Jos olet tyytym?t?n potilas- tai asiakasmaksuun, voit hakea siihen muutosta. Valittaa voi se, johon p??t?s on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun p??t?s v?litt?m?sti vaikuttaa.

Oikaisuvaatimusaika

  • Oikaisuvaatimus on teht?v? 30 p?iv?n kuluessa laskun tai p??t?ksen tiedoksisaannista.  Tiedoksisaannin katsotaan tapahtuneen seitsem?n p?iv?n kuluttua siit?, kun lasku tai p??t?s on l?hetetty, ellei muuta n?ytet?. Tiedoksisaantip?iv?? ei lueta m??r?aikaan.
  • Oikaisuvaatimus j?tet??n tutkimatta jos sit? ei ole tehty m??r?ajassa.

Oikaisuvaatimusviranomainen

Oikaisuvaatimus osoitetaan Sein?joen kaupungin sosiaali- ja terveyslautakunnalle.
Oikaisuvaatimus tulee toimittaa ennen virka-ajan p??ttymist?.

Sein?joen sosiaali- ja terveyslautakunta
PL 229, 60101 Sein?joki

kirjaamo.sosiaalijaterveys@seinajoki.fi

Kirjaamon s?hk?postiyhteys ei ole suojattu, ?l? l?het? salassapidett?v?? aineistoa!

Oikaisuvaatimuksen sis?lt?

Oikaisuvaatimus on teht?v? kirjallisena, p?iv?ttyn? ja allekirjoitettuna 30 p?iv?n kuluessa laskun tiedoksisaannista ja siin? on ilmoitettava seuraavat asiat:

  • oikaisuvaatimuksen tekij?n nimi, postiosoite ja puhelinnumero
  • jos oikaisuvaatimuksen on laatinut muu kuin valittaja, my?s asiamiehen nimi ja kotikunta
  • p??t?s, johon vaaditaan oikaisua
  • millaista oikaisua vaaditaan ja mill? perusteella sit? vaaditaan
  • jos oikaisuvaatimuksen laatii muu kuin asianosainen, on asianosaisen toimitettava valtakirja viranomaiselle
  • liitteet: lasku tai p??t?s alkuper?isen? tai j?ljenn?ksen?, johon maksun periminen perustuu ja muut asiakirjat, joihin vedotaan vaatimuksen tueksi
ΑV天堂在线观看免费-无缓冲不卡无码AV在线观看