Sein?joelle avustusta energiatehokkuuden parantamiseen kaupungin kiinteist?iss?

Ymp?rist?ministeri? on my?nt?nyt tukea Sein?joen kaupungin?Tarkenoo?iliman?palttoota ja?rasoja-hankkeelle. Hankkeen tavoitteena on?Sein?joen kaupungin omistamien kiinteist?jen energiatehokkuuden parantaminen huonel?mp?tilojen automaattisella pudottamisella k?ytt?aikojen ulkopuolella.??

Tarkenoo?iliman?palttoota ja?rasoja?-hankkeen arvioidaan v?hent?v?n Sein?joen vuotuisia kasvihuonekaasup??st?j??pysyv?sti noin 500–1000?tCO?. T?m? v?hennys vastaa?suuruusluokaltaan noin 250 omakotikiinteist?n l?mmityksest? aiheutuvia?vuosittaisia?CO? p??st?j?.?Hanke sai avustusta enimm?ism??r?n eli?70 000 € / 70 prosenttia hankkeen avustuskelpoisista kustannuksista.?Hanke k?ynnistyy toukokuussa 2021 ja toteutusta jatketaan marraskuuhun 2022 asti.

Hankkeen kohdekiinteist?jen?muutokset toteutetaan mahdollisimman k?ytt?j?yst?v?llisesti ja huomaamattomasti. Muutosten l?ht?kohta on,?ett? kiinteist?n k?ytt?j?t eiv?t itse huomaa eroa l?mp?tilassa tai ilmanlaadussa aikaisempaan. T?m?n vuoksi?kohdekiinteist?jen?tilaa seurataan?reaaliaikaisesti?olosuhdemittauksilla?sek??kiinteist?jen?k?ytt?jilt? ker?tt?vill? palautteilla.?Hankkeessa j?rjestet??n?kiinteist?jen k?ytt?jille lis?ksi?mahdollisuus p??st? seuraamaan?kohdekiinteist?jen energiankulutusta ja sen muutoksia sek??niist??saatuja?p??st?v?hennyksi?.?

Sein?joki kuuluu?Hiilineutraalien kuntien?(HINKU) verkostoon ja on sitoutunut v?hent?m??n CO2-p??st?j??n 80 % vuoden 2007 tasosta vuoteen 2030 menness?. V?hennystavoitteisiin p??seminen vaatii toimenpiteit? niin kaupungilta, yrityksilt? kuin asukkailtakin. Sein?joki on sitoutunut lis?ksi?Kuntien energiatehokkuussopimukseen?(KETS). Sopimuksella pyrit??n kaupunkiorganisaation energiatehokkuuden parantamiseen ja energiank?yt?n v?hent?miseen, sis?lt?en my?s uusiutuvan energian k?yt?n lis??miseen liittyvi? toimenpiteit?.

Ymp?rist?ministeri? avustaa kuntien ja alueiden hankkeita, jotka t?ht??v?t kasvihuonekaasup??st?jen v?hent?miseen p??st?kaupan ulkopuolelle j??v?ll? taakanjakosektorilla (406/2009/EY) tai kaukol?mm?n k?yt?n korvaamiseen v?h?hiilisemmill? pienenergiantuotannon ratkaisuilla.

Sein?joen kaupungintalon julkisivu.
Sein?joen kaupungintalon p??sis??nk?ynti.
ΑV天堂在线观看免费-无缓冲不卡无码AV在线观看