lapsen kehityksess?

Kuntoutusohjaus on varhaiskuntoutusta, jonka tarkoituksena on tukea lapsen kehityst? ja perheen arjen sujuvuutta. Kuntoutusohjauksen asiakkaina on perheit?, joissa on alle kouluik?inen erityist? tukea tarvitseva lapsi.

Kuntoutusohjaukseen ohjaudutaan neuvolaty?ryhmist? tai kehitysarviotutkimusten perusteella. Suositukset ja muut asiakkuutta koskevat asiat k?sitell??n kuntoutusohjauksen asiakastiimiss?. Kuntoutusohjaus on perheelle maksutonta.

Kuntoutusohjauksen ty?muotoja

  • varhaiskuntoutus
  • neuropsykiatrinen valmennus
  • autismikirjon kuntoutus
  • kommunikaatio-ohjaus
  • vanhempainohjaus
  • palveluohjaus

Kumppanuusyhteisty?t? perheen kanssa

Kuntoutusohjaus perustuu kumppanuusyhteisty?h?n perheen kanssa. Ty?skentelyss? yhdistet??n vanhempien tieto lapsen vahvuuksista ja tarpeista sek? ty?ntekij?n ammatillinen osaaminen. Kuntoutusohjaaja tukee vanhempia ja l?hiymp?rist?? keskustelemalla ja ohjaamalla lapsen kehitykseen ja kuntoutukseen liittyviss? asioissa.

Kuntoutusohjaus toteutuu lapsen kotona ja muissa arjen toimintaymp?rist?iss?, kuten p?iv?hoidossa. Ohjausk?ynnit sis?lt?v?t tavoitteellisen leikki- ja teht?v?tuokion. Tuokioilla voidaan harjoitella esimerkiksi vuorovaikutus- ja kommunikointitaitoja sek? vahvistaa lapsen yleisi? toimintavalmiuksia. Vanhemmat osallistuvat kuntoutusohjauksen toimintaan ja n?in tukevat harjoiteltavien asioiden yleistymist? kodin arkeen.

Kuntoutusohjaus on osa moniammatillista varhaiskuntoutusta

Kuntoutusohjaaja toimii yhteisty?ss? muiden lasta tutkivien, kuntouttavien ja hoitavien tahojen kanssa esimerkiksi osallistumalla yhteisneuvotteluihin ja neuvolaty?ryhmiin.

ΑV天堂在线观看免费-无缓冲不卡无码AV在线观看