Riista- ja petoel?invahingot

Korvausta voi hakea riistael?inten maataloudelle aiheuttamista vahingoista sek? suurpetoel?inten aiheuttamista irtaimisto ja kotiel?invahingoista.

Vahingosta ilmoittaminen ja korvaushakemus

Hirviel?imen aiheuttamasta vahingosta on ilmoitettava viipym?tt? vahinkopaikkakunnan maaseutuelinkeinoviranomaiselle
Hirviel?invahinkokorvausta on haettava hakijan kotikunnan maaseutuelinkeinoviranomaiselta kuukauden kuluessa vahingon arvioinnin valmistumisesta.
Suurpetovahingosta on ilmoitettava viipym?tt? vahinkopaikkakunnan maaseutuelinkeinoviranomaiselle.
Suurpetovahinkokorvausta on haettava hakijan kotikunnan maaseutuelinkeinoviranomaiselta kuukauden kuluessa vahingon arvioinnin valmistumisesta.

Vahingon korvaaminen

Viljelysvahinkona korvataan hirvi- ja suurpetoel?inten pellolle, puutarhalle, taimistoviljelm?lle ja kootulle sadolle aiheuttama vahinko.
El?invahinkona korvataan hirviel?inten kotiel?imelle sek? suurpetoel?inten kotiel?imelle, tuotantoel?imelle, hunajasadolle sek? el?intenpitoon k?ytetyille aidoille, rakennuksille ja muille vastaaville rakenteille aiheuttamat vahingot.
Irtaimistovahinkona korvataan suurpetoel?inten muulle kuin edell? mainitulle elottomalle irtaimistolle aiheutunut vahinko.

Korvauksen m??r?

Riistael?imen aiheuttamasta viljelysvahingosta korvataan enint??n menetetyn sadon arvoa vastaava m??r?.
Riistael?imen kotiel?imille ja muulle el?imelle aiheuttamasta vahingosta korvataan enint??n tapetun tai vahingon takia lopetetun el?imen k?yp? arvo.
Suurpetoel?inten aiheuttamia irtaimistovahinkoja ja kotiel?invahinkoja korvataan enint??n vahingoittuneen irtaimiston tai el?imen k?yp??n arvoon asti.
Hirviel?inten irtaimistolle aiheuttamia vahinkoja ei korvata.
Riistael?imen aiheuttama vahinko korvataan, jos korvauksen hakijalle aiheutuneiden riistavahinkolaissa tarkoitettujen vahinkojen yhteenlaskettu m??r? kalenterivuotta kohti on enemm?n kuin 170 euroa.
Maastotarkastuksen suorittamisesta ja vahingon arvioinnista voidaan peri? maksu.

Rauhoitettujen lintujen aiheuttamat vahingot

Voit hakea korvausta rauhoitettujen lintujen aiheuttamista vahingoista.

Vahingosta ilmoittaminen

Sadolle aiheutuneiden vahinkojen osalta ilmoitus kunnan maaseutuelinkeinoviranomaiselle.

Korvauksen hakeminen

Korvausta haetaan Etel?-Pohjanmaan ELY-keskuksesta k?ytt?m?ll? ilmoituslomaketta (s?hk?inen tai perinteinen paperilomake) tai vapaamuotoisella hakemuksella.

Vahingoista tulee hakea korvausta ELY-keskuksilta kalenterivuoden loppuun menness?. Jos loppuvuoden aikana sattunut vahinko pystyt??n todentamaan vasta seuraavana kev??n?, voi n?iss? tapauksissa hakemuksen j?tt?? toukokuun loppuun menness?.

—————–
Riistavahingot

ΑV天堂在线观看免费-无缓冲不卡无码AV在线观看