Hankkeen ty?ntekij?t Anna Nurmela, Arja Salli, Tytti Luoto, Tuula Peltoniemi ja Mari Vuorenm?ki

Hankkeen tausta

Etel?-Pohjanmaalla Tulevaisuuden sosiaali- ja terveyskeskus
–hankkeen hallinnoija on Sein?joen kaupunki.

Hankehakemus on valmisteltu ja hyv?ksytty yhteisty?ss? kuntien ja kuntayhtymien kunnan kanssa, Etel?-Pohjanmaan sairaanhoitopiirin, tuki- ja osaamiskeskus Eskoon, Perusterveydenhuollon ja terveyden edist?misen yksikk? Aksilan sek? Pohjanmaan maakuntien sosiaalialan osaamiskeskus SONet BOTNIAn kanssa. Hankkeen valmistelussa on hy?dynnetty aikaisemman sote-valmistelun tavoite-asettelua ja materiaalia.

Hankkeen tarkoituksena on yhdenmukaistaa ja vahvistaa mukana olevien kuntien sosiaali- ja terveydenhuollon palvelukokonaisuutta toimintaymp?rist?n muutosten sek? v?est?- ja palvelutarpeen ennusteiden mukaisesti. Tulevaisuuden sosiaali- ja terveyskeskuksessa painottuvat palvelujen liikkuvuus, saavutettavuus, s?hk?iset ja digitaaliset palvelut, kotona k?ytett?vyys sek? palvelun k?ytt?jien ja kuntalaisten osallisuus.

 Sosiaali- ja terveysministeri? on my?nt?nyt 29.6.20 Sein?joen kaupungille valtionavustuksen hankkeen toteuttamiseen.

Keskeisimm?t tavoitteet ja toteutus

Sote-uudistuksen valtakunnallisina painopistein? ovat:
 • palveluiden yhdenvertaisen saatavuuden, oikea-aikaisuuden ja jatkuvuuden parantaminen
 • toiminnan painotuksen siirt?minen raskaista palveluista ehk?isev??n ja ennakoivaan ty?h?n
 • palveluiden laadun ja vaikuttavuuden parantaminen
 • palveluiden monialaisuuden ja yhteen toimivuuden varmistaminen
 • edellisten toteutuessa kustannusten nousun hillitseminen.
Etel?-Pohjanmaan Tulevaisuuden sote-keskuksen hankevalmistelussa yhteisiksi tavoitteiksi on sovittu:
 • kiireett?m??n hoitoon ja palveluun p??see 7 vuorokaudessa. Hoidon ja palvelun jatkuvuus on turvattu
 • kotona asuminen on turvattu
 • lasten, nuorten ja perheiden palvelut ovat yhten?iset ja riitt?v?t
 • ennaltaehk?isev?t palvelut ovat yhten?isi?, systemaattisia ja kattavia
 • johtaminen on strategista ja perustuu tiedolla johtamiseen alueen toimintaymp?rist?ss?
 • alueella on riitt?v?, osaava ja ammattitaitoinen henkil?st?.

Sosiaali- ja terveyspalveluiden k?yt?nt?j? ja palveluja yhdenmukaistetaan siten, ett? alueellinen tasa-arvo toteutuu.
Asiakas saa tarvitsemansa tuen ja palvelun el?m?ntilanteeseensa oikea-aikaisesti yhdell? yhteydenotolla. Erityist? huomiota kiinnitet??n paljon palveluja tai erityist? tukea tarvitsevien ihmisten palveluiden kehitt?miseen. Palvelun ja hoidon jatkuvuus turvataan.

Kotiin viet?vi? palveluita kehitet??n asiakkaiden palvelutarpeen mukaisesti. Kehitet??n s?hk?isi? palveluita ja digitaalisia v?lineit?, erityist? huomiota kiinnitet??n palveluiden saavutettavuuteen ja k?ytett?vyyteen sek? henkil?ihin, joilla ei ole osaamista tai mahdollisuutta k?ytt?? noita palveluita. Kaikenik?isille on tarjolla matalan kynnyksen palveluita ja palvelupisteit?.

Toiminnan l?ht?kohtana on asiakasosallisuuden, monialaisen sek? monitoimijaisen yhteisty?n vahvistaminen.

Tutkimus ja kehitt?mistoimintaa tehd??n osana perusty?t?, ja ammattilaiset p??sev?t k?ytt?m??n osaamistaan laaja-alaisesti. Kun osaajajoukko on laaja-alainen, keskin?inen yhteisty? asiakkaan asioiden hoitamiseksi on mutkatonta. Kehitt?misty?ss? huomioidaan julkisia sote-palveluita t?ydent?v?t muut toimijat, kuten yritykset, j?rjest?t ja oppilaitokset.

Hankkeen organisoituminen

Tulevaisuuden sote-keskus -hanke on osa valtakunnallista sote-uudistusta.

Etel?-Pohjanmaan ty?ntekij?t ovat aloittaneet 1.9.2020. Hankep??llikk?n? on Tytti Luoto ja hankety?ntekij?in? ovat Anna Nurmela, Tuula Peltoniemi, Mari Vuorenm?ki sek? assistenttina on Arja Salli.

Hankkeen toimeenpanoa ohjaa poliittinen ja strateginen ohjausryhm?. Hanke kest?? vuoden 2022 loppuun saakka. Hanke tekee yhteisty?t? Etel?-Pohjanmaan sairaanhoitopiirin hallinnoiman Rakenneuudistus-hankkeen kanssa. Tavoitteena on hallitusohjelman mukainen yhten?inen sote-maakunta 1.1.2023 alkaen.

ΑV天堂在线观看免费-无缓冲不卡无码AV在线观看